Görüş Bildir

Göreve Dönüş Umutu Doğdu!

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi'nde çalışırken, olağanüstü halin (OHAL) yürürlükte olduğu dönemde, çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) görevlerinden ihraç edilen veya açığa alınan 15 kişi, işe iade için belediyeye yeniden dilekçe ile başvurdu.

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişiminden sonra ilan edilen OHAL, 18 Temmuz 2018 tarihinde kaldırılırken, OHAL kapsamında çıkırılan KHK'lerle ile çalıştıkları kamu kuruluşlarından açığa alınanlar veya ihraç edilenler, OHAL'in kalkması ile birlikte harekete geçti.

İŞE ALINMAK İÇİN

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde çeşitli pozisyonlarda çalışırken, KHK'ler ile açığa alınan ya da işten çıkarılan 15 kişi de avukatları aracığı ile önce belediyeye işe iade dilekçesi verdi. Belediyeye verilen dilekçelerde, KHK ile yapılan 'kamu görevinden ihraç işlemi'nin Anayasa'nın 2, 13, 14, 15/2, 70, 128 ve 129'uncu maddelerine açıkça aykırı olduğu gibi, OHAL'in döneminde geçerli olduğu ve dolayısıyla yapılan idari işlemin OHAL'in sona ermesi ile geçerli olmaktan çıktığı belirtildi. Belediyeye verilen işe iade dilekçelerinde devam ile şöyle denildi:

BELEDİYEYE MÜRACAT

"Anayasa'nın temel hak ve özgürlüklerin olağan durumlardakinden daha çok sınırlandırılmasına izin veren 15'inci ve 121'inci maddesinin açık metninden de anlaşılacağı üzere, olağanüstü hal rejimi dayanağını Anayasa'dan ve Anayasa'nın üstünlüğü ilkesinden alan hukuksal bir kurum olup, olağanüstü hal ilanını gerektiren hallere bağlı olarak yürürlüğe konulan ve bu hallerin ortadan kalkması durumunda sona eren geçici bir rejimdir. Olağanüstü hal rejiminin bu niteliği, olağanüstü hal süresince alınan önlemlerin OHAL'in kalkmasıyla birlikte sona erdiğinin kabulünü de zorunlu kılar. Nitekim Anayasa Mahkemesi, 1990/25 E. ve 1991/6 E. sayılı kararlarında, 'OHAL KHK'leri, OHAL'in ilan edildiği bölgelerde ve ancak bunların devamı süresince uygulanabilirler. Olağanüstü halin sona ermesine karşın, OHAL KHK'sindeki kuralların uygulanması devam edemez' kararı vermiştir.

ANAYASA MAHKEMESİ

Yine Anayasa Mahkemesi 2016 yılında 669 sayılı KHK'nin iptali için açılan davada verdiği ve 4 Kasım 2016 tarihinde internet sitesinde yayınladığı, (12.10.2016 tarihli, 2016/167 E. ve 2016/160 K. sayılı kararının) gerekçeli kararının 25'inci paragrafında, '… Dava konusu kuralları da içeren söz konusu KHK, Anayasa'nın 121'inci maddesine dayanılarak ve olağanüstü hâlin geçerli oldugu dönem içerisinde yurdun tamamında geçerli olmak üzere çıkarılmış olan bir olağanüstü hâl KHK'sıdır' demiştir. Buna göre 667 sayılı OHAL KHK'sinin 3 ve 4'üncü maddesinde yer alan hüküm olağanüstü hal rejimi sona erdiğinden dolayı ortadan kalkmıştır. Açıklanan gerekçelerle kamu görevine iademi arz ve talep ederim."
Etiketler: | | |