Görüş Bildir

Hukuk fakültesi öğrencilerinden panel

Hukuk fakültesi öğrencilerinden panel

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim dalı tarafından evliliğin sona ermesi sonucu talep edilebilecek hakların özellik arz eden noktaları ve yargıtay uygulaması konulu bir panel düzenlendi.

Dr. Öğretim Üyesi Filiz Yavuz İpekyüz’ ün oturum başkanlığında, hukuk fakültesi öğrencilerinden Barsavmo Gürkan, Bahar Çözgen ve Büşra Nur Yıldırım’ın konuşmacı olarak katıldığı panelde medeni hukukun güncel sorunları üzerinde duruldu.

HUKUK FAKÜLTESİ

Panelde, evliliğin zina sebebiyle sona ermesi halinde 3. kişiden tazminat istenip istenemeyeceği, sağ kalan eşe aile konutu ve ev eşyasının özgülenmesi, yoksulluk nafakasındaki süre sorunu konuları ele alınarak güncel Yargıtay kararlarına da değinildi. Panel Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Handan Yokuş Sevük’ün kapanış konuşması ve katılımcılara sertifika takdimiyle sona erdi.