Görüş Bildir

Haçlı fonları denetlensin!

Türkiye’de 5. kol faaliyeti yürütmek isteyen ABD, Almanya ve İskandinav ülkelerinin sözde bağımsız medya kuruluşları ile aile düşmanı sapkın vakıf ve dernekleri bağış adı altında fonlaması üniter devlet yapımızı tehdit ediyor. Fon adı altında verilen paraların Türkiye’ye karşı algı operasyonlarında kullanıldığına dikkat çeken hukukçular, “Batı eliyle aktarılan fonlar mutlaka kontrol altına alınıp denetlenmeli” dedi.

Batı menşeili kurumların ülkemizdeki medya ve STK’lara fon adı altında yaptığı bağışlar, milli birliğimizi tehdit ediyor. Toplum mühendisliği yapabilmek ve ülkemizde kaotik ortama zemin hazırlayabilmek adına verilen paralar, 5. Kol faaliyetinde kullanılıyor. Medya kuruluşlarına, STK’lara ve sözde yardım kurumlarına verilen paralar aracılığıyla ülkemiz dizayn edilmeye çalışılıyor.

MANİPÜLASYONA İZİN VERİLMEMELİ

Genç İletişimciler Derneği Başkanı Çağlayan İbiş, “Finansal açıdan ülkeler arası fon aktarımının engellenmesi teknik olarak mümkün gözükmese de aktardıkları fonların belirli bir sistem içerisinde Sivil Toplum Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulacak ekip tarafından kullandırılmasının önü açılmalıdır. Bunun için yasal düzenlemeler ivedilikle hazırlanmalı ve kanunlaştırılmalıdır. Fonların, diğer ülkelerde kullanımı da bu şekilde yapılmaktadır” dedi.

Denetimsiz fonların algı yönetimi için kullanıldığını kaydeden İbiş, “Böylece fon aktarımındaki istismar ve kötü niyet engellenmiş olacaktır. Bu sayede ülkemize yönelik algı operasyonları da büyük oranda engellenmiş olur. Kaldı ki dünyada fonların yaygın kullanımı da tam olarak bu şekildedir. Denetimsiz hiçbir fon kabul edilmemektedir. Olması gereken de budur. STK’lara ve medya kuruluşlarına aktarılan fonlar bizzat devlet eliyle dağıtılmalıdır” şeklinde konuştu.

YASAL DÜZENLEMELER ELZEMDİR

Hukukçu Ferhat Çakır, “Ülkemizin sınırlarını yabancı ordulardan nasıl koruyorsak, yabancıların algı operasyonlarında da korumalıyız. 5. Kol faaliyeti artık bütün dünyada adeta 1. Göz haline geldi. Bu tarz fonlarla toplumlar psikopolitik olarak dizayn ediliyor. Bunu engellemek gerekir. Birkaç yasal düzenlemeyle denetimsiz fonların önüne geçilebilir” dedi.

Devletin toplum mühendisliğine izin vermemesi gerektiğini vurgulayan Çakır, “Hukuken de sakıncalı bir durum yoktur. Yurtdışından gelen paranın ne amaçla verildiği ve nerelerde kullanılacağını sormak devletin en tabi hakkıdır. Bakın engellesin demiyoruz. Sadece denetlenmesinin elzem ve gerekli olduğunu ifade ediyorum. Devletin en birincil görevi arasında toplumsal huzuru ve barışı korumak gelmektedir. Toplum mühendisliğine müsaade edilemez” şeklinde konuştu.
Etiketler: |