TOPLUM CEPKOLİK!

Türkiye, 195,7 dakika olan ortalama aylık mobil kullanım süresi ile Fransa ve İrlanda'dan sonra Avrupa'da 3. oldu.

TOPLUM CEPKOLİK!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Sektörel Araştırma ve Stratejiler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan ''Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık (2010 Yılı 1. Çeyrek) Pazar Verileri Raporu''na göre, bu yılın Mayıs ayı itibariyle elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmecilere verilen yetkilendirme sayısı 390 oldu.

Telekomünikasyon sektöründe toplam gelirlerin yıllar itibariyle gelişimine bakıldığında özellikle mobil telekomünikasyon hizmetlerinden elde edilen gelirler başta olmak üzere sürekli bir artış yaşanıyor.

Buna göre, Türk Telekom'un ve mobil işletmecilerin 2009 yılında 20,7 milyar TL'ye yaklaşan toplam net satış gelirleri 2008 yılına göre yüzde 1,5 oranında arttı. Üç aylık dönemde Türk Telekom 1 milyar 819 milyon 47 bin 834, Turkcell 2 milyar 10 milyon 790 bin 574, Vodafone 682 milyon 790 bin 814 ve Avea ise 647 milyon 350 bin 22 TL net gelir elde etti.

Böylece Türk Telekom ve mobil işletmecilerinin net satış gelirleri yaklaşık 5,16 milyar TL'ye ulaştı. Üç aylık dönemde, Türk Telekom 103 milyon 180 bin 639 TL, Turkcell 216 milyon 237 bin 126 TL, Vodafone 303 milyon 153 bin 571, Avea ise 122 milyon 443 bin 498 TL net kar elde etti.

ELEKTRONİK HABERLEŞME TRAFİK MİKTARI

Raporda yer alan verilere göre, 2010 yılı birinci üç aylık dönemde toplam mobil trafik miktarı 28,6 milyar dakika olurken, sabit trafik miktarı ise 5,8 milyar dakika olarak gerçekleşti.

Bir önceki üç aylık döneme göre mobil arama trafik miktarı yaklaşık yüzde 1,4 azalırken, sabit arama trafik miktarı ise yaklaşık yüzde 5,5 oranında arttı. Ancak 2010 yılı birinci üç aylık dönemde mobilden mobile trafik miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,4 yükselirken, sabitten sabite arama trafik miktarı yüzde 10,4 oranında azaldı. Bir önceki dönemle kıyaslandığında ise mobilden mobile trafik miktarı yüzde 1,5 oranında düşüş gözlenirken, sabitten sabite trafik miktarı yüzde 6,4 oranında artış yaşandı.

ABONE SAYILARI

Raporda, sabit hat penetrasyonunun mobil telefon kullanımındaki artışın da etkisiyle düşme eğiliminde olduğu tespiti yapıldı.

2010 yılı Mart sonu itibariyle yaklaşık 16,4 milyon sabit telefon abonesi bulunan Türkiye'de penetrasyon oranı yaklaşık yüzde 23 seviyelerine geldi.

2010 yılı ilk çeyreği itibariyle Türkiye'deki internet abone sayısı 7,4 milyonu aştı ve internet aboneliğinde 2010 yılının ilk çeyreğinde, bir önceki üç aylık döneme göre yaklaşık yüzde 9,4 artış gerçekleşti. Toplam internet abone sayılarının yıllık büyüme oranı ise yüzde 21,6 oldu.

Bu yılın ilk üç ayı itibariyle mobil genişbant internet abone sayısı 640 bini aştı. Mobil genişbant internet kullanım miktarı bir önceki çeyreğe göre 2 kat artarak 2056 TByte oldu. söz konusu dönemde toplam sabit genişbant internet kullanım (indirme ve yükleme) miktarı 290 bin 603 TByte olarak gerçekleşti.

Bu yılın Mart ayı sonu itibariyle pazarda mobil genişbantın da etkisi ile birlikte TTNet'in pazar payı yüzde 94'ten yüzde 81 seviyelerine düştü. Mobil genişbant internet hizmetlerinin pazar payı yüzde 9'a yaklaştı ve kablo internet hizmeti sunan işletmecilerin pazar payı ise yüzde 2,5'a yükseldi.

Raporda, ''AB ülkelerinde genişbant hizmetlerinde yerleşik işletmecilerin ortalama payı yüzde 46 iken Türkiye'de yüzde 89 seviyelerindedir. Yerleşik işletmecinin pazar payının en düşük olduğu ülke İngiltere iken, Türkiye'deki yerleşik işletmecinin pazar payı AB ortalamasının çok üstünde seyretmektedir. Türkiye'de nüfusa göre sabit genişbant penetrasyon oranı yüzde 9,2 iken, AB ülkeleri penetrasyon ortalaması yüzde 23,6'dır. Hane halkı sayılarına göre hesaplanan sabit genişbant penetrasyon ortalaması AB ülkelerinde ortalaması yüzde 55 iken Türkiye'de 2010 yılı ilk çeyreği itibariyle yaklaşık yüzde 40,5 olarak gerçekleşmiştir'' ifadelerine yer verildi.

Bu yılın Mart ayı itibariyle Türkiye'de yüzde 86 penetrasyon oranına karşılık gelen toplam 61,5 milyon mobil abone bulunduğu bildiren raporda, şunlar kaydedildi:

''Daha önceki dönemlerde sürekli artış eğiliminde olan mobil abone sayısı ve penetrasyon oranının 2009 yılı başından itibaren artış eğiliminin durduğu görülmektedir. Söz konusu düşüşün numara taşınabilirliği ile birlikte işletmeciler tarafından sunulan 'her yöne' tarifeleri nedeni ile kullanıcıların ikinci aboneliklerini iptal ettirmesi sonucu gerçekleştiği değerlendirilmektedir.

3G abone sayısı Mart ayı sonu itibariyle yaklaşık 8,7 milyona olurken 3G hizmetiyle birlikte mobil internet hizmeti alan kullanıcı sayısı 640 bin 580'e yükseldi. Bu yılın 3 aylık döneminde toplam mobil internet kullanım miktarı ise 2 bin 56 TByte olarak gerçekleşti.''

MOBİL ABONE PROFİLİ

Raporda, Türkiye'deki mobil abonelerin abonelik türlerine göre dağılımına da yer verildi.

Buna göre, bu yılın ilk üç aylık dönemine bakıldığında mobil abonelerin yaklaşık yüzde 74'ünü ön ödemeli abonelerin oluşturduğu, son bir yıl içerisinde faturalı abonelerin oranının yüzde 21,9'dan yüzde 26,3'e çıktığı saptandı.

AB ortalamasına bakıldığında mobil abonelerin yüzde 51'inin ön ödemeli iken yüzde 49'unun faturalı aboneler olduğu belirtildi ve ''Türkiye'de mobil aboneler içinde ön ödemeli abonelerin payı AB ortalamasına göre oldukça yüksek durumdadır'' bilgisine yer verildi.

Raporda, şu tespit yapıldı:

''Bu yılın ilk üç aylık döneminde, önceki üç aylık döneme göre abone sayıları bakımından Turkcell'de yüzde 3,1, Avea'da yüzde 2,4 azalma görülürken, Vodafone'da ise yüzde 0,9 oranında artış gerçekleşti. Bu yılın üç aylık dönemi itibariyle Avea'nın abone sayısı 11 milyon 550 bin, Turkcell'in abone sayısı 34 milyon 260 bin, Vodafone'un abone sayısı ise 15 milyon 720 bin oldu. Böylece, 2010 yılı Mart ayı sonu itibariyle Türkiye'de mobil abone sayısı yaklaşık yüzde 86 penetrasyon oranı ile 61,5 milyon oldu.

CEPKOLİK BİR TOPLUM OLDUK

Söz konusu dönem itibariyle abone sayısına göre Turkcell'in yüzde 55,7, Vodafone'un yüzde 25,5, Avea'nın ise yüzde 18,8'lik paya sahip olduğu görülmektedir. 2010 yılı Mart ayı itibariyle Turkcell, Vodafone ve Avea'nın abone kayıp oranları sırasıyla yüzde 3,87, yüzde 5,32 ve yüzde 5,50 olarak gerçekleşti.''

2010 yılı ilk üç aylık dönemi trafik bilgileri bir önceki üç aylık dönemle kıyaslandığında, Vodafone'un trafik hacmi yaklaşık yüzde 6 arttı, diğer taraftan Turkcell'in trafiği yüzde 3,4, Avea'nın ise yüzde 5,8 oranında azaldı.

Öte yandan, bu yılın birinci üç aylık döneminde yaklaşık 3,6 milyon numara taşındı ve Mayıs ayı itibariyle toplam taşınan numara sayısı 15,8 milyona yükseldi.

TÜRKİYE, AVRUPA'DA EN ÇOK KONUŞTURAN 3. ÜLKE

Raporda, bir abonenin aylık ortalama konuşma süresi Turkcell'de 163 dakika, Vodafone'da 200 dakika ve Avea'da 264 dakika olarak gerçekleştiği bilgisine yer verildi. Buna göre, aylık ortalama mobil kullanım süresi Fransa'da 249 dakika, İrlanda'da ise 231 dakika dakika oldu. Türkiye, 195,7 dakika olan ortalama aylık mobil kullanım süresi ile İngiltere, İspanya, İtalya, Portekiz ve Almanya'nın üstünde 3. sırada yer aldı.

Kaynak: Diyarbakır Söz