Görüş Bildir

GÜNÜN YORUMU

“BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN REFORME EDİLMESİ ŞARTTIR”!? (II)

 

Evet, sevgili okurlar.

Malumunuz üzre Cumhurbaşkanımız, Birleşmiş Milletler 72. Genel Kurulu’nda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı sıfatıyla yapmış olduğu tarihi konuşma dünya gerçekleri karşısında, aydınlatıcı ve hakikatın beyanı olmuştur..

Harfi harfine, tarihsel öğreti adına öğreticidir.

Hiç kuşkusuz ki, 120’den fazla devlet adamının karşısında irticalen yapmış olduğu konuşma, hem Türkiye’nin, hem tüm İslam dünyasının yüzünü ak etmiştir.

Hatta tüm insanlığın...

Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze dek; hiç unutmayalım ki İslam dünyasında, özellikle Türkiye'mizde böylesi bir liderin çıkıp o devletlerin liderlerinin önünde, hakikatı haykırması görülmemiştir..

Ki olmamıştır...

Hele ki, hiç takılmadan seri olarak yapmış olduğu konuşma, adeta bir mucize gibi olmuştur.

Allah daha fazlasıyla feraset, fesahat, belagat, zeka duygularını artırsın.

Hayırlı ve uzun bir ömür kendisine nasip eylesin.

Gerçekten Sayın Erdoğan, tüm İslam dünyasının medar-ı gururu olmuştur.

Bakınız, o insanlığın müşterek parlamentosu durumunda olan Genel Kurulda yapılan konuşma, hem de hiç takılmadan yapılan konuşma, hiç tartışmasız büyüleyici olmuştur.

O uzun uzadıya konuşmasının bazı önemli konu başlıklarını ele alırsak, konuşmanın gerçek hedefini daha net anlamış ve yakalamış oluruz..

Neye dair olduğunu özetlersek…

* * *

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, dünya liderlerine şöyle seslendi..

Ve dedi ki;

“Yabancı düşmanlığının, kültürel ırkçılığın ve İslam karşıtlığının etrafında buluşan radikal akımların, şiddet dolu eylemlerini endişeyle takip ediyoruz.”

Çağımızda kendini dev aynasında gören dünya devlerine karşı bu ifadelerin kullanılması elbette ki, çok çarpıcıdır ve manidardır.

Detayına girmeye gerek duymadan şunu anlamamız gerekir.

Hele hele; “kültürel ırkçılık” ile “İslam karşıtlığı” ifadelerini kullanması…

Bize göre her şeyi anlatmaya ve anlamaya yeter de artar bile?

Neden mi?

Özellikle, kendilerini dünyanın üstünde gören, yürüyen ve tüm medeniyetlerin hâkimiyetini elinde tutmak isteyen haçlı emperyalist, sömürücü devletlerin anlaması gerekiyor.

İslam dünyası üzerinde zıplayarak uçmak istedikleri bu haçlı “Alolar” yani Hindi Horozları, kendilerini yalandan pohpohlayarak yürüyenler artık, Erdoğan’ın bu ifadelerini çok iyi anlamaları lazım.

Hem kendilerine medeni diyorlar, hem de ırkını, tüm ırklardan üstün tutuyorlar..

Tarihsel iyi yüzlülük...

Ama şunu iyi bilmeleri lazım….

Roma İmparatorluğunun, Bizansların engizisyon mahkemelerinin evlatları olduklarını…

Her ne kadar o günkü o kiliselerin, papazların engizisyon mahkemeleri yoksa da, İslam karşıtı olarak engizisyonu değil laikçilik ve ırkçılığı İslam’a yutturmaya çalıştıklarını bilmemiz lazım..

Bize göre bu anlayışları ve fitne halleri, engizisyonun dik alasıdır..

İslam karşıtı olarak gösterdikleri laiklik gerçekten İslam’la uzaktan yakından alakası yok..

Keza ırkçılıkta...

Mukayesesi bile düşünülemez.

Ama kime anlatırsın?

İslam dünyasının adını kullanan nice devletler var, laikçilik anlayışıyla kalkıp oturuyorlar.

Bir de bu laikliğin temel kaynağı da hiç unutmayalım ki; "ırkçılık" fitnesidir.

İşte ırkçılık fitnesi ile büyüyen batının emperyalist fitnekarları, ne yazık ki bugün dünyamızı almışlar, fırıldak gibi parmakları üzerinde çeviriyorlar.

Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan işte bu hakikatı gördüğü için; kibarca bunların o fetbazlığını yüzlerine vuruyor, gereken dersleri ve hak ettiklerini onların yüzlerine çarparak dile getiriyor…

Daha ne olsun?

Bugün Ortadoğu ülkeleri olsun, başta İran olmak üzere Orta Asyanın Müslüman devletleri olsun, Afrika’da yaşayan Müslümanlar olsun, hangisi Erdoğan gibi bir lideri seçmiştir..

Maalesef…

Ama Erdoğan; insanlığın ortak parlamentosu durumundaki BM’nin Genel Kurulu’nda hiç çekinmeden, terrüdet etmeden, takılmadan konuşabiliyor.

Doğrusu bizim için bir mucizedir…

Allah vergisidir.

Herkese de nasip olmuyor diye düşünüyoruz.

***

Yüz yıldan beri artık Türkiye’nin ve diğer İslam ülkelerinin başına dert olan Kemalist unsurlar ve bunları temsil eden bugünkü ana muhalefet partisi..

Ki lideri..

İslam adına yıllar yılı yola çıkıp Müslümanları kandıranlar…

Servet üstüne servet biriktiren ve son hamlesi CIA ile işbirliği içinde olan FETÖ dedikleri Fetullah Gülen gibi yanlış insanların varlığı… Maalesef; bunların da Türkiye’nin içinden çıkmış olduklarını unutmayalım.

Yakın tarihimiz bize çok şeyleri hatırlatıyor.

Ama ne yazık ki Erdoğan’ın misyonunu bir türlü Kemalizm’e, CHP’ye enjekte edemedik.

En büyük bela bize göre İsrail’in belasından daha büyük olan; "bu zayfiyettir..".

Avrupa’nın kasıtlı olarak içimize sokmuş olduğu ve bir türlü üstesinden gelinemeyen; ırkçılık fitnesidir…

Ve bu fitnenin yarattığı; ahlaksızlıktır...

En derin saygı ve sevgilerimle.