Görüş Bildir

Özel yetenekli okul kayıtları

Özel yetenekli okul kayıtları

Özel yetenekle öğrenci alan liseler için 10 Haziran’da başlayacak olan başvurular, 28 Haziran’a kadar sürecek. Yetenek sınavları 1-5 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Sonuçlar 5 Temmuz’da okullarda ve okulların internet adreslerinde yayımlanacak.

Güzel sanatlar ve spor liseleriyle mûsikî, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor projesi/programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerinin 9’uncu sınıflarına öğrenci alınmasıyla ilgili genelge yayımlandı. Buna göre, okul müdürlükleri, 2019-2020 eğitim öğretim yılı için belirlenen kontenjanlarını 27-31 Mayıs arasında e-Okul’a girecek. Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 8’inci sınıfını 2018-2019 eğitim yılında bitiren öğrenciler dilekçeyle, öğrenim görmek istediği okul türlerinden en fazla iki farklı okul müdürlüğüne e-Okul üzerinden başvuruda bulunacak. Geçici eğitim merkezlerini (GEM) bitirenler ise dilekçe, bir fotoğraf ve ortaokul başarı puanını da gösteren öğrenim belgesiyle ilgili okul müdürlüğüne başvuracak.

YETENEK BARAJ PUANI 50

Alanlara göre sınava girecek öğrenci listeleri 29-30 Haziran’da okulda ve okulun internet sayfasında ilan edilecek. Fotoğraflı Sınava Giriş Belgesi, e-Okul üzerinden alınacak. Yetenek sınavları 1-5 Temmuz tarihleri arasında oluşturulan komisyonlar marifetiyle yapılacak. Sınav sonuçları e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi’ne aynı dönemde işlenecek. Yetenek sınavında 50 puan barajının altında kalanlar başarısız sayılarak değerlendirmeye alınmayacaklar. Bu sınavda başarılı olanların yetenek sınavının yüzde 70’iyle ortaokul başarı puanının yüzde 30’u alınarak 100 tam puan üzerinden puan üstünlüğüne göre değerlendirme ve sıralama olacak.

KAYITLAR 8-10 TEMMUZ’DA

Belirlenen kontenjan kadar asil ve yedek listeler 5 Temmuz’da okullarda ve okulların internet adreslerinde yayımlanacak. Öğrencilerin kayıtları 8-10 Temmuz tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden yapılacak. Boş kontenjan kalırsa yedek listelerden kayıt yaptırmaya hak kazananlar tespit edilecek, 11 Temmuz’da okullarda ve internet adreslerinde ilan edilecek. Ayrıca öğrenci velileri de bilgilendirilecek. Yedek listeden kazananların kayıtları 12-13 Temmuz’da olacak. Bu okulların 10’uncu sınıf boş kontenjanlarına ise diğer ortaöğretim kurumlarının 10’uncu sınıflarından öğrencilerin müracaat etmesi halinde eylül ve ekim aylarının üçüncü haftasında öğrenci alımı yapılabilecek.
Etiketler: | | |