Engelliye eğitim desteği!

Özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, katma değer vergisi hariç olmak üzere bireysel eğitim için aylık 409 lira, grup eğitimi için 115 lira olarak belirlendi.

Engelliye eğitim desteği!

Maliye Bakanlığının, 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, engelli bireylerin destek eğitim giderlerinin bütçeden karşılanacak kısmına ilişkin olarak ilgili kanun kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, katma değer vergisi hariç olmak üzere bireysel eğitim için aylık 409 lira, grup eğitimi için 115 lira olarak belirlendi.

Belirlenen tutarlar, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten, bu tutarları aşan kısmı ise ilgililer tarafından karşılanacak.

HAZİNA ADINA İDARİ TESCİL

Öte yandan, yine Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliğine göre, Hazine adına idari yoldan yapılacak tescil işlemlerinin, bundan böyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yürürlüğe konulan "2013/11 (1748)" sayılı Genelgede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılması gerektiği bildirildi. Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 307) de yürürlükten kaldırıldı.

Kaynak: Diyarbakır Söz