Görüş Bildir

Kanunlara göre belediyeler bağış toplayabilir

CHP, belediye başkanlıklarına bağış kampanyalarına başlamadan önce bir bilgi notu gönderdi. Notta, belediyeler kanunu başta olmak üzere kampanyaların hukuki çerçevesi hakkında bilgi verildi. Buna göre, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 5216 sayılı Kanunla, belediyelere bağış toplama ve belediye başkanına karşılıksız bağışları kabul edip gerekli tasarruflarda bulunma yetkisi tanınıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun imzasıyla yerel yönetimlerin korona virüsüne karşı başlattığı yardım kampanyalarının incelenmesi için genelge yayınlanmasının ardından İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerinin bağış hesaplarına bloke kondu. CHP’li belediyeler bağış kampanyalarına başlamadan önce CHP Genel Merkezi’nden belediye başkanlıklarına bağışlarla ilgili bilgi notu gönderildi. Notta, belediyeler kanunu başta olmak üzere kampanyanın hukuki çerçevesi hakkında bilgi verildi.

ŞARTSIZ BAĞIŞLARI KABUL ETME YETKİSİ BELEDİYE BAŞKANINDA

Bilgi notuna göre yasal düzenlemeler şunlar:

5393 sayılı Belediye Kanunun:

• 15. Maddesinde, belediyenin yetkileri ve imtiyazları başlığı altında sayılanlardan birisi belediyelerin bağış kabul edebilmesidir.

• 59. Maddesinde, belediyenin gelirlerinden birisi olarak bağış kabul etmek düzenlenmiştir.

• 38. Maddesinin (m) bendinde, belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak görev ve yetkisinin belediye başkanında olduğu hüküm altına alınmıştır.

• 14. Maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde, belediyenin görev ve sorumlulukları arasında “sosyal hizmet ve yardım hizmetlerini yapar ve yaptırır” hükmünü haizdir.

• 38. Maddesinin (l) bendinde şartsız bağışları kabul etme yetkisinin belediye başkanında olduğu düzenlenmiştir.

5216 sayılı Kanunun:

• 18. Maddesinin (g) bendinde karşılıksız bağışları kabul etmek ve gerekli tasarruflarda bulunma yetkisinin belediye başkanında olduğu açıkça ifade edilmiş,

• 23. Maddesinin (n) bendi yine belediye gelirleri arasında şartsız bağışları saymıştır. Bu yasal düzenlemelerden anlaşılacağı üzere, belediyeler, belediye başkanı onayı ile herhangi bir şart öngörülmeyen ayni ve nakdi bağışları kabul edebilmektedir. Bu şekilde kabul edilen şartsız bağışlar, belediyenin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde harcanacak ve Sayıştay denetimine tabi olacaktır. Bu yetkinin kullanımı, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu kapsamı dışındadır. Zira 5393 sayılı Kanun Belediyeler açısından özel kanun niteliğindedir.
Etiketler: