Görüş Bildir

?Merkezi sistem sınav yönergesinde? değişiklik yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı?nca sınav uygulama kurallarını içeren, merkezi sistem sınav yönergesi değiştirildi. Buna göre binalarda sınavın tüm aşamalarının güvenli ve kurallara uygun bir şekilde gerçekleşmesini koordine eden merkez sınav koordinasyon kurulu, her aşamada sınav güvenliğinden sorumlu olacak. Çok merkezli sınavlarda güvenliğin sağlanabilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü?nden bir, Jandarma Genel Komutanlığı?ndan bir personel ?güvenlik koordinatörü? olarak görevlendirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından merkezi sistemle yapılacak sınavların usul ve esaslarını, sınav kurul ve komisyonlarının oluşumu ile sınav görevlilerinin nitelik ve sorumluluklarına ilişkin merkezi sistem sınav yönergesinde değiştirildi. MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce, 17 Aralık 2010 tarihli ve 25822 sayılı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan merkezi sistem sınav yönergesi, yeni sınav yöntem ve tekniklerine göre düzenlendi. Yeni yönerge ile öncelikle sınav güvenliği ön plana çıkarılırken, engellilerin sınav engellerini ortadan kaldırmak için yeni uygulamalar getirildi. Ayrıca sınav görevlilerinin ücretlerinde de değişikliğe gidildi.  

KOMİSYONLARIN OLUŞUMU EMNİYET’TE 

Buna göre, sınav merkezinde sınavın tüm aşamalarının güvenli ve kurallara uygun bir şekilde gerçekleşmesini koordine eden merkez sınav koordinasyon kurulu, her aşamada sınav güvenliğinden sorumlu olacak.Yönerge ile çok merkezli sınavlarda güvenliğin sağlanabilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü’nden bir, Jandarma Genel Komutanlığı’ndan bir personel ‘güvenlik koordinatörü’ olarak görevlendirilecek. İl ve ilçe merkezlerinde de bir sınav güvenlik koordinatörü bulundurulacak. 10 binaya kadar üç, 20 binaya kadar dört, 30 binaya kadar beş, 50 binaya kadar altı ve ilave her 10 bina için bir sınav güvenlik amiri görevlendirilecek. Komisyonların oluşumu ile ilgili iş ve işlemleri Emniyet Genel Müdürlüğü yürütecek.    

Güvenlik koordinatörleri ve amirleri, sınav evraklarının ilgili genel müdürlükten bölge sınav merkezlerine ulaştırılması, saklanması, okul/binalara nakli, adayların okul/binalara alınması ve evrakların sınavdan sonra aynı yolla ulaştırılması aşamalarının güvenli ve kurallara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesinde görevli olacak. Merkez sınav koordinasyon kurulu, çok merkezli sınavlarda üst yöneticinin başkanlığında, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’ndan birer temsilci olmak üzere toplam üç kişiden üst yöneticinin onayı ile oluşturulacak.    

Yönergeye göre, engeli nedeniyle adaya yardımcı olması için görevlendirilecek ‘yardımcı engelli gözetmeni’ bölge sınav yürütme komisyonunca, sınavın özelliğine göre ilgili alan öğretmenlerinden ya da ihtiyaca göre özel eğitim öğretmenleri arasından seçilecek.

SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA YAPILAN İTİRAZLAR GEÇERSİZ SAYILACAK

Değişikliğe göre, e-Sınav uygulamalarında, genel müdürlükçe toplanması istenen sınav evrakı ile e-Sınav salonları, izleme merkezleri, sınav bina ve salon kamera görüntüleri bir yıl süre ile ilgili birim tarafından saklanacak. Saklama süresi dolmadan yargıya intikal ettiği genel müdürlüğe bildirilen sınavlara ait mahkemeye konu olan sınav evrakı ve dijital kayıtlar yargı süreci sonuçlanıncaya kadar saklanarak, korunacak. Yönergede ayrıca sınav itirazlarına ilişkin değişikliğe gidilerek, itiraz süresi belirlenmeyen sınavlarda itiraz süresi, soruların ilanından sonra 5 gün, sonuçların ilanından sonra 10 ise gün olarak belirlendi.    

Başvurusu veya sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan adayların ya da kurumların konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacak. Ücret iadesiyle ilgili itirazlarda, bankaya ücretin yatırıldığını gösteren belgenin eklendiği itiraz dilekçelerinin aslı, süresi içinde genel müdürlük evrak kayıt birimine ulaştırılmaz ise itiraz dikkate alınmayacak.    

İtirazların cevaplanmasında genel müdürlük evrak kayıt tarihi dikkate alınacak. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın adı, soyadı, T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, bankaya itiraz ücretinin yatırıldığını gösteren belge eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler işleme alınmayacak. Sınav protokol veya kılavuzunda belirtilmesi halinde itirazlar usulüne uygun olarak e-itiraz modülünden alınacak ve cevaplandırılacak.    

SINAV GÖREVLİLERİNİN ÜCRETLERİ DEĞİŞTİ

Öte yandan, sınavlarda görevlendirilen personelin ücretlerine yönelik olarak da değişikliğe gidildi. Önceden sınav görevlilerine ‘Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun’ K cetveline göre ücret ödenirken, değişiklikle sınavın hazırlanmasından sonuçlanıncaya kadar geçen süreçte görevlendirilecek personel ile sınav evrakı koruma güvenlik görevlisi olarak sınav günü ve sınav günü dışında görev yapan personele ödenecek ücretler, 2012 tarihli 2723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ‘Sınav ücretlerine ilişkin usul ve esaslar’ gereğince, o yıl için belirlenecek gösterge rakamlarına ve ilgili diğer mevzuata göre, genel müdürlük görüşü alınarak döner sermaye işletmesince alınacak üst yönetici onayı ve ilgili diğer mevzuata göre belirlenecek. Sınav sorularını hazırlama sürecinde görevlendirilecek akademik personel ile uzman personele ilişkin ödemelerde yine 2012 tarihli 2723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ‘Sınav ücretlerine ilişkin usul ve esaslar’ gereğince yapılacak.
Etiketler: |