Görüş Bildir

Veteriner tıbbi ürünler yönetmeliğinde değişiklik

Veteriner tıbbi ürünlerin pazarlama izni işlemlerinde, Tarım ve Orman Bakanlığından ruhsatlı, üretim ve ön ithal izinli ürünler ile işlemleri devam eden ürünlerin sahiplerine, daha önce tanınan 5 yıllık süre, sektör ve dünyadaki gelişmeler sonucu ortaya çıkan ihtiyaç nedeniyle 8 yıla çıkarıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, veteriner tıbbi ürünlerin üretimi, ithalatı, ihracatı, kullanımı, ambalajlanması, etiketlenmesi, tanıtımı, nakliyesi, depolanması, reçeteli ya da reçetesiz satışı, izin verilmesi, kontrolü ve teminine ilişkin uygulamaları düzenliyor.

VETERİNER TIBBİ ÜRÜNLER

Buna göre, veteriner tıbbi ürünlerin pazarlama izni işlemlerinde, sadece ihraç amaçlı olanlar hariç, bakanlıktan ruhsatlı, üretim ve ön ithal izinli ürünlerle işlemleri devam eden ürünlerin sahiplerine, daha önce tanınan 5 yıllık süre, sektör ve dünyadaki gelişmeler sonucu ortaya çıkan ihtiyaç nedeniyle 8 yıla çıkarıldı. Söz konusu süre pek çok ilaç ve aşı işin 31 Ekim'de sona eriyordu.

Süresinde başvuran ancak dosyası teknik ve idari açıdan yetersiz bulunan ürünlere ait dosyalarla ilgili pazarlama izni sahiplerine bilgi verilecek ve en erken belirtilen sürenin sonundan başlamak üzere, bildirim tarihinden itibaren bakanlıkça en fazla bir yıllık ek süre tanınabilecek.

Bu düzenleme sadece ürünlerle ilgili çalışmaların güncel mevzuata uygun şekilde bakanlığa sunulmasında tanınan süreyi uzatma amaçlı olarak hazırlandı. Bu alanda tüm üretim yerleri bakanlıkça denetlenerek, buraların iyi üretim uygulamaları (GMP) standartlarına uygunlukları kontrol ediliyor.
Etiketler: |