Görüş Bildir

Tütünle mücadelede denetimler artırılacak

Tütünle mücadelede denetimler artırılacak

Hükümetin 2017 yılı programına göre, tütün, alkol ve diğer bağımlılık yapıcı maddelerin kullanımının azaltılabilmesi amacıyla Türkiye genelinde pasif etkilenmeye yönelik denetimlerin etkinliği artırılacak.

Madde bağımlılarının tedavisini sağlayan Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi ile Çocuk Ergen Madde Bağımlılığı Merkezlerinin sayısı ile etkinlikleri çoğaltılacak

Sağlıklı Yaşam ve Hareketlilik Programı kapsamında, obezite ile diyabetin önlenmesine yönelik farkındalık artırılacak, okul çağı çocuklarına yönelik sağlıklı beslenme programları yürütülecek, sağlıklı yaşam ve beslenmeye yönelik araştırmalar gerçekleştirilecek

Tütün, alkol ve diğer bağımlılık yapıcı maddelerin kullanımının azaltılabilmesi amacıyla Türkiye genelinde pasif etkilenme yönelik denetimlerin etkinliği artırılacak.

Hükümetin 2017 yılı programına göre, Sağlıklı Yaşam ve Hareketlilik Programı kapsamında, obezite ve diyabetin önlenmesine yönelik farkındalık artırılacak, okul çağı çocuklarına yönelik sağlıklı beslenme programları yürütülecek, sağlıklı yaşam ve beslenmeye yönelik araştırmalar gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yürütülecek programa göre, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktiviteye yönelik eğitim materyalleri geliştirilecek. Bu kapsamda yazılı basın ile görsel medya aracılığıyla farkındalığı artırıcı, teşvik edici kampanyalar düzenlenecek.

Sağlıklı beslenme düzeyi, tuz tüketimi ve çocukluk çağı obezite konularına yönelik araştırmalar yapılacak. Beslenme Dostu Okul Programı ve Okul Sütü Programı uygulamalarına devam edilecek.

- AMATEM ve ÇEMATEM'lerin sayısı artırılacak

Program dahilinde tütün, alkol ve diğer bağımlılık yapıcı maddelerin kullanımının azaltılması ile pasif etkilenmenin önlenmesi sağlanacak.

Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile yürütülecek program dahilinde, tütün, alkol ile diğer bağımlılık yapıcı maddelerin zararlarıyla ilgili özellikle gençlere yönelik görsel ve işitsel materyallerle desteklenmiş eğitim modülleri, programlar hazırlanacak, konferans, panel, sempozyumlar düzenlenecek.

Yapılacak bilinçlendirme faaliyetlerinde medya araçları daha aktif kullanılacak, pasif etkilenmeye yönelik denetimlerin etkinliği artırılacak.

Uyuşturucu madde bağımlılarına yönelik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri de güçlendirilecek. Madde bağımlılarının tedavisini sağlayan Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi (AMATEM) ile Çocuk Ergen Madde Bağımlılığı Merkezlerinin (ÇEMATEM) hem sayısı hem etkinlikleri artırılacak. Bu merkezlerde görev yapan personele de madde bağımlılığı eğitimi verilecek.

- Çocuk İzlem Merkezlerinin sayısı artırılacak

Ruh sağlığı hizmetleri de nitelik ve nicelik açısından geliştirilecek. Bu kapsamda, 0-6 Yaş Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme Programı, yurt genelinde yaygınlaştırılacak ve 50 personele eğitim verilecek. Mevcut durumda 138 olan Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinin sayısı 170'e yükseltilecek, ayrıca 75 personele Toplum Ruh Sağlığı Merkezi eğitimi verilecek. İlgili merkezlerin hizmet kapsamı, ağır psikiyatrik bozuklukların da hizmet kapsamına alınmasıyla kronik psikiyatrik hastaların tümünü kapsayacak şekilde genişletilecek.

İstismara uğrayan çocukların rehabilitasyonunu sağlamak amacıyla 27 olan Çocuk İzlem Merkezleri (ÇİM) sayısı da 35'e çıkartılacak ve 75 personel eğitim alacak.

- Kanser taramaları yaygınlaştırılacak

Meme, serviks, kolorektal kanser taramaları yaygınlaştırılacak, kanser hastalığının izlenmesi ve yönetimi için Kanser Kayıt Sistemi geliştirilecek. Vatandaşların taramalara katılımları için farkındalığı artıracak kampanyalar düzenlenecek ve aile hekimlerinin kanser taramalarına katılımı artırılacak.

Kanser kayıtçılığı için uygun yazılım altyapısı oluşturulacak, kanser taramaları ve kanser kayıtçılığında görev yapan personele eğitim verilecek.

Türkiye kanser istatistiklerinde yer alabilecek veri kalitesine sahip il sayısı 16'ya, meme, serviks, kolorektal kanseri tarama oranları 2017 sonunda sırasıyla yüzde 50, yüzde 84 ve yüzde 40,4'e çıkartılacak.

Palyatif bakım hizmetlerinin de yaygınlaştırılması, hizmetin etkin ve kaliteli sunumu sağlanacak. Palyatif bakım hizmet sunum kapasitesi yükseltilerek toplam tescilli palyatif bakım yatak sayısı 3 bine çıkarılacak, ilgili sağlık personelinin hizmet içi eğitim alması sağlanacak.
Etiketler: | |