Görüş Bildir

Eğitim çıkmazda!

Eğitim çıkmazda!

HÜDA-PAR Diyarbakır İl Başkanı Şeyhmus Tanrıkulu, Eğitim ve Öğretimin Diyarbakır'da çözülememiş sorunlar ve sıkıntılarla başladığını belirterek, bu sorunların çocukları ve gençleri olumsuz etkilediğini bildirdi.

HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkanı Şeyhmus Tanrıkulu yayımladığı yazılı bir açıklama ile 2016- 2017 Eğitim-Öğretim Yılınının sorunlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Tanrıkulu, birçok şehirde olduğu gibi Diyarbakır'da da çözülememiş sorunlar ve sıkıntılarla başladığını belirterek, bu sorunların çocukları ve gençleri olumsuz etkilediğini ifade etti. Tanrıkulu açıklamada şu ifadelere yer verdi.

GÖÇ ALAN BİR ŞEHİR

Diyarbakır'ın sürekli göç alan ve doğurganlık oranının yüksek bir metropol kent olduğu belirtilen açıklamada; ilde eğitim-öğretim durumunun sürekli olarak artan nüfusa paralel olarak gelişme gösteremediğine vurgu yapılarak bu durumun ciddi sıkıntıları da beraberinde getirdiği ifade edildi.

ÖĞRETMEN AÇIĞI ÇOK

Ders araç-gereçleri, derslik sayısı, öğretmen sayısının yetersizliği ve güvenlik gibi nedenlerden dolayı Diyarbakır'ın eğitim alanında çok daha geri kaldığına değinilen açıklamada, “500 bine yakın devasa öğrenci kapasitesine sahip ilimizde bu öğrencilere eğitim verecek öğretmen sayısı 19 bin civarındadır. Bu sayı ihtiyaç duyulan sayının çok altındadır. Bu oranda bir öğrenci potansiyeline yeterli düzeyde eğitim verilebilmesi için 10 bin kadar öğretmene daha ihtiyaç olduğu yetkili kurumlarca da zaman zaman dile getirilmektedir.” ifadeleri kullanıldı. 

AÇIĞA ALINAN ÖĞRETMEN

Soruşturmalar neticesinde görevden el çektirilen öğretmenlere de değinilen açıklamada gerek FETÖ gerekse de PKK soruşturmaları neticesi 5 bin civarında öğretmenin açığa alındığı veya meslekten ihraç edildiği belirtildi.

Açıklamada devamla; “Bunun yanı sıra 3 bin civarında öğretmenin de ücretli-izinli olduğu düşünüldüğünde ilimizde eğitim alanında yaşanan sıkıntının ne kadar büyük olduğunu ortaya koymaktadır. Güvenlikle ilgili sorunların devam ediyor olması da öğretmen sayısındaki sıkıntının ana nedenlerinden birini oluşturduğu da dikkatlerden kaçmamalıdır. “ denildi.

ÖĞRENCİ MEVCUDİYETİ 65

Sur ve benzeri merkez ilçelerde yaşanan olaylar sonrası bazı okulların kullanılamaz hale gelmesinden kaynaklı olarak öğrencilerin diğer okullara aktarılmasının başka sorunları beraberinde getirdiği belirtilen açıklamada, bu durumun sınıflarda öğrenci yoğunluğunu artırdığını ve eğitimin bundan ciddi anlamda olumsuz etkilendiği belirtildi.

SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ ŞART

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Bu bağlamda; bazı okullarımızda sınıf mevcutları ortalama 50-55, hatta 65'e kadar çıkması, ilimiz okullarında yaşanan en büyük sıkıntılardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca sözleşmeli öğretmenler yoluyla sorunların aşılmak istenmesi, derde deva olmamakla birlikte eğitimde sürekliliğin ortadan kalkması yönüyle de niteliğin düşmesine sebebiyet vermektedir. Mevcut devam eden sorunların çocuklarımız ve gençlerimiz üzerindeki olumsuz etkileri herkesçe malumdur. Bu sıkıntıların giderilmesi ve eğitim alanındaki sorunlara acilen çözüm bulunması ise hükümetin sorumluluğundadır.”

İŞTE HÜDA-PAR'IN ÖNERİLERİ

Açıklamada son olarak yaşanan sıkıntıları aşılması için şu önerilere yer verildi:

“Yaşanan süreç dolayısıyla kadroları boşalan yerlere acilen yeterli sayıda öğretmen ataması yapılmalı, ilimiz başta olmak üzere bölgeye atanacak öğretmenler için özlük hakları cazip hale getirilmelidir.

Atamalarda rotasyon uygulaması etkin hale getirilmeli, bölgeye atanacak öğretmenlerin bölgede en az dört yıl kalmaları sağlanmalı ve bu süre zarfında öğretmenlere ek ödenek veya tazminat bedelleri verilmelidir.

Derslik sayısının hızla artırılması için ilimize pozitif ayrımcılık uygulanmalı, ders araç-gereçleri eğitim yapılabilir bir seviyeye getirilmelidir.

Her insana ana sütü kadar helal olan "ana dilde eğitim" imkânı bir an önce sağlanmalı, uygulanacak olan müfredatta yerel dinamikler göz önünde bulundurulmalıdır.” 
Etiketler: | |