Görüş Bildir

İl bazında GSYH verileri

İl düzeyinde yapılan hesaplamalara göre, 2018'de gayrisafi yurt içi hasıladan (GSYH) en yüksek pay 1 trilyon 155 milyar 254 milyon lirayla (yüzde 31) İstanbul'un olurken, bu ili Ankara ve İzmir izledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılına ilişkin "İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla" verilerini açıkladı.

Buna göre, 2018'de İstanbul 1 trilyon 155 milyar 254 milyon lirayla en yüksek GSYH'ye ulaştı ve toplam hasıladan yüzde 31 pay aldı. İstanbul'u, 329 milyar 831 milyon lira ve yüzde 8,9 payla Ankara, 233 milyar 515 milyon lira ve yüzde 6,3 payla İzmir izledi. GSYH'den en yüksek payı alan ilk üç il, 2018'de toplam GSYH'nin yüzde 46,2'sini oluşturdu.

İl düzeyinde GSYH hesaplarında son 3 sırada 3 milyar 289 milyon lira ile Tunceli, 2 milyar 613 milyon lira ile Ardahan ve 2 milyar 250 milyon lira ile Bayburt yer aldı.

- 13 ilin kişi başına milli geliri ortalamanın üzerinde

Söz konusu dönemde, Kocaeli, kişi başına GSYH'de 79 bin 254 lira ile ilk sıraya yerleşti. Kocaeli'ni 76 bin 769 lira ile İstanbul ve 60 bin 249 lirayla Ankara izledi.

İl düzeyinde kişi başına GSYH hesaplamalarında,16 bin 194 lira ile Şanlıurfa, 16 bin 68 lira ile Van ve 15 bin 121 lira ile Ağrı son üç sırada yer aldı. Kişi başına GSYH, 2018'de 13 il için Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS ) 2. düzeyde İstanbul bölgesi yüzde 31 ile toplam GSYH içinde en yüksek payı aldı. Bu bölgeyi, yüzde 8,9 pay ile Ankara bölgesi ve yüzde 6,3 pay ile Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova bölgesi izledi. Son üç sırada ise yüzde 0,85 pay ile Erzurum, Erzincan, Bayburt, yüzde 0,64 pay ile Kastamonu, Çankırı, Sinop ve yüzde 0,60 pay ile Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan bölgeleri yer aldı.

Bölge içi sektör paylarına göre, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan yüzde 29,6 ile tarım sektöründe, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli yüzde 51,2 ile sanayi sektöründe ve Antalya, Isparta, Burdur bölgeleri yüzde 72,8 ile hizmetler sektöründe en yüksek paya sahip oldu.
Etiketler: |