Görüş Bildir

Araziler peşkeş, paralar batıya

Ürfioğlu Vakfına ait arsalar "peşkeş çekilirken" satışlardan elde edilen milyonların ise Diyarbakır'a değil, batı ve deniz kıyısı illere aktarıldı.

Asıl adı Mülhak Şeyh Sadeddin Cübbavi Örfizade Eş Şeyh Es Seyyid El Hüseyni El Amidi Abdurrahman Bin Numan Vakfı olan ve kamuoyunda Ürfioğlu Vakfı olarak bilinen vakıfa ait Kayapınar bölgesindeki arsalarla ilgili rant sağlama ve şaibeli ilişkiler gün geçtikçe yeni boyut kazanıyor.

Vakfın mütevelli heyetinin düzenlediği gerçek dışı beyan ve belgelerle mahkemeleri yanıltarak çıkar sağlamalarını kolaylaştıracak kararlar aldırdığı öne sürülürken, mahkemelere sunulan bir çok bilirkişi raporunda "çelişkili" iddiaların yer alması ise dikkat çekiyor.

ARAZİ GELİR GETİRİCİ MAHİYETTE DEĞİL (!)’

Raporun ‘Taşınmazların Hali Hazır Durumu’yla ilgili bölümünde,”Taşınmazların büyük bölümü taşlık alanda yer almaktadır. Keşif tarihinde üzerinde gelir getirici her hangi bir iş (tarım vb) yapılmamaktadır. Söz konusu taşınmazların yüzeyleri sönmüş Karacadağ’ın volkanik taşları ile örtülüdür. Ancak yer yer etraftaki köylüler tarafından taşlar toplatılarak kısmen toprak elde edilmeye çalışılmış ancak verimli tarım yapma olanağı bulunmamaktadır. Bu itibarla gelir getirici özelliği bulunmamaktadır. Ancak bu taşınmazların üzerinde yapı yapılarak konut elde edilmesi süretiyle değerlendirilmesi halinde taşınmazlardan yararlanılması ve kira geliri elde edilmesi mümkündür.” deniliyor.

Bu ifadelerle bu değerli arsaların ucuz rakamlarla peşkeş çekilerek burada birden çok amaçla rant sağlanmasının planlandığı ifade edilirken, parsel fiyatlarının bilirkişi raporlarında yüzde 20-30 arası gibi rakamlarla vakfa verilmek üzere özel inşaat şirketlerine verilmesinin teklif edilmesi de bu iddiaları güçlendiriyor. Aynı bölgedeki araziler emsal teşkil edebilecek düzeyde olurken, burada arsalar yüzde 40 ila 45 oranında, takas ediliyor olması, aradaki farkı gözler önüne seriyor.

DTSO: ’ESKİ FİYATLARLA SATILMASI YANLIŞ’

Oysaki Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Emlak Komisyonu bu konuda hem Ürfioğlu Vakfı Mütevelli Heyeti’ni hem de Büyükşehir Belediyesi ve Milli Emlak Müdürlüğünü özel bir yazı ile uyarıyor. Ticaret Odası’na bağlı emlak komisyonu tarafından defterdarlık milli emlak müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak daire başkanlığı ve vakfın mütevelli heyeti uyarıldı. Uyarı yazısında, arsaların eski fiyatlarla satılmaması gerektiği belirtildi.

Yazıda, ”Odamız bünyesinde komisyonlarımızca belirlenerek yetkili kurumlara gönderilmek üzere hazırlanan emlak fiyat tespitleriyle ilgili yapılan çalışma ve incelemeler sonucynda bazı kurumların fiyat tespiti yaparken eski fiyat tespitleri üzerinden işlem yaptıkları görülmüştür.Komisyonumuzca alınan karar gereği odamız tarafından kurum ve kuruluşlara gönderilen emlak taktirleriyle ilgili iki aylık süreci geçirmiş olan kurumların tekrardan odamızdan fiyat tespiti yapmaları gerekmektedir. Gerekçe; Diyarbakır’da gerçekleşmiş olan nazım imar planının yapılması ve belediye sınırlarının genişlemesi dikkate alınarak karar verilmiştir.” İfadeleri yer alıyor.

ARSALAR SAT PARAYI BATIYA KAÇIRT?

16 Mart 2010 tarihindeki bu uyarı yazısına rağmen Ürfioğlu Mütevelli Heyeti arsaları eski fiyatlardan satmaya devam ederken, Mütevelli Heyeti Başkanı Avukat Nevzat Güven’in ailesiyle birlikte sessiz sedasız, Antalya'ya yerleşmesi dikkat çekti. Buarada arsaların değerinin altındaki rakamlarla bilinen inşaat firmalarına satılmasının yanı sıra satışlardan elde edilen dairelerin yanısıra nakit paranın da Diyarbakır dışında yatırıma dönüştürülmesi, yadırgandı. Osmanlı’dan kalma ve Şanlıurfa yolu gibi yeni şehir planlamasının en fazla işlendiği önemli bir yerdeki arsalarda sağlanan rant ve şaibe dolu ilişkiler yetmezmiş gibi buradan elde edilen gelirin batıya kaydırılması ise büyük tepki çekiyor.

MİRASÇI KIZLAR HUKUKİ MÜCADELE BAŞLATTI

Soru işaretleriyle dolu rant Vakfın bazı mirasçılarını da harekete geçirdi. Vakfın mirasçıları oldukları öğrenilen kızların arsaların satışlarıyla ilgili satışların durdurulması ve gasp edilen haklarının verilmesi için hukuki mücadele başlatıkları öğrenildi. Vakıf arazilerinde hak sahibi olduklarını belirten vakfın evlatlık kız mirasçılarının avukatlar aracılığıyla dava açarken, düzenledikleri gerçeğe aykırı belge ve evraklarla yargıyı da yanıltarak bu önemli vakfın değerli arazilerini peşkeş çektiren rant odaklarına hukuki yollarla dur denilmesi bekleniyor. Dikkat çekici bir diğer nokta ise Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün skandal denilecek iddialara karşı sessiz kalması ve yapılan üsülsüzlüklere göz yumması ise, şaibelere neden oldu.
Etiketler: | | |