Görüş Bildir

Bölge baroları ikiye bölündü!

TBB Seçimli Genel Kurulu, bölge barolarını ikiye böldü: 40 delege deklarasyon yayınladı, sekiz başkan destekleyeceği adayı açıkladı

Ankara’da, 4-5 Aralık günlerinde yapılacak Türkiye Barolar Birliği (TBB) Seçimli Genel Kurulu, Doğu ve Güneydoğu’daki baroları ikiye böldü. Bugüne kadar birçok konuda birlikte hareket eden 16 baronun 40 delegesi, ortak bir deklarasyon yayınlayıp, destek verecekleri aday ismini belirtmezken, sekiz baro başkanı ise ortak bir açıklama ile seçimde Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan’ı destekleyeceklerini açıkladı.

BÖLGE BARO BAŞKAN VE DELEGELERİ VAN VE DİYARBAKIR’DA TOPLANDI

Doğu ve Günedoğu’daki 16 ilin baro başkanı ve TBB delegeleri Van ve Diyarbakır’da iki kez toplanarak TBB Genel Kurulu’nda alacakları tavır konusunda görüştü. 16 ilin baro başkanları dahil toplam 64 delegenin katıldığı toplantılar ile ilgili açıklamada bulunulmazken, Adıyaman, Mardin, Şırnak, Batman, Muş, Van, Dersim ve Şanlıurfa baro başkanları, dün (24 Kasım) sosyal medya hesaplarından, “Statükodan değil, değişimden yanayız” başlıklı ortak bir bildiri yayımlayarak, seçimde mevcut başkan Metin Feyzioğlu’na karşı yarışacak Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan’ı destekleyeceklerini açıkladı. Sekiz baro başkanının açıklamasında şöyle denildi:

“Türkiye Barolar Birliği’ni salt bir meslek örgütü olarak görmediğimizi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü konusunda stratejik bir misyona sahip olduğunu, seçilecek başkan ve yöneticilerin insan haklarına saygıyı önceleyen, toplumsal meselelerin çözümünde sorumluluk üstlenen, güçlü savunma ve hukukun üstünlüğü için mücadele etmesi gerektiğini bir kez daha belirtiyoruz. Aşağıda isimleri yazılı Baro Başkanları olarak; Temel hak ve hürriyetler konusunda daralan alan karşısında değişim fikrinin bile başlı başına bizleri heyecanlandırdığını belirterek, 4-5 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirecek Türkiye Barolar Birliği seçimlerinde statükodan değil değişimden yana tavır sergileyerek Türkiye Barolar Birliği Başkan adayı Av. R. Erinç SAĞKAN’ la birlikte hareket edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.”

DİYARBAKIR BAROSU DA DEKLARASYON YAYIMLADI

TBB Genel Kurulu için sekiz baro başkanı kimi destekleyeceklerini açıklarken, gözler diğer barolara ve delegelere çevrildi. Diyarbakır Barosu’nun resmi sosyal medya hesabından ise akşama doğru 16 baro ile toplam 64 delegenin katıldığı Diyarbakır toplantısından alınan kararların yer aldığı bir deklarasyon yayımlandı. Deklarasyonda, bölge delegasyonu olarak 4-5 Aralık’ta yapılacak TBB Genel Kurulu’nda başkan ve yönetim kurulu adaylarından beklentiler şöyle sıralandı:

-TBB’nin hukukun üstünlüğünün sağlanması ve insan hakları ihlalleri konusunda aktif bir tutum alarak bu konuda inandırıcı bir tutumu ortaya koymalı, kadın cinayetlerine ve kadına yönelik şiddete karşı aktif bir sorumluluk ve çalışma içinde olunmalı ve özelikle de İstanbul Sözleşmesi sahiplenmeli,

-Hukukun üstünlüğü ilkesi uyarınca; gerek ulusal gerekse uluslararası yargı kararlarının hayata geçirilmesi için mücadele etmeli, AİHM’nin Demirtaş ve Kavala kararlan başta olmak üzere, Türkiye’nin taraf olduğu sözleşmeler uyarınca alınan uluslararası yargı makamlarının vermiş olduğu kararların uygulanması için aktif bir tutum almalı,

-Demokrasinin vazgeçilmez temel ilkesi olan “seçme ve seçilme hakkını ortadan kaldıran halk iradesi ve egemenliğini yok sayan kayyım atamalarına son verilmesi için ve yasama dokunulmazlıklarının kaldırılarak milletvekillerinin tutuklanmalarına karşı açık ve etkin bir tavır almalı,

-Avukatların ve meslek örgütü olan baroların faaliyetleri nedeniyle haklarında yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarda baroların ve avukatların hiçbir ayrım yapılmadan sahiplenilerek hukuki süreçler takip edilerek destek verilmeli,

-Temel toplumsal meselelere (Kürt meselesi), farklı inanç gruplarının (Alevilerin ve diğer inanç gruplarının) yaşadığı sorunlar konusunda duyarlı olunması, sorumluluk üstlenilerek çözüme katkı sunacak çalışmalar için adımlar atamayı, din ve vicdan özgürlüğü hususunda toplumun değerleri ile barışık ve bu değerlere saygılı bir anlayışın egemen olmasını esas almalı, kimden gelirse gelsin yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığını tehdit eden söylem ve uygulamalara karşı bir hukuk kurumu olmanın sorumluluğu ile açık bir tutum içerisinde olunmalı,

-Türkiye Barolar Birliği kaynakları barolar arasında ayrım gözetilmeden ihtiyaçlarına göre adil olarak kullanılmalı,

-Avukatlık mesleğinin kazanımlarına ve örgütlülüğüne zarar veren çoklu baro” gibi düzenlemelere karşı net bir tutum alınmalı,

-Avukatların sorunlarına çözüm arayışı içinde olan ve özellikle avukatların mesleklerini icra ederken yargı makamları ve diğer idari makamlar nezdinde yaşadıkları sorunları çözecek aktif bir tutum alınmalıdır.

Deklarasyonda, belirlenen bu ilkeler ışığında, seçim sürecinde aktif bir pozisyon alınması için süreci yürütmek üzere Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, Muş Barosu Başkanı Kadir Karaçelik ve Adıyaman Barosu Başkanı Bilal Doğan’ın görevlendirildiği ve ilkeleri önceleyen TBB için bölgeden yönetim, denetim ve disiplin kurulu adayları belirlendiği vurgulandı.
Etiketler: |