Görüş Bildir

İstihdam Desteği Müjdesi!

Ekonomi Bakanı Çağlayan, 6. bölgenin en önemli sorunlarından biri olan işsizlikle mücadele için Yeni Teşvik Sisteminde düzenleme yaptıklarını, söyledi.

İstihdam Desteği Müjdesi!

 Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan yazılı açıklamasında, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, Bölgesel Teşvik Uygulamaları, Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki ve Stratejik Yatırımların Teşviki Uygulamaları çerçevesinde desteklenen yatırım projeleri kapsamında ilave olarak istihdam edilecek personel için ödenmesi gereken sigorta priminin işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının bakanlığı tarafından karşılandığını hatırlattı.

BÖLGESEL TEŞVİKTEKİ YENİ KAZANIMLAR

Uygulamada olan kararın, söz konusu desteğin, yatırım yerine ve tabi olunan teşvik uygulamasına göre değişen oranlarda azami destek tutarları ile sınırlandırılmasını öngördüğünü ifade eden Çağlayan, bu çerçevede, Bölgesel Teşvik Uygulamalarında destek tutarının, bölgelerin gelişmişlik düzeyine göre sabit yatırım tutarının yüzde 10'u ila yüzde 50'sini, Büyük Ölçekli Yatırımlar kapsamında yüzde 3'ü ila yüzde 15'ini geçemezken; Stratejik Yatırımlar kapsamında ise tüm bölgelerde yüzde 15'ini geçemediğini kaydetti.

İSTİHDAM ARTIŞINA DESTEK VERİLECEK

Bu sınırlamanın, işsizlik sorununun yoğun şekilde yaşandığı ve yeni teşvik sisteminin uygulama döneminde emek yoğun sektörler için cazibe merkezi haline getirilmesi hedeflenen 6. Bölgede bir kısım yatırımlar için yatırımcıların söz konusu destekten mevzuatta yer verilen süre boyunca yararlanmasına imkan tanımadığını belirten Çağlayan, şunları kaydetti:

"Örneğin; 6. Bölgenin organize sanayi bölgesinde 1 milyon tutarında bir konfeksiyon yatırımı yapıldığını ve bu yatırım kapsamında 100 kişiye yeni istihdam olanağı sağlandığını varsayalım. 6. Bölgede Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, 2013 yılının sonuna kadar başlayan yatırımlar için 10 yıl süreyle, söz konusu yatırımın organize sanayi bölgesinde yapılması halinde ise, 12 yıl süreyle uygulanabilmekte ve 6. Bölge için Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinin tutarı, toplam sabit yatırımın yüzde 50'sini geçememektedir.

Buna göre, söz konusu yatırım kapsamında yatırımcılarımızın yararlanacağı destek tutarı en fazla 500 bin lira olacaktır. Yatırım ile gerçekleşen istihdam kapsamında, Bakanlığımız tarafından işçi başına sağlanacak destek tutarı aylık 184 lira olup, söz konusu tutar 100 işçi için aylık 18 bin 400 liraya ulaşmakta ve bu tutar 500 bin lira olduğunda destek uygulaması sona ermektedir."

AZAMİ DESTEK SINIRI SADECE 6. BÖLGE İÇİN

6. Bölgenin istihdam sorununun çözümüne katkı sağlamak ve bölgeyi emek yoğun sektörler için yeni bir üretim ve ihracat merkezi haline getirmek üzere, mevcut kararda değişiklik yapıldığını belirten Çağlayan, bu kararın bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Çağlayan, açıklamasında şunları kaydetti:

"Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğine ilişkin azami destek sınırı sadece 6. Bölge için kaldırılmıştır.

Bu çerçevede, 6. Bölgede yatırım yapan yatırımcılarımız, istihdam maliyetinin düşürülmesine yönelik diğer destek unsurları olan Gelir Vergisi Stopajı ile Sigorta Primi (işçi hissesi) Desteğinde olduğu gibi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinden de mevzuatın öngördüğü şekilde 10 yıl (OSB'lerde ise 12 yıl) süreyle yararlanabileceklerdir.

İSTİHDAM ALANLARI HIZLA ARTIRALACAK

Bu düzenleme ile 6. Bölgede 1 milyon tutarında bir konfeksiyon yatırımı yapan ve bu yatırım kapsamında 100 kişiye yeni istihdam olanağı sağlayan yatırımcı, aylık 18 bin 400 lira, 10 yıl boyunca 2 milyon 208 bin lira, yatırımı Organize Sanayi Bölgesi'nde yapması durumunda 2 milyon 649 bin 600 lira istihdam desteğinden yararlanabilecektir."

Yapılan değişikliğin, yatırım teşvik sistemi kapsamında yeni bir destek unsuru oluşturulmasını içerdiğini belirten Çağlayan, mevcut bir destek unsurunun, Türkiye'nin sosyo-ekonomik açıdan en az gelişmiş durumda bulunan 6. Bölgesinde istihdam artışını destekleyecek şekilde uygulanmasını öngördüğünü ifade etti.

Getirilen düzenlemeyle 6. Bölgenin işsizlik sorununa neşter vurularak, işverenin yükünün azaltılacağını, yatırımların artmasının sağlanacağını vurgulayan Çağlayan, düzenlemeyle yatırımcıların üzerinde istihdamdan kaynaklanan yükler azaltılarak, yeni yatırımların teşvik edilmesiyle yatırımların istihdama katkısının en üst düzeye çıkarılacağını kaydetti.

Etiketler: