Görüş Bildir

Kamuda yeni dönem: Harcamalar artık...

Kamu harcamalarıyla ilgili verilerin bütüncül ve kullanıcı dostu bir formatta paylaşılması amacıyla gelecek yıl "harcama.gov.tr" portalı kullanıma sunulacak. Kamu yatırım harcamalarında tasarruf için kamu ihale ve sözleşme süreçlerinin iyileştirilmesi ve rekabetin artırılması planlanıyor.

Döner sermayeli işletmeler yeniden yapılandırılarak, verimlilik, karlılık, mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde aynı idare bünyesinde faaliyet gösteren bu işletmeler tek çatı altında toplanacak.

 Kamuda yeni dönem: Harcamalar artık...

Kamuda yeni dönem başlıyor. Kamu harcamalarıyla ilgili verilerin  bütüncül ve kullanıcı dostu bir formatta paylaşılması amacıyla gelecek yıl  "harcama.gov.tr" portalı açılacak.  AA muhabirinin, 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan  derlediği bilgiye göre, gelecek yıl kamu harcamalarının yönetim ve denetimine  ilişkin bir dizi adım atılacak.

 Bu kapsamda, vatandaşların bütçe okuryazarlığını artırmaya katkı  sağlamak üzere bütçe ve harcama verilerinin yer aldığı bütüncül ve kullanıcı  dostu bir format oluşturuluyor. Kamu harcamalarının daha anlaşılır şekilde takip edilmesine imkan  sağlayacak altyapının gelecek yıl hayata geçirilmesi planlanıyor. Bu çerçevede kamu harcamalarına ilişkin verilerin bütüncül ve  kullanıcı dostu bir formatta paylaşılması amacıyla "harcama.gov.tr" portalı  hayata geçirilecek. Bu portal sayesinde kamu kaynaklarının tahsis ve kullanımı  anlaşılır, takip edilebilir, karşılaştırılabilir şekilde kamuoyunun erişimine  açık olacak.

e-İhale ve e-eksiltme zorunlu hale gelecek

Kamu yatırım harcamalarında tasarruf sağlamak üzere kamu ihale ve  sözleşme süreçleri iyileştirilerek rekabet artırılacak. Bu kapsamda e-ihale ve e-eksiltme tüm alım usullerinde zorunlu hale  getirilecek. İstekliler ve ürünler için yeterlik sistemi kurulacak. Elektronik  sözleşme yönetimine geçilecek ve bütünleşik mali yönetim sistemiyle entegrasyonu  sağlanacak. Akıllı ihale ve sözleşme yönetimine geçiş planlanıyor. Ayrıca,  idarelerin ihale ve sözleşme yönetimi politikalarını oluşturmasına ve  performanslarını değerlendirmesine yönelik istatistiki veri üretilecek.

Kamu kaynaklarının etkin kullanımının sağlanması amacıyla Devlet  Malzeme Ofisinin merkezi tedarik yapısı güçlendirilecek.

Kamu taşıt envanteri ve döner sermaye düzenlemesi

Taşıt Kanunu, taşıt yönetiminde etkinlik ve verimliliği gözetecek  şekilde güncellenecek. Bunun için kamu taşıtlarına ilişkin mevzuat gözden  geçirilecek. Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin taşıt envanteri  oluşturulacak. Masraf merkezi modeli ve Kamu Filo Bilgi Sistemi yazılımı  geliştirilecek.  Öte yandan mali sisteme katkı sağlamak üzere döner sermayeler ve özel  hesaplar azaltılarak merkezi yönetim bütçe kapsamı genişletilecek. Bu kapsamda  döner sermayeli işletmeler yeniden yapılandırılarak, verimlilik, karlılık, mali  saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde, işletme yönetimindeki  etkinliği sağlamak üzere aynı idare bünyesinde faaliyet gösterenler tek çatı  altında toplanacak.
Etiketler: | |