Görüş Bildir

AYM'den 6 yılda 3 bin hak ihlali!

AYM'den 6 yılda 3 bin hak ihlali!

AYM, 6 yılda 2 bin 879 hak ihlali kararı verdi. 200 bin bireysel başvurunun, 160 binini sonuçlandırdı.

Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuruyu kabul etmesinin 6'ıncı yılında, mahkemeye yapılan başvuru sayısı, sonuçlandırılan başvurular ile mahkemenin bu alandaki iş yükünü göstermek için farklı ülkelerdeki dosya sayılarıyla karşılaştırma yaparak, bilgi notu paylaştı. Bilgi notunda, "Türkiye’de bireysel başvurunun kabul edilmesi, insan haklarına dayanan demokratik hukuk devletinin gelişmesi, bilhassa temel haklar standardının yükseltilmesi bakımından çok önemli bir adımdır" denilerek, bireysel başvuruyla birlikte Anayasa Mahkemesi'nin sadece kanunların Anayasaya uygunluğunu denetleyen bir kurum olmaktan çıkıp, insanların günlük hayatını etkileyen olayları doğrudan ele alan, dolayısıyla topluma dokunan bir yargı organı haline geldiği belirtildi.

AİHM'NİN BAŞVURU SAYISI AZALDI

Bilgi notunda, bireysel başvurunun hukuk düzenimize dahil edilmesinin amaçlarından birinin temel haklara ilişkin sorunların iç hukukta çözüme kavuşturmak olduğu belirtilerek, "Nitekim bireysel başvuru yolunun açılmasıyla, ülkemiz aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki (AİHM) dava başvuru sayısında her geçen yıl azalma görülmektedir" denildi. Başvuru ile ilgili, 2012 yılında AİHM tarafından ülkemiz aleyhine 16 bin 876, 2103 yılında 10 bin 931, 2014 yılında 9 bin 448, 2015 yılında 8 bin 450, 2016 yılında 12 bin 575, 2017 yılında ise 7 bin 518 başvuru yapıldığı bilgisi paylaşıldı. 2016'daki artışın da 15 Temmuz 2016’daki darbe teşebbüsüyle bağlantılı tutuklama ve ihraçlar nedeniyle arttığı vurgulandı.

DİĞER ÜLKELERDEN YÜKÜ DAHA FAZLA

Bilgi notunda, bireysel başvuru hakkı olan bazı Avrupa ülkeleriyle, Türkiye'deki başvuru sayıları hakkında karşılaştırmalı istatistiki bilgi verildi. Buna göre, örneğin 2016 yılında Türkiye'de başvuru sayısının 80 bin 756, Almanya'da 5 bin 754, İspanya'da 6 bin 774, Avusturya'da ise 3 bin 920 olduğu belirtilerek, Anayasa Mahkemesi'nin iş yükünün diğer ülkelere göre, çok daha ağır olduğu vurgulandı.

2 BİN 879 HAK İHLALİ KARARI VERİLDİ

Mahkemeye 200 bin 835 başvuru yapıldığı, 160 bin 456 başvurunun sonuçlandırıldığı, 40 bin 379 başvurunun ise halen derdest olduğu açıklanan bilgi notunda, "Şu ana kadar Mahkeme, 2 bin 879 ihlal kararı vermiştir. Anayasa Mahkemesinin verdiği ihlal kararları arasında uzun yargılamalar önemli bir yer tutmaktadır. Toplam ihlallerin yüzde 76’sı yani 2 bin 200’ü adil yargılanma hakkına ilişkindir. Adil yargılanma hakkına dair ihlallerin de  bin 815’i yani yüzde 80’i makul sürede yargılanma hakkının ihlaline yöneliktir" denildi.
Etiketler: | |