Görüş Bildir

KALEMİN DİLİ

CHP DÜNDE BÖYLEYDİ?

Deniz Baykal…

Yine…

Evet yine; "ebe yuh yani" dedirti kendine!…

Baksanıza…

Referandum'a dair "yakıştırmasına!"…

Ne diyor?

"Bu kadar yetkiyi Peygamber'e versen, Peygamber'i bile bozarsın…"

Gel de söylenme… Gel de, "ebe yuh" çekme…

Bu nasıl bir hezeyan halidir ki…

Böylesi bir benzetmeye yeltenebiliniyor. Bu bir akıl kilitlenmesinin ötesindedir… Gerçek; "düşüncenin" dışa vurmasıdır…

Yoksa…

Ne bir pot kırmadır?  Ne bir gaftır?  Ne de bir cehalettir…

 

***

Benim diyeceğim…

Bu beyan… Bu tanımlama, bu yakıştırma…

Açık ve aleni bir şekilde, düpedüz gaflettir ve delalettir…

En net ifadeyle; "İslam'a ve Peygambere " hakarettir…

Biliyorum…

Diyeceksiniz ki, Baykal'dan "başka" ne beklenir ki?

Aynen de öyle… Zaten, Sol'un "zihniyeti" bu değil midir?

Ne yazık ki;" tarih" boyunca, hep din düşmanı yapa-gelen bir parti ve kadro…

 

***

Vakıf olmuş musunuz?

CHP'nin.. Ya da parti liderlerinin… Kuruluş tarihlerinden bugüne kadar…

Dine… Peygambere… İslami değerlere…

Saygısını, sevgisini "gösterdiklerini…" 

Veyahut, bir tavır sergilediklerini.. Vaki mi?

Ne mümkün?

Dün olduğu gibi, bugün de…

Var olan, yine kendi tarihlerinden buyana…

Hep… Dini.. İnancı.. Ve İslami kesimi; "kendisine" hasım görmüştür…

Baskı altına almıştır…

Yasakları "devrim ve inkılâpla" ikmale getirmişlerdir…

***

Camileri kapatan… Medreselere kilit vuran..

Kur'an kurslarını yasaklayan… Ulemaları, sürgüne gönderen.. İdam ettiren.. Cezaevlerine, "tıkayan.?"

Ezan-ı Muhammedi’yi bile; "orijinalliğinden" çıkartan…

Eğitim ve öğretim tedrisatından; "dini eğitimi" çıkartan…

Bu zihniyet ve avenesi değil miydi?

Kim unutur?

Nerde O Önder Sav?

Hacc'a gitmek isteyen 80 yaşındaki dedeye söyledikleri; "hala" insanların zihninde zonkluyor…

***

Şuursuzca… Saygısızca… Patavatsızca, "dine karşı" kinini kusarak ne diyordu?

"Bakarsın Muhammed seni bırakmaz.  Sen yine şey yapma…" Yani "hacca gitme…"

Densizliğin dik alası…

Doğrusu!

CHP'lilerin… Savundukları anlayışın…

Tarih açısından "mazisindeki" densizlikler…

Olup-bitenler; yaşanan ve yaşatılanlar; "fikren irsidir"…

Çünkü hepsi; "taammüdendir"…

***

Bakınız tarihten bazı alıntılar...

Arşivi kurcalarken buldum…

Vecize bir söz…

"Tarihten ders-i ibret" almak lazım…

CHP için de bu ifade yerli yerindedir…

İşte, İslamiyet'e "hakaret" eden CHP'liler?

Listede kimler var?

Kimler kimler için; neler söylemiş?

İslami düşünce portalından alıntı…

Okuduğunuzda…

Biliyorum ki, Baykal'ı da, Sav'ı da…

Kılıçdaroğlu'nun "hazımsızlığını da.."

Harmanlama noktasında; "vah ki vah" diyeceksiniz…

Nasıl bir gaflet ve delalettir ki…

Millet olarak.. Devlet olarak.. Ülke olarak; "tarihten ders-i ibret" almıyoruz…

***

Yıllar yılı… Kim.. Kimler.. Kimin nam-ı hesabına bizi yönetti?

Dinimize.. Dilimize… Değerlerimize…

Kutsal kimliklerimize; "saldırdı.?"

İnkar etti.. Asimile etti..

Yani bizi bizden; "kimler" etti, gerçeğini görme noktasında, biraz ufkumuzu açalım…

Diyorum ki…

Pür dikkat okuyup, "değerlerimizin kutsiyetine" odaklanmamız gerekir…

CHP dün neydi, bugün hangi noktada?

Görelim…

***

“BEŞ VAKİT NAMAZ YOKTUR”

İsmail Habib Sevük, bir yandan CHP milletvekilliği yaparken bir yandan da Cumhuriyet'te köşe yazıyordu.

Bir yazısında, “sınırları” çok ama çok zorlamıştı: “Namaz Mekke devrinde yoktur. Mekke ayetlerinde ibadetten müphem bahsedilirdi, bu da sırf Muhammed'e tevcih edilmişti.

Müminlere değil. Namaz müminlere Medine'de teşmil edildi.

O da üç vakitte; fecirde, grupta, geceleyin.

Beş vakit namaz Muhammed İslâmlığı'nda katiyen yoktur.”

***

“ONDÖRT ASIRLIK SAKAT İNANÇ”

“Devlet idaresindeki kaba sofuların elindeki dine kutsallık tanımak, bana göre Afrika zencilerinin çömlek ve taş parçalarına tapmalarından fazla bir anlam ifade etmez.

Birinci olayla ikinci olay arasındaki fark, ilki kuruntuya dayanan bir inanç, ikincisi de bir toprak parçasına güvenmekten ibarettir.

Türk medeni kanunu yürürlüğe girdiği gün, milletimiz on dört asırdır kendini çeviren sakat ve karışık inançlardan kurtulmuş olacaktır.”

Bu ve buna benzer sözleri sık sık Meclis kürsüsünden dillendiren bir isimdi CHP'li Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt.

***

“YARATILIŞ HİKÂYEDİR”

1930'lu yıllarda, Ankara Türk Ocağı salonundaki sayısız konferanslarından birisindeydi.

Anlatıyordu:

“İshak, İbrahim, Nuh, İdris ve Şit vasıtasıyla ebül beşer Âdem'e gelir dayanırdı. Ondan ötesi yoktu; zira Âdem'i bizzat Hallâk-ı Cihan, çömlek gibi çamurdan yoğurup yapmış ve içine kendi ruhundan nefyetmişti. Ezcümle 'Hilkât- kâinat' ve 'Hilkât-i beşer' kısımları, mucize ve kerametler, hakiki vakalar gibi hikâye ediliyordu.”

Adı Yusuf Akçura'ydı, o da CHP'li vekildi.

***

“ÇÖKEN İSLAM DİNİ”

CHP'li Mehmet Şeref, Meclis kürsüsünde “medenî kanun”u savunma babında “İslâm'ın çöktüğüne” inandırmaya çalışıyordu kendisini de, dinleyenleri de: “Yakılan ve ebediyen çöken Arap-Acem dinî ve tasavvufî tahakkümdür.

Giden, kaynağı dinî ve ilâhî olan hukuktur.

Artık, karşısındakini ilzam için 'âyet ve hadis' saymakta manâ yoktur.”

***

“MAYMUN ATALARIM DİNİ”

CHP'li diğer bir vekil Celal Nuri İleri'nin derdi ise başkaydı:

İleri gazetesindeki köşesinde şöyle yazıyordu : “İnsan hayvandan ayrılınca bir nevi maymun ailesiydi.

İlk atalarımız şüphesiz ormanların içinde sürü halinde serseriyane dolaşıyorlardı.”

“İslâm'la mahvoluruz”

***

Hepsi de partinin önde gelenlerindendi.

Yeni anayasa yapacaklardı, “çok nazik bir konu” tartışıyorlardı.

Merhum Kazım Karabekir, hem tarih, hem ALLAH indinde “tezkiye”sini yapmıştı. Ya, diğerleri? “

- Tevfik Rüştü Aras:

Ben kanaatimi millet kürsüsünden de haykırırım. Kimseden korkmam.

Teşkilât-ı Esâsiyemizde dinimiz apaçık yazılmalıdır.

- Kazım Karabekir:

Teşkilât-ı Esâsiye'de dinimizin İslâm olduğu yazılıdır.

Tevfik Rüştü Bey, hangi kanaati haykıracak, hangi dini yazdıracaksın? Hıristiyanlığı mı?

- Mahmut Esat Bozkurt:

Evet Hıristiyanlığı…

Çünkü İslâmlık terakkiye manidir.

Bu dinle yürünmez, mahvoluruz ve bize de kimse ehemmiyet vermez.”

***

“ÂYETLER BİZİ ALAKADAR ETMEZ”

Mehmet Âkif merhumun; dindarlığına, edebine bakıp da, “Benim Şemseddin'im” diyerek taltif ettiği genç, orta yaşlılığında ise bambaşka havalardaydı:

“Bu milletin kafasından din fikrini sökmek için bize daha otuz sene lazım.

Benim dinsizliğim taassup derecesindedir. Komünizm ve din zehirlerinin tesirine karşı demokrasiye aykırı sayılabilecek kanunlar var.

Ancak bunların zarurî bir tedbir olarak yaşaması lâzım…

Şeriat kaidelerinin mahiyeti, o zamanki mahallî şartların icabının yerine getirilmesinden ibarettir.

Bu kaideler, bin küsur yıl sonra başka başka muhit şartları içinde yaşayan milletlerin hayatına esas olamaz.

Peygamberin Medine'de koyduğu ayetler devletçiliğe aittir, bizi alâkadar etmez.“

***

“ALLAH, GERÇEKTE YOK”

İleri gazetesinde köşe, Meclis'te sandalye sahibiydi Kılıçzade Hakkı.

“Onun ALLAH'ı”; sadece zor zamanların kurtarıcısıydı, üstelik “sanı”ydı da: “ALLAH'ın varlığına iman etmek, o gerçekte var olduğu için değil, bizim sıkıntı içinde olduğumuz zamanlarda moralimiz yükseltmek için gereklidir.”

***

“AHİRET SAADETİNİ KAYBETTİM”

Romanlarında, halkın din kaynaklı saf inanışlarıyla “satirik” (iğneleyici) bir üslupla alay ederdi daima. Belki de o yüzden güldüğü şeylere inanmaması normaldi.

Bir derginin, “Ahirete inanır mısınız?” sorusuna, “Dünyaya gözleriniz kapar kapamaz sevdiğimiz şeyleri orada bulacağımızı ümit etmek çok güzel bir şeydir. Fakat ben bu saadeti çoktan kaybettim” cevabını vermişti CHP'li vekil Reşat Nuri Güntekin.

***

“DİNİ NEŞRİYATA TARAFTAR DEĞİLİZ”

Matbuat Umum Müdürü Vedat Nedim Tör, bir bürokrattı ama Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Şevket Süreyya Aydemir'le birlikte CHP'ye ideolojik yön hazırlayan Kadro dergisinin de kurucularından birisiydi.

Dolayısıyla zımnen bağlı olduğu partisine uygun genelgeleri vardı:

“Biz her ne şekil ve surette olursa olsun memleket dâhilinde dinî neşriyat yapılarak dinî bir atmosfer yaratılmasına ve gençlik için dinî bir zihniyet fideliği vücuda getirilmesine taraftar değiliz.”

***

MEKKE'Lİ YOBAZ

1932'de ölen Abdullah Cevdet, bir yazısında Peygamber Efendimiz'e “Mekke'li Yobaz” diyerek hakaret emiş, bu nedenle mahkemeye verilmişti.

Altı dönem CHP'den milletvekilliği yaparken bir yandan da Akşam gazetesinin başyazarlığını yürüten Necmettin Sadık Sadak ise bu olay üzerine köşesinde şunları yazmıştı:

“Abdullah Cevdet, hala Mekke'li yobazların pençesinde.

Taassup akımına göre suç sayılan bir fikir mücadelesi için bugün mahkûm olursa gerçekten tuhaf olacaktır.”

***

CHP'Lİ ŞAİR VEKİLLER

“ALLAH'ı da, Sultan'la birlikte tahtından indirdik / Bizim mâbedlerimiz fabrikalardır.” Refik Ahmet Sevengil -

“Sen takıl peşine de baldırı çıplak Arabın / Korkma gir kanına hikmetin aşkın şarabın.” Osman Nuri Çerman -

“İnsanız en şerefli mahlûkuz / Deyip de pek fazla / Övünmek haksız / Atamız elma çaldı cennetten / Biz o hırsızın çocuklarıyız.” Orhan Seyfi Orhon -

“Cehennemim var diye / Kurum etme ey Tanrım / Bağrımdaki ateşle / Seni bile yakarım” Âşık Yusuf (Falih Rıfkı Atay)

 

***

Sonuç itibariyle!

CHP bugün değil, Cumhuriyetten bu yana…

Ki evveliyatı da var…

Bu ülkeye.. Bu millete.. Bu coğrafyanın bizatihi kendisine "yabandır.?"

Çünkü "Besmeleden" bile rahatsızdır…

Tarih içerisinde…

Tek parti, dipçik-şeflik, diktatörlük dönemi dışında vaki midir bu ülke yönetiminde?

Hayır…

Hep faşist-otoriter-vesayetçi "yönetimlerde" "muktedir" olmuştur…

***

CHP… Ve o'nun kulvarında gidenler…

Şunu görüyorlar…

Kendilerini "muktedir" kılan, Anayasa değişiyor..

Yeni bir Türkiye oluşuyor..

Artık..

Devleti değil, milleti kutsayan bir "yönetim" ikmale geliyor…

Hırçınlıkları da..

Dine..

Peygambere karşı şuursuzca "tahammülsüzlükleri de" bundandır…

Lakin şu artık bir gerçektir ki…

Halk değişime "Evet" diyerek tüm tabuları "16 Nisan'da" tarumar edecektir…

Güzel bir hafta dileğiyle…