Görüş Bildir

İnfaz hakimliklerinde yeni dönem eylülde başlayacak

Yaklaşık 90 bin hükümlünün cezaevlerinden tahliyesini sağlayan Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, infaz hakimlerinin görev ve yetkilerinin genişletilmesini hedefleyen Yargı Reformu Strateji Belgesi'ndeki düzenlemelerin hayata geçirilmesini de sağladı.

İnfaz hakimliklerinde yeni dönem eylülde başlayacak

Kanunla infaz aşamasındaki tüm kararları infaz hakimleri alacak. Ayrıca, Cumhuriyet savcısının ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin verdiği kararlara yönelik şikayetleri de infaz hakimleri değerlendirecek.

Her il merkezi ile bölgelerin coğrafi durumları ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak belirlenen ilçelerde Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) olumlu görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca infaz hakimliği kurulacak.

İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde birden fazla infaz hakimliği oluşturulabilecek. Bu durumda infaz hakimlikleri numaralandırılacak. Müstakilen infaz hakimliğine atanan hakimler, adli yargı adalet komisyonlarınca başka mahkemelerde veya işlerde görevlendirilemeyecek.

İnfaz hakimliği bulundukları il veya ilçenin adıyla anılacak. Coğrafi durum ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak bir infaz hakimliğinin kaldırılmasına veya yargı çevresinin değiştirilmesine Adalet Bakanlığının önerisi üzerine HSK tarafından karar verilecek.

Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklular hakkında idarece yapılan işlemler veya bunlarla ilgili faaliyetlere ilişkin şikayetler bakımından işlemin yapıldığı veya faaliyetin gerçekleştiği ceza infaz kurumunun bulunduğu yerde infaz hakimliği yetkili olacak. İnfaz hakimliğinde bir yazı işleri müdürü ile yeteri kadar personel bulunacak.

- Yeni görevler

İnfaz hakimleri, ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin mahsup, ceza zaman aşımı ve hükümlünün ölümü hallerinde verilecek kararlar da dahil olmak üzere hakim veya mahkeme tarafından verilmesi gerekli kararları alacak ve işleri yapacak.

Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde hükümlü ve tutuklular hakkında yapılan işlemler veya bunlarla ilgili faaliyetlerin ya da Cumhuriyet savcısının ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin verdiği kararların kanun veya diğer mevzuat hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle infaz hakimliğine başvurulabilecek.

İnfaz hakiminin kararlarına karşı ise şikayetçi veya ilgili Cumhuriyet savcısı tarafından itiraz yoluna gidilebilecek.

Öte yandan, infaz hakimleri, cezanın konutta ya da gece infazına ilişkin de kararlar verebilecek.

İnfaz hakimliğine yeni görevler, yetkiler veren düzenlemeler, 1 Eylül 2020'den itibaren uygulanacak. Bu süreye kadar HSK tarafından gerekli adımlar atılacak, meslek içi eğitim verilecek.

Kaynak: Diyarbakır Söz

Etiketler:

Editor Hakkında

Haber Merkezi