MEB'de değişim

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) hazırlanan ve dershanelerin kapatılmasını öngören 'Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı', Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nda, kanunla tüm bakanlık yöneticileri, İl Milli Eğitim müdürleri ve dört yılını tamamlayan tüm okul müdürleri görevden alınacak.

MEB'de değişim

DİYARBAKIR-MEB'in Meclis'e gönderdiği tasarının kanunlaşması halinde bakanlık bünyesinde yeni bir kıyım daha yaşanacak. Tasarıyla, Milli Eğitim Bakanlığı yöneticilerinin tamamı görevden alınacak. Müsteşar dışındaki Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında görev yapan Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı ve kurul üyeleri, müsteşar yardımcıları, genel müdürler, Strateji Geliştirme Başkanı, tüm grup başkanları ile tüm milli eğitim müdürleri görevden el çektirilecek.

                                    

ATAMALAR KANUNLA

Genel müdür ve üstü kadrolardakiler 'bakanlık müşaviri' olarak, grup başkanı ve Milli Eğitim Müdürü kadrolarında bulunanlar 'eğitim uzmanı' olarak atanacak. Grup başkanı ve İl Milli Eğitim müdürleri harcırah almaksızın okullarda öğretmen olarak görevlendirilecek. Dört yılını tamamlayan tüm okul müdürleri de görevden alınacak. Henüz dört yılını tamamlamamış olanların görev süresi de dört yılını tamamlayınca otomatik olarak bitecek.

DERSHANELERİN HALİ

Dershanelerin kapatılmasını ön gören tasarıya göre, özel dershaneler 1 Eylül 2015 yılına kadar açık kalabilecek. Bunlardan özel okula veya başka bir özel öğretim kurumuna dönüşmek isteyenlere de destek verilecek. Dershaneler 4 yıl süreyle açık öğretim lisesi olarak da çalışabilecek. Özel okula dönüşecek olanların boş kontenjanlarına ise öğrenci başına destek sunulacak. Dershanelerde 6 yıl çalışan öğretmenler mülakatla bakanlığa alınabilecek. Öğrenci Etüt Eğitim Merkezleri'ne de 12 yaş sınırı getiriliyor.

ZORUNLU EĞİTİM ÇAĞI

Her ne ad altında olursa olsun, zorunlu eğitim çağındaki kişilere eğitim ve öğretim sunmak amacıyla yürütülen faaliyetler MEB'in izin ve denetimine tabi olacak. Bu faaliyetleri yürütenler özel öğretim kurumları için kanunda öngörülen kurallara uymakla yükümlü olacak. Tasarı ile lisansüstü eğitim için yurt dışına gönderilecek öğrencilere yazılı sınavın yanında sözlü sınav şartı getiriliyor. Ayrıca aday öğretmenlikten öğretmenliğe geçişte de sınav yapılacak. Bu sınav yazılı ve sözlü olarak gerçekleştirilecek.

Kaynak: Diyarbakır Söz