Görüş Bildir

SES'İN TALEPLERİ!

Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) sağlıktaki olumsuzlukları ve iş koluna dair taleplerini düzenledikleri basın açıklaması ile sıraladı.

SES'İN TALEPLERİ!

BATMAN -Batman Sağlık İl Müdürlüğü önünde bir araya gelen SES üyeleri burada basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını okuyan SES Batman Şube Başkanı Esat Altunışık, sağlıktaki olumsuzluklara dikkat çekerek taleplerini sıraladı.

SES TALEPLERİ

Uygulanan sağlık politikaları ile temel bir insan hakkı olan "sağlıklı yaşama hakkı"nın bir piyasa malı haline getirildiğini, katkı ve katılım payları ile sağlığa ulaşım engellendiğini, sağlık hizmetine ulaşmak açısından kişiler parasına göre sınıflandırıldığını kaydeden SES Batman Şube Başkanı Esat Altunışık, "1 Ocak 2012'den itibaren tüm hükümleri yürürlüğe girecek Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası ile sağlık sigortası primi ödemeyecek aile, hane kalmayacaktır. Sağlık Bakanlığı sağlık emekçileri de dahil tüm yurttaşlara devletin ne kadar sağlık hizmeti sunması gerektiğini Sosyal Güvenlik Kurumu'na bırakarak kendi varlık nedenini tartışılır hale getirmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu ise sürekli yayınladığı Sağlıkta Uygulama Tebliğlerle hizmet paketini daraltmakta, katkı ve katılım paylarını artırmaktadır" dedi.

Etiketler: