Görüş Bildir

Öğrenci okulundan memnun değil

Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR) CIFAL İstanbul ve Yenilikçi Eğitim Geliştirme Araştırma Merkezi (YEGAM) desteğiyle yürütülen “Öğretmen ve Veli Algısı” araştırma sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre, öğrencilerin yüzde 46’sı eğitim kadrosu, okul imkanlarının yetersizliği, yönetim anlayışı, akran zorbalığı gibi sebeplerden dolayı okulunu değiştirmek zorunda kalıyor.

Eğitim sektöründe öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik 9 ay süren bir anket çalışması yapıldı. Eğitim sektörünün sorunlarını ve çözüm önerilerini ortaya koyan “Öğretmen ve Veli Algısı” araştırmanın sonuçları, Forum Eğitim.K12 etkinliğinde kamuoyu ile paylaşıldı. SEGM ve Geleceği Paylaş Sivil İnisiyatifi iş birliği, Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR) CIFAL İstanbul ve YEGAM desteğiyle yürütülen çalışma, çarpıcı sonuçları ortaya koydu.

19 ilden, 217 veli 17 ilden ise 120 öğretmen ile yapılan araştırmanın en dikkat sonucu ise çocukların yalnızca yüzde 54’ünün başladığı okula devam ettiği oldu. Öğrencilerin yüzde 46’sının ise eğitim kadrosu, okul imkanlarının yetersiz oluşu, yönetim anlayışı, akran zorbalığı gibi sebeplerden okulunu değiştirmek zorunda kaldığı ortaya çıktı. Araştırmanın “Veli Algısı” bölümünde ise şu an gittiği okulu maddi imkansızlıktan ötürü seçen velilerin yüzde 50’ye yakını yeterli imkân sunulduğunda çocuklarının okulunu değiştirebileceği belirtildi.

VELİLERİN EĞİTİM DÜZEYİ BEKLENTİYİ DEĞİŞTİRİYOR

Okul motivasyonunda, velinin bizzat okulu ziyaret etme oranının yüzde 65’leri bulduğu belirtildi. Araştırmaya göre, bir üst sınıfa geçiş ilerledikçe veliler çocuklarının okul seçimine daha fazla katılmasına imkan tanıyor. Lise düzeyinde çocuklarının seçimini dinleyen velilerin oranı ise yüzde 60’lara çıktı. İlk ve ortaokul seviyelerinde bu oran yüzde 20’lerde olarak belirlendi. Velilerin eğitim düzeyinin yüksek olmasının okuldan beklentilerini arttırırken, uluslararası programlar, üst düzey yabancı dil, okulun marka değeri, teknolojik alt yapı gibi konuların ise daha önemli hale geldiği tespit edildi.

ÇOCUĞUN GÜVENLİĞİ TÜM VELİLER İÇİN ÖNEMLİ

Araştırmaya göre, son yıllarda önlenebilir kazalar sonucu kaybedilen çocukların fazlalığı velileri oldukça etkiledi. Öğretmenler ile yapılan ve yüzde 80’inin üzerinde katılımın olduğu anket sonuçlarına göre, ‘Çalışma arkadaşlarıyla dostça ilişkiler kurulması ve veli memnuniyetine önem verilmesi’ konusunda eğitim kurumlarında ilk etapta alması gereken başka bir aksiyon yoktur ifadelerine yer verildi. Devlet okullarında bile veli memnuniyetine önem verilir’ ifadesini onaylayan öğretmenlerin oranı ise yüzde 60’ları buldu.

ORTAK NOKTA GÜVEN

Veli ve öğretmenlere yönelik eğitim sektörü algı araştırmasında hem öğretmenlerin hem de velilerin kullandığı ortak ifadelerin ve beklentilerin paralellik gösterdiği ortaya çıktı. İdeal eğitim kurumu tanımlayan bu ifadelerde; deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, problemlerle ilgili çözüm uygulamaları ve geribildirim, güvenilir yönetim, alınan kararların uygulanması ve tutarlı olması, kurumun marka bilinirliliği, köklü ve geçmişi olan bir kurum olması, teknolojik donanım ve uygulamalar, uluslararası programlar gibi imkanlar yer aldı.
Etiketler: | | |