Görüş Bildir

MANŞETTEN

DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI SEÇİMLERİ

Bir ilin ekonomik gelişmişlik düzeyi o ilin ticaret odasına bağlı üye sayısı ve

üyelerin sahip olduğu kapasite ile ölçülür.

Ticaret odaları kalkınmanın, istihdamın ve sosyal gelişmenin lokomotifidir aynı

zamanda.

Ticaret ve sanayide öncü rol oynayan bu odaların ekonomik gücü ve temsil

kabiliyetleri, aynı zamanda ilin yerel yönetimlerin ve merkezi hükümetin iktisadi

planlamalarında ana belirleyici rolü üstlenmesine neden olur.

Bu odalar ayrıca üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılar, meslekî faaliyetlerini

kolaylaştırır, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlar.

Ticaret ve sanayi odasının yetkileri sorumlulukları ve gücü oldukça büyük bir o

kadar da önemlidir.

Tüm bu gücün ilimizin kalkınması ve vatandaşlarımızın lehine kullanılması

halinde şehrin ekonomik kalkınmışlık seviyesinde büyük ilerlemeler olacaktır.

Ticaret ve Sanayi Odasının alanlarıyla ilgili o kadar büyük sorunlar var ki

hangisini anlatsak bilemiyoruz doğrusu.

Organize sanayi bölgesinin arsa sorunları

Hayvancılık organize bölgesindeki hava paralarını

Odalardaki ayrımcılıklar ve tek adam yönetimleri, yöneticilerin şahsi amaçları

için odaları kullanmaları,

Siyasi heves ve beklentilerini mi dersiniz.

Kısacası ne ararsanız var.

Tüm bunlar bu günün sorunları değil elbet.

Böyle geldi ve böyle de devam edecek gibi görünüyor.

Asıl sorun Ticaret odası başkanı olmak isteyen şahısların amaçları ve

beklentileri.

Şimdiye kadar kim oda başkanı olduysa bir sonraki dönemde gözünü meclise

dikti.

Adaylar Seçime giderken son derece eşitlikçi, esnaftan yana, yatırımcıyı koruyan

medeni modern bir profil çizdiler.

Seçilen adaylar sonradan derebeyliklerini ilan ettiler.

Eş akraba dostlarını yanlarına topladılar.

Etraflarında dar bir oligarşik çevre oluşturup yatırımcının aleyhine kendi

şahıslarının lehine ne varsa yaptılar.

Hem Ak Parti hem de HDP’nin desteklerini ayrı ayrı almasını bildiler.

İki tarafı da istekleri doğrultusunda kullandılar.

Tüm hedeflerine ulaştılar da..

İlimizi sömüren hem yerel yönetimler hem de iktidar partisinin meşhur

Troykasının desteğini aldılar.

Hatta o Troykanın birer parçası olmak için bin bir takla atılar.

Esnafı, sanayiciyi, küçük orta ölçekli işletme sahiplerini, tüccarları çer çabuk

unuttular.

Odanın kaynaklarını çarçur ettiler.

Yetmedi Dünyayı defalarca turladılar.

O fuar senin bu fuar benim diyerekten gezmedikleri gitmedikleri yer kalmadı.

Lüks otellerde boy gösterdiler, bol bol resim çekip kendi ailelerinin ne kadar

güçlü ve kadim olduğunu ispata çalıştılar.

Oy isterken elini öptüğü esnafa el öptürdüler.

Ticaret odasının yönetiminin temsilcisi olduklarını unutup kendi şahsi ikballerini

ve siyasi emellerini gerçekleştirdiler.

Taş üstüne taş koymadılar.

En basitinden Ticaret mallarının niteliklerinin belirlenmesine yönelik bir

laboratuvarlar kuramadılar ilimizde.

Uluslararası kalibrasyon, test ölçme laboratuvarımız bile kurulamadı.

Olan da yetersiz.

Bu nedenle belgelendirme hizmetleri sunulamıyor.

Bu hizmetler aracı kuruluşlar üzerinden başka illerde kurulan merkezlerde

yapılıyor maalesef.

Birçok ülkenin merkez noktasında bulunan İlimiz bir lojistik üs olamadı…

Örneğin Çiftçilerimizin kredibilitesini artıran Lisanslı depomuz kurulamadı.

Orta ölçekli esnaf kredilere ulaşamıyor.

Oda aidatlarını bile ödeyemez halde.

Fırsatçı adaylar aidatları ödeme karşılığında oy bile talep ettiler utanmadan.

Kısacası geçmişe bakıp şimdiye kadar görev almış oda başkanları ne halde idi?

Ve de sonradan nerelere geldiler her kesin hatırlamasını isteriz…

Önümüzdeki nisan ayında seçimler yapılacak.

Tek adam olma hevesinde olan ve geçmişi aratmayacak kişiler tek tek ortaya

çıkmaya başladı.

Elbette kendi işlerinde başarılı olmuş başka amaçlar için odayı kullanmayacak

dürüst ve sağlam adaylar elbet çıkacaktır.

Ama süreci tek adamlıktan kurtarıp kolektif ortak bir akla götürecek dürüst ve

istekli mesleki grupların lıyakatlı temsilcilerinden oluşmalıdır.

Bu gruplar siyasi mülahazalara bulaşmamalı ve sadece Diyarbakır’ın geleceği ve

kalkınması için çalışmalıdır.

Ortak hedef ve amaç etrafında birleşilmelidir.

Bunun için kapsayıcı olmalı ve kimseyi dışlamamalıdır.

Halkla ve resmi kurumlarla barışık olunmalı, kimsenin şahsi istikbali için

kendilerini kullandırtmamalıdır.

Bu birliktelik sadece Diyarbakır’ı önemsemeli…

Geçmişi unutup halkımız ve işverenlerimiz için yeniden beyaz bir sayfa açmalıdır.

Böyle bir ortak akıl ve güç birliği tüm bu sorunları çözebilir.

Aksi halde böyle gelmiş böyle gidecek deyip başka nisanlara gün sayacağız…

Oda seçimleri ile ilgili gelişmeleri merakla izlemeye devam edeceğiz…