Görüş Bildir

Arabası olan herkes için geçerli!

Arabası olan herkes için geçerli!

Arabası olan herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Değişiklik yapıldı. Resmen yürürlüğe girdi o zorunluluk kaldırıldı. E-devlet üzerinden erişim sağlanabilecek. Artık araçların durdurulmasına gerek kalmayacak, fiziki belge kontrolü yapılmayacak. Belge bulundurma zorunluluğu kalkacak. Sonuçlar araç sahibinin telefonuna SMS ile bildirilecek. Egzoz emisyon denetimleri ile ilgili açıklama yapıldı. Egzoz emisyon denetimleri, Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) üzerinden gerçekleştirilecek.

Egzoz emisyon denetimleri, araçlar durdurulmadan Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) üzerinden gerçekleştirilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan "Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlık, EGEDES uygulama usul ve esaslarının belirlenmesi, kağıt tüketiminin azaltılması, hizmet sürecinin hızlandırılması ile bürokrasinin azaltılması ve egzoz emisyon ölçüm işlemlerindeki etkinliğin artırılması amacıyla Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı.

FİZİKİ BELGE KONTROLÜ YAPILMAYACAK

Yönetmelikle, motorlu taşıtlardan kaynaklanan egzoz gazlarının neden olduğu hava kirliliğinin etkilerinden canlıların ve çevrenin korunması, egzoz gazı kirleticilerinin azaltılması da amaçlanıyor.

Bu kapsamda, araçların egzoz emisyon denetimleri araçlar durdurulmadan EGEDES üzerinden gerçekleştirilecek ve fiziki belge kontrolü yapılmayacak. Denetimlerin EGEDES üzerinden gerçekleştirilmesine bağlı olarak araçlarda belge bulundurma zorunluluğu kalkacak.

KISA MESAJ GÖNDERİLECEK, E-DEVLET'TEN KONTROL EDİLEBİLECEK

Ölçüm raporu, egzoz emisyon ölçüm sonucunda araç sahibinin telefonuna kısa mesaj ile gönderilecek, ayrıca araç sahipleri ölçüm raporlarına e-Devlet üzerinden erişim sağlayabilecek. Bu sayede yıllık 10 milyon adet kağıttan tasarruf sağlanmış olacak.

YENİDEN DÜZENLENDİ

Araç denetimlerine ilave olarak ölçüm istasyonlarının denetimleri ile ilgili hususlar da yeniden düzenlendi. İstasyonlarda yürütülen egzoz emisyon ölçüm işlemlerinin usul ve esaslara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla uygulanacak idari yaptırımlarla ilgili gerekli düzenlemeler hayata geçirildi.

Öte yandan, bürokrasinin azaltılması ve hizmet süreçlerinin iyileştirilmesi kapsamında da düzenlemeler yapıldı. Araç sahiplerinin ölçüm raporları ile ilgili düzeltme ve plaka değişikliği gibi işlemleri elektronik ortamda yürütülecek. Yetki belgesi başvurularında istenen belge sayısı azaltılarak e-Devlet ve diğer kurumların elektronik ortamda paylaşıma açtığı bilgi ve belgeler başvuru sahibinden istenmeyecek.

7 GÜN SÜRESİ VAR, YAPMAYAN CEZA ÖDER...

Taşıtın, egzoz gazı ölçüm sonucunun sınır değerlere uygun çıkmaması halinde, ölçümün tekrarlanması için verilen süre 30 günden 7 güne düşürüldü. Kısa adı EGEDES olan Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi devreye alınacak. EGEDES ile Bakanlık personeli sabit halde veya seyir halinde denetim yapabilecek. Mobil plaka tanıma sistemi sayesinde geçerli egzos gazı emisyon ölçümü olmayanlara idari para cezası verilecek.

Emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahipleri kısa mesaj veya e-postayla da uyarılabilecek.Taşıtın, egzoz gazı emisyon ölçüm sonucu sınır değerlere uygun çıkmaması durumunda, taşıt için gerekli bakım, onarım ve tamirat yaptırılması zorunludur. Egzoz gazı emisyon ölçümünün tekrarlanması amacıyla bir defaya mahsus yedi gün süre verilir. İlgili tarih Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Raporunda belirtilir.

Yedi günlük süre sonundan itibaren olumlu egzoz gazı emisyon ölçüm sonucu alınana kadar taşıt trafiğe açık karayollarında kullanılamaz. Denetimlerde; taşıtın geçerli egzoz gazı emisyon ölçümü bulunduğu halde egzoz gazı emisyon ölçüm sonuçlarının TS 13231 Standardında yer alan sınır değerlere aykırı olduğunun tespit edilmesi durumunda, geçerli olan egzoz gazı emisyon ölçümü iptal edilir.

Taşıt sahibine ücreti karşılığında egzoz gazı emisyon ölçümünü yenilemesi için yedi gün süre verilir. Ölçümün olumsuz sonuçlanması durumunda 8 inci maddenin beşinci fıkrasına göre yedi gün daha süre verilir.

Bu süre sonunda ölçümün yenilenmemesi halinde, Ek-2’de yer alan Egzoz Gazı Emisyon Denetim Tutanağı düzenlenir; taşıt sahibine, sahibi birden fazla ise tescil kaydının ilk sırasındaki sahibine, 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre idari para cezası verilir ve idari yaptırım kararı il müdürlüğünce uygulanır. İdari yaptırım, taşıtın tescil plakası üzerinden ilgili kurum tarafından sağlanan araç veri tabanında bulunan kayıtlar esas alınarak gerçekleştirilir.
Etiketler: |