Görüş Bildir

Ajanslardan Teknik Destek

Proje başvuruları Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi'nden yapılacak. Teknik destek için sürekli başvuru gerçekleştirilebilecek ancak başvurular iki aylık dönemler halinde değerlendirilecek

Kalkınma ajanslarına yapılacak proje başvuruları Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi'nden (KAYS) gerçekleştirilecek.

Kalkınma Bakanlığının "Kalkınma Ajansları Proje ve Faali̇yet Destekleme Yönetmeli̇ği̇nde Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Yönetmeli̇ği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, başvurular, ajansın proje teklif çağrısı ilanında belirtilen son kabul tarihi ve saatine kadar KAYS üzerinden yapılacak. Her başvuru sistemdeki taahhütnamenin imzalanmasıyla tamamlanacak. Taahhütnamenin e-imzayla imzalanması gerekecek.

Taahhütnamenin e-imzası, son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş gününde tamamlanacak. Taahhütnamenin e-imzayla imzalanmadığı hallerde, başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı elden veya posta yoluyla son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş gününde ajansa teslim edilmesi gerekecek.

TEKNİK DESTEK İSTEĞİ

Teknik destek başvuruları sürekli alınacak ancak ikişer aylık dönemlerde değerlendirilecek. Onaylanan teknik destek talepleri sözleşme imzalandıktan sonraki 3 ayda uygulanacak. Talebin fazla olması, yoğunluk ve başka sebeplerden dolayı, onaylandığı halde üç ayda gerçekleştirilemeyen teknik destek faaliyetlerinin uygulama süresi ajansın iş yükü, uzman profili ve çalışma programı göz önünde bulundurularak genel sekreterce en fazla bir ay uzatılabilecek.

Projelerin amaçlarına uygun olmasından, sözleşme ve mevzuatta belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilmesinin izlenmesinden, uygulamaya yönelik olarak düzenlenecek tüm belgelerin doğrulanmasından ve birer suretinin 10 yıl boyunca muhafazasından ajans sorumlu olacak.
Etiketler: | | |