Görüş Bildir

İşveren Uygulama Tebliği'nde değişiklik

Tebliğe göre çocuk yardımı adı altında yapılan ödemelerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında çalışan 4-C'li personelin belirlenen şartları taşıyan her bir çocuğu için yüzde 4 oranındaki tutar aylık prime esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmayacak

İşveren Uygulama Tebliği'nde değişiklik

Aile yardımı ödemelerinde ise yine aynı personelin belirlenen şartları taşıyan eşi için yüzde 20 oranındaki tutar, prime esas kazanca dahil edilmeyecek

İşveren Uygulama Tebliğinde yapılan değişikliğe göre, çocuk yardımı adı altında yapılan ödemelerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında çalışan 4-C'li personelin belirlenen şartları taşıyan her bir çocuğu için yüzde 4 oranındaki tutar, aylık prime esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmayacak.

İşveren Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Değişikliğe göre, tebliğin ''Kısmen Prime Tabi Tutulacak Kazançlar'' başlığındaki ''Çocuk Zammı (Yardımı)'' maddesinde düzenleme yapıldı.

ÇOCUK ZAMMI DEĞİŞTİ

Buna göre, çocuk zammı adı altında yapılan ödemelerde, çocuk başına 16 yaşından büyükler için belirlenen aylık asgari ücretin yüzde 2'si, 657 sayılı kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (C) bendi kapsamında çalışan sigortalıların aynı şartları haiz her bir çocuğu için yüzde 4’ü oranındaki tutarı, aylık prime esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmayacak.

Çocuk yardımı altında yapılan ödemeler, sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla ve fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaksızın; sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı sayılmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan çocuklarından 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya 3308 sayılı Mesleki Eğitimi Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ya da işletmelerde mesleki eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın kanuna göre malul olduğu tespit edilen evli olmayan çocuklarından en fazla iki çocuk için yapılıyor.

16 YAŞINDAN BÜYÜK

Tebliğin ''Aile Zammı (Yardımı)'' maddesinde yapılan düzenlemeyle de, aile zammı adı altında yapılacak ödemelerde, sigortalının eşinin kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmaması ve kurumdan gelir veyahut aylık almaması durumunda, 16 yaşından büyükler için belirlenen aylık asgari ücretin yüzde 10, 657 sayılı kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (C) bendi kapsamında çalışan sigortalıların aynı şartları haiz eşi için yüzde 20 oranındaki tutar aylık prime esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmayacak.

Tebliğ, yayımını izleyen aybaşından itibaren yürürlüğe girecek.

Etiketler: