Görüş Bildir

Özel hastanelere neler oluyor

Diyarbakır Tabip Odası’nın hazırladığı raporda yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri yer aldı. Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE) açısından özel hastanelerin genel olarak kendi çözümlerini sağladıklarını söyledi.

Özel hastanelere neler oluyor

Çin'de ortaya çıkan ve ardından Dünya'da hızlıca yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) riski devam ediyor. Türkiye’de de etkisini sürdüren salgınla ilgili önlemler alırken, Diyarbakır Tabipler Odası ise kentte bulunan özel hastanelerin fiziki yapısı, ekipman durumu, sağlık emekçilerinin yaşadığı sorunlar ile ilgili rapor hazırladı.

TABİPLER ODASI ÖZEL HASTANE RAPORU HAZIRLADI

Diyarbakır Tabip Odası’nın hazırladığı raporda yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri yer aldı. Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE) açısından özel hastanelerin genel olarak kendi çözümlerini sağladıklarının belirtildiği raporda, "Bazı hastanelerin kendi ekipman ve dezenfektanlarını üretmeye başladıkları, hastane girişlerinin sınırlandırıldığı, acil girişlerinde ateş ölçümü ve maske dağıtımlarının yapıldığı tespit edilmiştir. Ancak KKE’lerin yeterliliğinde, niteliğinde ve standardizasyonunda ve örnek alma kabinlerinde halen eksikliklerin yaşandığı izlenmiştir" ifadeleri kullanıldı. Raporda, özel hastanelerin Koronavirüsü ile ilgili yaptığı işlemler de yer aldı.

ÖZEL HASTANELERDE TEST YAPILIYOR

Koronavirüsü şüphesiyle özel hastanelere başvuran hastalara yönelik gerekli testlerin yapıldığını, test sonuçlanıncaya kadar şüpheli görülen hastaların ilgili hastanede takip edildiği belirtildi. Son çıkarılan genelgelerle birlikte özel hastanelerde Covid-19 hastalarından ilave ücret alınmadığın vurgulandığı raporda şu ifadeler yer aldı: "Test sonucu pozitif çıkan hastalar genellikle kamudaki pandemi hastaneleri olan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi (EAH) ya da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilmektedir. Söz konusu pandemi hastanelerinin Covid dışı hasta sevklerine direnç gösterdiği belirtilmektedir.

13 SAĞLIK ÇALIŞANI TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI

Sağlık meslek örgütlerinden ve kamuoyundan gelen yoğun baskılar sonucunda son günlerde test sayısı ilimizde nispeten artmış olmakla birlikte halen özel sektörde de sağlıkçılara yönelik beklenen ve olması gereken düzeyde test yapılmamaktadır. Şuana kadar tespit edebildiğimiz kadarıyla özel hastanelerdeki 13 sağlık çalışanının (6 hekim, 3 hemşire, 2 radyoloji teknisyeni, 2 personel) Covid-19 test sonucu pozitif olarak tespit edilmiş olup, semptomu yada radyolojik bulgusu olanlara yönelik Gazi Yaşargil EAH’de gerekli tedaviler başlanmıştır.

'FATURA SAĞLIK ÇALIŞANLARINA KESİLİYOR'

Salgın sonrası hasta sayısının ve hastane gelirlerinin azalmasıyla birlikte uygulamalar hastaneden hastaneye değişmekle birlikte hekimler ve sağlık çalışanlarına yıllık izin kullandırma, yıllık izinlerin bitmesi durumunda önümüzdeki yılın yıllık izninden borçlandırma, ücretsiz izne çıkarma, önceki ayın (Mart) hak edişlerini ödememe, maaşlarda gecikme veya yarı yarıya kesinti, daha önce üzerinde anlaşılmış maaşların yerine yeni ve çok daha düşük maaşların önerilmesi gibi uygulamalara başvurulduğu gözlemlenmektedir."

'SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN TAKİP EDİLMELİ'

 Raporda, sağlık hizmetlerinin aksamaması, artan sağlık çalışanı gereksiniminin karşılanması ve sağlık çalışanlarının geçimlerini sağlayacak bir işte çalışabilmelerine yönelik şu öneriler sıralandı: "Özel hastanelerdeki güncel problemler, KKE eksiklikleri ve sağlıkçıların yaşadıkları sorunlar kamuda olduğu gibi İl Sağlık Müdürlükleri ve Sağlık Bakanlığı tarafından yakından takip edilmeli. Zorla yıllık izin kullandırma, ücretsiz izin ve işten çıkarma gibi uygulamalar yasaklanmalıdır. Geçmiş aylardan kalan gecikmiş hak edişlerin ivedilikle ödenmesi sağlanmalıdır.

'ÜCRETLİ İZİN VERİLMELİ'

Pandemi süresince özel sektördeki tüm sağlık çalışanlarının gelirleri kamuda olduğu gibi güvence altına alınmalı, ücretlerinin kamu hastaneleri ile paralel hale getirecek yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Özel sağlık kuruluşlarında çalışan 65 yaş üstü hekimlere ve diğer sağlık çalışanlarına talepleri durumunda ücretli izin verilmelidir. Özel sağlık kuruluşlarında çalışan gebe veya anne hekimlerin ve sağlık çalışanlarının ücretli izin alabilmesi sağlanmalıdır. Sağlık çalışanlarına yönelik taramalar arttırılmalı ve periyodik olarak test yapılmalıdır."

Kaynak: Diyarbakır Söz

Etiketler:

Editor Hakkında

Haber Merkezi