Sayar’dan ‘arabuluculuk’ açıklaması

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Ahmet Sayar, arabuluculuğun iş dünyasına yeni bir soluk kazandıracağını ifade etti.

Sayar’dan ‘arabuluculuk’ açıklaması

DTSO Başkanı Ahmet Sayar, 1 Ocak 2018’de yürürlüğe girecek olan 7036 Sayılı İş mahkemeleri Kanununu ile iş uyuşmazlıklarında dava şartı haline gelen arabuluculuğun iş dünyasına olan etkilerini değerlendirdi. Dava şartı arabuluculuk ile iş dünyasına yeni bir soluk geldiğini vurgulayan Sayar, yeni düzenlemede emeği geçen herkese teşekkür etti. Camia olarak sistemin başarısı için üzerlerine düşen ne varsa yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Sayar, arabuluculuk görüşmeleri sonunda anlaşmaya varan işçi ve işverenin, üzerinde anlaşılmış olan hususları tekrar dava konusu yapmasının mümkün olmadığını, düzenlemenin iş dünyası için önemli bir zamandan tasarruf sağlayacağını belirtti.

ARABULUCULUK İSTEMİ

İşçinin de işverenin de ihtiyacını karşılarken bu sorunla uğraşmayı bırakacağını dile getiren Sayar, “Enerjisini, potansiyelini ve zamanını başka işler için kullanabilecektir. Klasik yargılama usulleri ile iş dünyası için büyük sorun haline gelen emsal kararlar, işçi ve işverenin aralarında yapacağı arabuluculuk anlaşma metni gizli olacağından ve tüm taraflar ve arabulucu bu gizliliğe uymak zorunda olduğundan bir sorun olmaktan çıkacak ve emsal oluşturmayacaktır. Uzun yargılama süreleri nedeniyle yıllarca uğraşılan iş davaları arabuluculuk ile sona erecektir. Değişiklikler iş dünyası tarafından ayrıntılarıyla öğrenilmelidir” dedi.

Arabuluculuğun genel avantajlarının yanı sıra iş dünyasına olan büyük etkilerinin bu kadarla da kalmadığını ifade eden Sayar, arabuluculuk sürecinde işçi ve işverenin çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması halinde arabulucunun bir çözüm önerisi getirebileceğini dile getirdi. Sayar, yeni düzenlemeler ışığında sistemi şöyle özetledi:

İŞÇİ VE İŞVEREN İÇİN

“İşçi işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talepli iş uyuşmazlıklarında arabuluculuğun dava şartı haline gelmesi ile birlikte taraflar artık ilk oturumda arabuluculuk yolunu deneyecekler, arabuluculukta anlaşılmaması halinde mahkemeye başvurabilecekler. Sistem adliyelerdeki arabuluculuk büroları üzerinden işleyecek. Arabulucu yapılan arabuluculuk başvurusunu 3 hafta içinde sonuçlandıracaktır. Tarafların anlaşamaması halinde ilk iki saatlik ücret Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanacak. Taraflardan birinin ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda toplantıya katılmayan taraf, son tutanakta belirtilecek ve bu taraf davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulacaktır.”

Kaynak: Diyarbakır Söz