Görüş Bildir

Zabıta mevzuatı değişti!

Belediye tarafından, atama yapılacak kadro unvan ve sayıları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından izin alınacak. Belediyeler, yönetmelik ekinde yer alan atama izin formu ile personel gider oranı cetvelini doldurarak izin talebinde bulunacak. İzin verilmeyen kadrolar için duyuru ve sınav yapılamayacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Belediye İtfaiye Yönetmeliği" ile "Belediye Zabıta Yönetmeliği"nde değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelikleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlığın Belediye İtfaiye Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğe göre, belediye tarafından, atama yapılacak kadro unvan ve sayıları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından izin alınacak. Belediyeler, yönetmelik ekinde yer alan atama izin formu ile personel gider oranı cetvelini doldurarak izin talebinde bulunacak. İzin verilmeyen kadrolar için duyuru ve sınav yapılamayacak.

Atama yapılacak boş itfaiye eri kadro sayıları ile bu kadroların sınıf ve derecelerini; sıralamaya esas olacak KPSS puan türü ile asgari puanı, başvuru tarihleri ile başvuru yöntemi ve adaylarda aranılacak nitelikler gibi hususlar, son başvuru tarihinden en az 30 gün önce Resmi Gazete ile belediyenin ve Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet adreslerinde duyurulacak.

Ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü kurumsal internet adresinde de son başvuru tarihinden en az 30 gün önce duyuru yapılacak.

- Atama yapılan kadrolara ilişkin bilgiler, Bakanlığa bildirilecek

Yönetmelikte, KPSS puanlarının kontrolü ve bildirim yükümlülüğüne ilişkin de belediyelerin kendilerine başvuran adayların T.C. kimlik numaralarını, ad ile soyadlarını ve KPSS puanlarının doğruluğunu ÖSYM'ye ait internet sitesinden kontrol etmeleri, yapılan kontrol sonucunda sınav sonuç belgesinde tahrifat yaptığı belirlenen adayların ilgili kurumlarca ÖSYM'ye bildirmeleri düzenlendi.

Ayrıca atama yapılan kadrolara ilişkin unvan ve sayı bilgileri, göreve başlama tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirilecek.

Ataması yapılarak göreve başlatılanlar ile ataması yapıldığı halde göreve başlamayanlar veya ataması iptal edilen adaylara ilişkin bilgiler ise söz konusu işlemlerin sonuçlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde kadro ve pozisyonların merkezi olarak tutulduğu kurumun "Kamu e-Uygulama" sistemine girilecek.

Yönetmelik değişikliğine göre, belediye itfaiye teşkilatlarının yönetici ve eğitmen personelinin temel eğitimlerine ilişkin talepler Bakanlıkça toplanacak. Eğitimler, Bakanlık ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından birlikte hazırlanacak yıllık programlar çerçevesinde yapılacak.

Yönetmelikle itfaiye teşkilatı ve personelinin çalışmalarının denetimlerinin valiler, kaymakamlar ve belediye başkanları ile bunların görevlendireceği diğer personelin yanı sıra İçişleri Bakanlığı denetim elemanlarınca yapılacağı da düzenlendi.

- Belediye Zabıta Yönetmeliği

"Belediye Zabıta Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında ise belediyenin boş zabıta memuru kadrolarına atanacakları belirlemek üzere, öğrenim düzeyleri itibarıyla geçerliliği devam eden KPSS sonuçlarına göre yapılacak sıralama sonucu belirlenen adayların katılımı ile yapacağı yazılı veya sözlü sınav ile uygulamalı sınav tanımlandı.

Yapılan düzenleme ile itfaiye teşkilatında olduğu gibi zabıtalarda da belediye tarafından, atama yapılacak kadro unvan ve sayıları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından izin alınacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü ve belediye idareleri tek başlarına, birkaçı bir araya gelerek veya birlikler vasıtasıyla zabıta amir ve memurlarının genel kültürlerini, meslek bilgilerini ve verimliliklerini artırmak, hizmete yatkınlıklarını sağlamak, geliştirmek, gelişen şartların gerekli kıldığı alanlardaki görgülerini artırmak ve daha üst kadrolara hazırlamak amacıyla eğitim programları düzenleyecek.
Etiketler: |