Görüş Bildir

Promosyonda çalışana müjdeli haber

KAMU Denetçiliği Kurumu (KDK) bankayla yapılan promosyon protokolünden sonra göreve başladığı için promosyon ücreti alamayan memurun şikayetini haklı buldu. KDK?nın kararında, ?İdarenin bankayla bir başkasının mülkiyet hakkına yönelik hakkından feragatini doğuracak şekilde protokol imzalaması Medeni Kanun, Borçlar Kanunu gibi mevzuat hükümlerine açıkça aykırıdır? denildi.

KDK’ya başvuruda bulunan şikayetçi, ismi açıklanmayan bir il Kültür Turizm Müdürlüğü’nde 9 Temmuz 2015 tarihinde memur olarak göreve başladığını, 4 Mart 2015 tarihinde anılan İl Müdürlüğü ile bir banka arasında 3 yıllığına banka promosyon maaş anlaşması yapılarak kurumda çalışan personele ödeme yapıldığını belirtti. Kurumdaki tüm personele ödeme yapımasına rağmen kendisinin uygulama dışında tutulduğunu anlatan şikayetçi, kendisine de ödeme yapılmasını istedi. Şikayeti inceleyen KDK ise başvuruyu haklı buldu. KDK kararında kuruma yeni atanan personelin protokol sonuna kadar maaşını ilgili bankadan alacağı dikkate alınarak personel arasında haksızlık ve eşitsizlik yaratılmaması, çalışma huzur ve düzeninin bozulmasına neden olunmaması gerektiğini açıkladı.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

BORÇLAR KANUNU’NA AYKIRI

“Kurumda çalışmakta olan personelin protokol ödemesinden yararlandırılıp, protokol tarihinden sonra göreve başlayan personelin yararlandırılmaması bakımından idarenin, eşitlik ve haklı beklentiye uygunluk ilkelerine uygun davranmadığı değerlendirilmektedir. Şikayet başvurucusunun mülkiyet hakkını ilgilendiren, kişisel hakkıyla ilgili, idarenin bankayla bir başkasının mülkiyet hakkına yönelik hakkından feragatini doğuracak şekilde protokol imzalamasının Medeni Kanun, Borçlar Kanunu gibi mevzuat hükümlerine açıkça aykırı olduğu gibi sözleşme serbestisine de aykırıdır. Kaldı ki protokol tarihinden sonra göreve başlayan personele promosyon ödemesi yapılmaması, Anayasanın 10’uncu maddesinde yer alan eşitlik ilkesine aykırıdır.

MAKUL SÜREDE ÖDENMELİDİR

Protokol tarihinden sonra göreve başlayan şikayetçiye, göreve başladığı 9 Temmuz 2015 tarihiyle söz konusu protokolün geçerli olduğu son tarih olan 15 Mart 2018 tarihi arasında hesaplanacak promosyon tutarının makul sürede ödenmesi ve promosyon sözleşmesi imzalanmasından sonra idarelerine açıktan veya naklen atanacak personelin olabileceğini göz önünde bulundurularak ileride yaşanabilecek benzer problemlerin önüne geçilmesi amacıyla bundan sonra yapılacak protokollerde bu durumların göz önünde bulundurulması konularında şikayetçinin çalıştığı kuruma tavsiyede bulunulmasına karar verildi.”
Etiketler: | |