Görüş Bildir

Güçlü; PKK cinnet yaşıyor

Kürt siyasetçi ve yazar İbrahim Güçlü:"PKK sosyal, psikolojik bir cinnet ve çılgınlık yaşıyor"

Güçlü; PKK cinnet yaşıyor

Kürt siyasetçi ve yazar İbrahim Güçlü, son gelişmeleri Cihan’a değerlendirdi. Güçlü, Kürt meselesinin Türkiye'de sadece Kürtlerin bir sorunu değil, aynı zaman Türklerin, Türkiye'de yaşayan farklı kültürel, etnik, dinsel ve mezhepsel grupların sorunu olduğuna dikkat çekti.

PKK’NIN STRATEJİLERİ

Kürt meselesi için çözüm projeleri üretilirken, stratejiler tayin edilirken, bu gerçeğin görülmesi ve gözetilmesi gerektiğini belirten Güçlü, PKK'nın stratejilerini tayin ederken 'çözüm önerilerini' sunarken, eylem biçimlerini tayin ederken bu gerçeklerin hiçbirini göz önüne almadığını kaydetti.

                         

"PKK, militarist, insan hak ve özgürlüklerine, demokrasiye aykırı eylem anlayışıyla, sorunu sadece kendisine indirgeyerek, esas olarak Kürtlerin değişik toplumsal kesimlerinin, siyasi çevre ve örgütlerinin de çözüme katılımını engellemekte, bloke etmektedir. " diyen Güçlü, şöyle devam etti:

İRAN VE SURİYE SİSTEMLERİ

 "Elbette PKK'nın bu anlayışı, geçmişte kendisini yapılandıran Kemalist devlet elitinin, günümüzde İran ve Suriye otoriter sistemlerinin refleksleriyle sadece bir örtüşme göstermiyor, aynı zaman da son zamanlarda Suriye, İran ve Türkiye arasındaki savaşta bir ortaklığı, hem de stratejik bir ortaklığı ifade ediyor.

KURARILMIŞ BÖLGE İFLAS ETTİ

'Devrimci Halk Savaşı' ve 'Kurtarılmış Bölge Stratejisi' zorlama ve iflas etmiş mücadele biçimleri olmasına rağmen, PKK'nın tek başına egemen olduğu bir Kürt Bölgesinde herkesi dışlayan faşizan ve otoriter bir sistemin oluşturulmasını öngörüyor. Kürtlerin değişik kesimlerinin baskı ve otorite altına alınarak, bütün haklarının gasp edilmesini amaçlıyor. Hiç şüphe yok ki, PKK'nın kullandığı metotlar, gerçekleştirdiği eylem türleri, dışarıdan dikte ettirilen eylemlerdir. Bu nedenle Kürtlerin çıkarlarıyla, gücüyle orantılı olmayan, imha edici eylemlerdir. Bundan dolayı, binlerce kürdün ölümüne yol açana; devletle işbirliği içinde bir Kürt katliamına ortaklık yapma gibi bir günahın sahibidir."

"OKUL YAKMA KARARI KANDİLDE ALINDI"

PKK'nın son günlerde okullara, öğretmenler ve öğrencilere yönelik eylemlerinin insanlık suçu ve karşıtı eylemler olduğunu dile getiren Güçlü, okullara, öğretmenlere, öğrencilere yaptığı silahlı, molotof kokteyli saldırıların emrinin Kandil’den alındığını söyledi.

"BASKIYLA ENGELLENİYOR"

Birkaç yıl öncesine kadar da PKK ve onun uzantısı BDP'nin Kürtçe için savunduğu tezin Kürtçenin seçimlik ders olması olduğuna dikkat çeken Güçlü, gelinen aşamada bugün Kürtçe seçimlik ders olduğu halde, PKK'nın buna şiddetle karşı çıktığını söyledi

"TÜM KÜRTLER EYLEMLERİ PROTESTO ETMELİDİR"

Kürtlerin taleplerini savunurken meşru, insani, demokratik metotları kullanmak zorunda olduğunun altını çizen Güçlü, meşru ve demokratik olmayan eylemlerin Kürt millet meselesi gibi tarihi bir davanın meşruiyetini tartışma gündemine getireceğini ifade etti. PKK'nın eylemlerinin bunu sağladığını belirten Güçlü, "Son eylemlere, Kürtlerin tüm kurumlarının, ailelerinin de şiddetle karşı çıkması, kitlesel protesto eylemlerini örgütlemeleri gerekir." dedi. Bazı gazetelerin bu eylemlerden hiç bahsetmemesine dikkat çekti

Etiketler: