Görüş Bildir

TBB nezdinde Risk Merkezi kuruldu

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) nezdinde finans kurumu müşterilerinin risk bilgilerinin toplanıp gerçek ve tüzel kişilerle paylaşılmasına imkan tanıyacak Risk Merkezi kuruldu.

Merkez ile ilgili TBB’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Resmi Gazete’nin 25 Şubat 2011 tarihli 27857 (mükerrer) sayılı nüshasında yayımlanan 6111 sayılı Kanun ve 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’na ilave edilen Ek Madde 1 ve Geçici Madde 28 ile TBB nezdinde, kredi kuruluşları ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nca uygun görülecek finansal kuruluşların müşterilerinin risk bilgilerini toplamak ve söz konusu bilgileri bu kuruluşlar ile gerçek veya tüzel kişilerin kendileriyle ya da onay vermeleri şartı aranarak özel hukuk tüzel kişileri ile de paylaşılmasını mümkün kılmak üzere Risk Merkezi kurulmuştur. 

Bu kapsamda, Türkiye Bankalar Birliği nezdinde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ve Kanun’da belirtilen kuruluşların temsilcilerinin yer aldığı Çalışma Grubu ile taslak yönetmelikler hazırlanmış, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın da uygun görüşleri alınarak Resmi Gazete’nin 10 Nisan 2012 tarih, 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Risk Merkezi’ne dair Kanun, Yönetmelikler ve detaylı bilgilere, http://www.tbb.org.tr/tr/tbb/riskmerkezi.aspx adresinden ulaşılabilmektedir. Bundan sonraki aşamada, Risk Merkezi Yönetimi oluşturularak, bilgi alışverişini sağlayacak sistem alt yapısı ile ilgili çalışmalar başlatılacaktır. Bu aşamaların tamamlanmasından sonra Risk Merkezi’nin faaliyete geçeceği tarih ayrıca kamuoyuna duyurulacaktır
.”
Etiketler: |