Görüş Bildir

Kadın Girişimciler çalıştayı sonuç bildirgesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Diyarbakır Kadın Girişimciler Kurulu tarafından düzenlenen Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Yaşanılan Ekonomik Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı’nın sonuç bildirgesi yayımlandı.

Durma noktasına gelen ekonomi, kadın istihdamının artırılması ve yeni iş alanlarının geliştirilmesi olmak üzere üç ana başlıktan oluşan çalıştayın sonuç bildirgesinde sorunlar ve çözüm önerileri rapor haline getirilerek başta hükümet olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara gönderileceği açıklandı. Bölgede yaşanan olağanüstü sürecin, bölgedeki ekonomik yaşamı durma noktasına getirdiği, sokağa çıkma yasaklarının sınırlı olan ticari yaşamı daha da sıkıntıya soktuğu, bu noktada karar alınırken, bölgenin ekonomik gerçeği ve geleceği göz ardı edilmemesi talep edildi. Katılımcılar tarafından ortak tespit edilen sorunların çözüm önerilerinin bulunduğu raporda, bölgesel gelişmişlik dikkate alınarak bölgeye özel teşvik ve desteklerin verilmesi, bölgesel kalkınmaya katkı sunacak büyük ölçekli teşvik ve desteklerin sağlanması, bölgesel üretim merkezleri ve cazibe merkezlerinin kurulması, sermayenin bölgeye çekilmesi için teşviklerin devreye alınması, olumsuz etkilenen sınır ticaretinin yeniden canlandırılması, bölgeye teknolojisi yüksek yatırımların yapılması, AR-GE yatırımlarının özel destek kapsamına alınması, bölgede katma değer oluşturan GAP projelerinin ivedilikle tamamlanması, güven verici istikrarlı ortamın oluşturulması, güvenlik sorununun ortadan kaldırması, ekonomik ve sosyal konularda günübirlik politikalar yerine uzun vadeli politikalar üretilmesi, krizden en çok etkilenen kadın ve çocuklar için rehabilitasyon çalışmalarının yapılması, Suriye politikası kapsamında, ticarette Suriyelilere uygulanan kolaylık bölge insanına uygulanmadığını dile getirdi. Hazırlanan raporda Suriyelilerin çok kolay iş yeri açabildiği ancak bölge insanının daha fazla bürokratik engellerle karşılaştığı, bu haksız rekabetin ortadan kaldırılması, lobicilik faaliyetlerinin geliştirilmesi gerektiği ifade edildi. Raporda ayrıca şu bilgilere yer verildi:

"Oda-borsa seçimlerinde kadın kotası getirilmesi, çalışan kadın sayısının artırılmasının teşvik edilmesi, turizm sektörü için mesleki yeterlilik kurslarının açılmasının sağlanması, ara eleman sıkıntısının mesleki eğitim kursları ile giderilmesinin sağlanması, kalifiye eleman için mesleki eğitim kursları düzenlenmesi, kadınları finansmana erişiminde pozitif ayırımcılık yapılması, kadınların bankalar nezdinde riskli grup olarak değerlendirilmesinin önlenmesi, bankaların sürekli olan müşterileri de dahil tüm müşterilerine uyguladığı ağır prosedürlerin makul düzeye çekilmesi, kurumların eğitim duyurularını anlaşılabilir bir dil kullanarak, daha fazla kişiye ulaşacak şekilde yapılması, çeklerin kabul edilmesi, faiz oranlarındaki farklı uygulamaların kaldırılması gerekir" ifadeleri kullanıldı.

Çalıştayın asıl amacının Güneydoğu'da bulunan tüm kadın girişimciler kurulu üyeleri ile bir araya gelip tek bir ağızdan yaşanılan sorunları dile getirmek olduğunu belirten TOBB Diyarbakır Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hatice Akyıl, "Hükümetimiz başta olmak üzere ilgili tüm kurumların bölgeye yönelik hazırlayacakları programlar ve alacakları kararlarda çalıştayımızda değinilen hususların dikkate alınması, ayrıca tespit edilen sorunların çözümü konusunda koordinasyon içerisinde çalışarak gerekli kararların alınması ve uygulanması çalıştay katılımcılarının ortak talebidir’ diye konuştu.

Ayrıca TOBB Diyarbakır Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hatice Akyıl, bankalar nezdinde Diyarbakırlı esnaf ve yatırımcılara yönelik kredi kullandırmada temel sorun teşkil eden sicil affının bir an evvel sağlanması gerektiğini ve bu durumunda yatırımların artmasına katkı sağlayacağını söyledi.
Etiketler: | | |