Görüş Bildir

Küreselleşen dünya aileyi tehdit ediyor!

Küreselleşen dünya aileyi tehdit ediyor!

İl Müftüsü Karabayır "Küreselleşen dünyada aileyi hedef alan ve aile içinde yaşanan sorunlar hepimizi etkilemekte, sadece bugünümüzü değil geleceğimizi de tehdit etmektedir." dedi.

Diyarbakır İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır "Mevlid-i Nebi Haftası ve Mevlid Kandili" nedeniyle yayımladığı mesajında, küreselleşen dünyaya dikkat çekerek, "Küreselleşen dünyada aileyi hedef alan ve aile içinde yaşanan sorunlar hepimizi etkilemekte, sadece bugünümüzü değil geleceğimizi de tehdit etmektedir." dedi.

MÜSLÜMANLARA DÜŞEN GÖREV

"Rahmân ve Rahîm (olan) Allâh’ın (C.C.) Adıyla…" diyerek mesajına başlayan Karabayır, şöyle dedi; " Bugün Müslümanlara düşen görev Hz. Peygamber’i tanımak, anlamak, hayatı O’nunla anlamlandırmaktır. Müslümanlar hayatlarını O’nun hayat modeline güçleri yettiğince benzetmeye çalışmalıdırlar. Bu da O’nun yaşadığı insanî ve İslamî hayatı tanımayı gerektirir. O’nun hayatını, sözleri yani hadis-i şerifleri aracılığı ile öğrenebiliriz. Hadis-i şerifler İslamî dinamizmin kaynağı ve teşvikçisidir. Her asırda bid’at ve hurafelerin ayıklanması hadis-i şerifler yoluyla gerçekleştirilmiştir. Zira bid’atın ilacı hadis-i şeriflerdir. Hadis-i şerifler, Hz. Peygamber’i ve asr-ı saadeti izlemeye imkân veren birer pencere/dürbün gibidir. Peygamberî miras hadis-i şeriflerdedir. Yani hadis-i şerifler bizim gerçek zenginliğimizdir. Hayatımızın karanlık noktalarına tutulmuş peygamber aynasıdır. Hayatının her alanında bizlere örnek olan Peygamberimiz (s.a.s) İslam ailesinin modelini oluşturma, genç nesilleri anlama ve onları geleceğe hazırlama konusunda en güzel rehberimizdir."

KUTSAL BİRLİKTELİĞİMİZ OLMALI

"Yüce Rabbimizin en güzel nimetlerinden olan aile, insanoğluna huzur ve sükûnet veren, çocuklar ve temiz rızıklarla güzelleşen kutsal bir birlikteliktir." diyen Karabayır, "Aile, Rabbimizin yeryüzündeki ayetlerinden biri olup onun rahmeti ile sevgi, saygı, şefkat ve muhabbete erişen bir kurumdur. Bireyleri olumsuzluklara, tehlikelere karşı koruyan sağlam ve güvenli bir limandır. Aile, toplumun en küçük fakat en önemli yapıtaşı, hayatın bütün aşamalarına etki eden başlangıç noktasıdır." dedi.

Küreselleşen dünya'da yaşanan olumsuzluklara dikkat çeken Karabayır şöyle dedi; "Küreselleşen dünyada aileyi hedef alan ve aile içinde yaşanan sorunlar hepimizi etkilemekte, sadece bugünümüzü değil geleceğimizi de tehdit etmektedir. Kitle iletişim araçlarının gelişimi değer ve sınır tanımaksızın aile mahremiyetini, aile bireylerinin haklarını ve ailenin saygınlığını zedeleyebilmektedir. Sadakatsizlik, vefasızlık, tahammülsüzlük, bilinçsizlik ve şiddet gibi sebeplerle ailelerimiz ciddi anlamda zarar görmektedir. Dolayısıyla ailenin kurulması, korunması ve sağlıklı bir şekilde geleceğe taşınması için çözüm üretmek hepimizin sorumluluğudur. Bu bağlamda Kur’an ve sünnetten beslenen sağlam referanslarla ve değişmez sabitelerle bugünün ailelerine yol gösterecek akademik çalışmalara ihtiyaç vardır."

İçerisinde bulunulan haftanın, "dînî/taabbudî değil; ilmi, irfânî ve kültürel bir hafta" olduğunu söyleyen Karabayır, mesajını şöyle sonlandırdı. "Mevlid-i Nebî Haftamız etkinlikleri kapsamında, İslâmın rahmet yüklü mesajlarının ve Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in 14 asırdır süregelen eşşiz örnekliğinin ve önderliğinin toplumumuzun tüm kesimlerine ulaştırılmasını gaye edinmiş olarak bu yolda çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz."
Etiketler: | | |