Görüş Bildir

Kız öğrencilerimiz mühendis olsun!

Kız öğrencilerimiz mühendis olsun!

Bakan Selçuk, ''Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve özel sektör iş birliğinde 'Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi' yürütülmektedir. Proje ile mühendis olmak isteyen kız öğrencilerin her alanda desteklenerek, onların mesleğinin örnekleri haline gelebilmesini sağlamayı amaçladık.'' dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,  her yıl mart ayında BM Genel Merkezinde düzenlenen BM Kadının Statüsü Komitesi 63. Oturumu toplantıları çerçevesinde Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından düzenlenen ''Genç Kızlar için Sosyal Koruma: Geleceğe İşbaşı Projesi'' konulu yan etkinlikte konuştu.

Bir ülkede ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınma hedefinin başarılmasının, kadının hayatın her alanında hak ettiği yeri almasıyla mümkün olacağını vurgulayan Selçuk, ''Kadının güçlü olduğu bir ülkede, aile ve toplum da güçlü olur. Bu nedenle, Bakanlık olarak çalışmalarımızda 'Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Toplum' ilkesini esas alıyoruz.'' dedi.

Selçuk, Türkiye'de son 16 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kadınların güçlenmesi için reform niteliğinde anayasal ve yasal düzenlemeler yapıldığını anlatarak, şunları söyledi:

"Hükümet programlarımız ve diğer üst politika belgelerimizde, kadının güçlenmesini ve hayatın her alanında hak ettiği yeri almasını temel hedeflerimiz olarak benimsedik. Kadının toplumdaki yerinin güçlendirilmesi, kadın-erkek fırsat eşitliğinin sağlanması, kadına yönelik şiddet ve istismarın ortadan kaldırılması Bakanlığımızın kadın politikalarının temel ilkeleridir. Bu çerçevede, kadının iş gücüne katılımı ve istihdamının artırılması, kadın girişimciliğinin desteklenmesi de Bakanlığımızın öncelikli çalışma alanları arasında yer almaktadır. Zira kadının güçlenmesi hepimizin meselesidir. Bu nedenle, başta Bakanlığımız ve ilgili tüm kamu kurumları olmak üzere; üniversitelere, yerel yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarına ve medya temsilcilerine büyük sorumluluklar düşmektedir.''

KIZ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİ

Selçuk, Bakanlık olarak kız çocuklarının okullaşma oranının artırılması, erken yaşta ve zorla evliliklerinin önüne geçilmesi ve sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda başarılı olabilmesi için birçok çalışma yürüttüklerini aktardı.

Kız çocuklarının okullaşma oranında önemli başarılara imza attıklarını kaydeden Selçuk, ''Nitekim ülkemizde kız çocukları için ortaöğretim kademesinde net okullaşma oranını iki kat, yükseköğrenimde ise üç kat arttırdık. Geleceğimize ışık tutan çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimli bireyler olarak yetişmesini sağlarsak, güçlü aile ve güçlü toplum hedefimize ulaşabileceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Selçuk, Türkiye’de, sadece ekonomik yetersizlikler sebebiyle çocukların devlet korumasına alınmasını önlemek amacıyla yürütülen Sosyal ve Ekonomik Destek uygulamasının kapsamının 2018 yılında "Okul Destek Projesi" ile genişletildiğini ve proje ile bin 70 kız çocuğuna ulaşıldığını ifade etti.

Eğitim yardımları kapsamında yürütülen programlar içerisinde, eğitim materyali yardımları, öğle yemeği yardımı, şartlı eğitim yardımı, ücretsiz ders kitabı, öğrenci taşıma barınma ve iaşe yardımı, engelli öğrencilerin ücretsiz taşınması ve yurt yapımı projeleri bulunduğunu söyleyen Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü: