Görüş Bildir

Özel Okullara Vali İnsiyatifi!

MEB hizmetin yerelde, kısa sürede ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla okullar haricindeki özel öğretim kurumlarının açılış işlemlerini valiliklere devredecek. Hazırlanan taslağa göre, sosyal etkinlik merkezleri, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, uzaktan öğretim yapan kuruluşlar, motorlu taşıt sürücüleri kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri gibi kurumlar düzenleme kapsamında olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) hizmetin yerelde, kısa sürede ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla okullar haricindeki özel öğretim kurumlarının açılış işlemlerini valiliklere devredecek. MEB 2023 Eğitim Vizyonu'nun önemli hedeflerinden biri olan özel öğretim kurumlarının mahalli ve merkezi kamu kurumlarıyla olan ilişkisine yönelik bürokratik iş ve işlemlerin sadeleştirilmesiyle ilgili çalışmanın yakın bir zamanda hayata geçirilmesi planlanıyor. Bakanlık, bu çerçevede, MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde kapsamlı bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Yapılması öngörülen değişiklikler içerisinde okullar dışındaki özel öğretim kurumlarının açılış işlemlerinin de yeniden düzenlenmesi yer alıyor.

Hazırlanan taslağa göre, hizmetin yerelde, kısa sürede ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla okullar dışındaki özel öğretim kurumlarının açılış işlemleri valiliklere devredilecek. Söz konusu değişikliklerle 2023 Eğitim Vizyonundaki hedefler doğrultusunda bürokrasinin azaltılması sağlanacak. Böylelikle özel öğretim kurumlarının açılış işlemlerine yönelik süreçlerin daha hızlı ve etkin bir şekilde uygulanması hedefleniyor. Okullar haricindeki özel öğretim kurumları arasında kurslar, sosyal etkinlik merkezleri, özel ulaştırma hizmetleri, mesleki eğitim ve geliştirme kursları, uzaktan öğretim yapan kuruluşlar, motorlu taşıt sürücüleri kursları, hizmet içi eğitim merkezleri ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri gibi kurumlar yer alıyor.

KURSİYERLER ÜRETİME KATILIP, GELİR ELDE EDECEK

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen çalışma kapsamında kurslarda eğitim alan kursiyerlerin yapacağı çalışmaların üretime dönüştürülmesi için önemli bir adım atılacak. Kurslarda eğitim alan kursiyerlerin aynı zamanda üretim faaliyetlerine katılmasını sağlayacak olan bakanlık, kursiyerlerin bu yolla gelir elde etmesi ve  ekonomiye katkıda bulunmasına imkân tanıyacak.
Etiketler: | |