Görüş Bildir

Diyarbakır Cemevi’nin elektriği 2 yıldır kesik

Diyarbakır Cemevi’nin elektriği 2 yıldır kesik

DEDAŞ'ın Diyarbakır Cemevi'nin elektriğini kesmesini Meclis gündemine taşıyan HDP, Enerji Bakanı Dönmez'e 11 soru yöneltti. HDP milletvekilleri, cami ve kilise gibi ibadethane olan cemevine yönelik ayrımcı uygulama yapıldığına dikkat çektiler.

Diyarbakır Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Cemevi’nin elektriği, ödenemeyen faturalar nedeniyle Ekim 2018’den bu yana kesik. İbadethane olan cemevine, ticarethane aboneliği dayatması yapıldığı için normalden yüksek gelen faturaların tutarı 214 bin liraya ulaşmış durumda.

HDP Halklar ve İnançlar Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Tülay Hatimoğulları ile komisyon üyesi milletvekilleri, cemevinin durumunu TBMM gündemine getirdi. Komisyon, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından yazılı olarak cevaplandırılması talebiyle soru önergesi verdi.

“Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Cemevi Diyarbakır Şubesi’ni ziyaretimizde, elektrik borcunun ödenmemesi gerekçesi ile Ekim 2018’den beri aboneliğinin iptal edilmiş olduğu iletilmiştir. Oysa cemevleri, ibadethane statüsünde olması nedeniyle elektrik sarfiyat bedelinden muaf tutulması gerekmektedir” ifadelerinin yer aldığı önergede, Dicle Elektrik’in (DEDAŞ) uygulamaları hakkında şu bilgilere yer verildi:

“Bakırköy 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 19.09.2017 tarih ve 2015/420 Esas, 2017/426 Karar sayılı karar ve Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 25.10.2018 tarih ve 2018/3515 Esas, 2018/10602 Karar sayılı onama kararı gereği cemevleri ibadethane statüsünde sayıldığından elektrik sarfiyat bedellerinden muaf tutulmuştur. Dicle Elektrik Perakende Satış A.Ş. (DEDAŞ) Diyarbakır İl Müdürlüğü, yapılan itirazlara dair; ücretsiz elektrik hizmeti vermesi gibi bir mevzuatın söz konusu olmadığını belirtmiştir. Cemevi yetkililerinin bağlı bulundukları müftülüğe başvuru yapması ve mevcut borcun müftülükçe ödenmesi sonrası müftülükten belirlenecek bir personelin sözleşme imzalamak üzere şirkete başvuru yapması gerektiği iletilmiştir.”

‘CEMEVİ, CAMİ VE KİLİSE GİBİ İBADETHANEDİR’

Cemevinin cami ve kilise gibi ibadethane olduğunu vurgulayan önergede, şöyle denildi: “Abonelik sözleşmesinde ‘ticarethane’ olarak gözüken cemevinin 214 bin TL elektrik borcu gözükmektedir. Hukuken ibadethane olan yerlerin elektrik sarfiyatından muaf tutulması gerekirken, DEDAŞ tarafından yüzbinlerce liralık borç çıkarılmakta, müftülüğe başvurularak borcun ödenmesi şartları ileri sürülerek hukuken verilmesi gereken hak gasp edilmektedir. Alevilerin ibadethanesi olan cemevi binası; morg, cenaze yıkama yeri, taziye yeri, yönetim odası ve cem salonu olarak geçen bölümlerden oluşmaktadır. Cemevleri, cami ve kiliselerle eşit hakka sahip olmalıdır. Elektrik abone düzenlemesi yapılarak, ücretsiz elektrik hizmetinden yararlanması sağlanmalıdır.”

Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Batman, Siirt ve Şırnak illerinin elektrik ihtiyacını karşılayan DEDAŞ’ın, elektrik faturaları üzerinden yurttaşları bir süredir mağdur etmesiyle gündemde olduğu hatırlatılan önergede, “Sık yaşanan usulsüz elektrik kesintileri, elektrik faturalarının çok yüksek gelmesi, icra işlemlerinin usulsüz bir şekilde yapılması sonlandırılmalıdır. Mahkeme kararlarına rağmen DEDAŞ’ın devam eden uygulamaları durdurulmalı, yurttaşların yaşadığı mağduriyetlerin giderilmelidir.”

11 SORU

HDP Halklar ve İnançlar Komisyonu’nun, Diyarbakır Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Cemevi’nin elektriklerinin iki yıldır kesik olmasıyla ilgili Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in yanıtlamasını istediği sorular ise şöyle:

1. Yukarıda sayılan mahkeme kararları ve Yargıtay’ın onama kararı olmasına rağmen DEDAŞ neden/nasıl Diyarbakır Pir Sultan Abdal Derneği Cemevi’nin elektrik aboneliği konusunda hukukdışı bir tutum sergileyebilmektedir?

2. Cemevlerinin elektrik aboneliği, DEDAŞ’ın verdiği cevaba istinaden; ilgili mezvuata göre müftülüğe müracaat ile mi yapılmaktadır? Bu durumda kiliseler de elektrik abonelikleri için önce müftülüğe mi başvuru yapmaktadır?

3. Yüzbinlerce liralık elektrik borcu çıkartıp, hukuka/verilen tüm mahkeme kararlarına rağmen, bu borç ödenmeden abonelik yapılamayacağını iletmek Alevilere özel geliştirilen bir tutum mudur? Eşit yurttaşlık hakkı gereğince bu durumu düzeltmek adına Bakanlığınızca girişimleriniz olacak mıdır?

4. Cemevine “ticarethane” aboneliği yapılmış olması mevzuata uygun mudur? Cemevleri gibi ticarethane olarak kategorize edilen başka ibadethaneler var mıdır?

5. Cemevlerinin elektrik abonelikleri konusunda DEDAŞ dışında diğer elektrik dağıtım şirketleri tarafından da aynı tutum sergilenmekte midir?

6. Diyarbakır PSAKD cemevinin elektrik aboneliğinin ibadethane olarak düzenlenmesi ve elektrik sarfiyat bedelinden muaf tutulması için adım atılacak mıdır?

7. Bu konuda Bakanlığınıza gelen başka itirazlar var mıdır? Varsa hangi ibadethanelerden gelmiştir ve itirazların süreçleri nelerdir?

8. Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Batman, Siirt ve Şırnak illerinin elektrik ihtiyacını karşılayan DEDAŞ, elektrik faturaları üzerinden yurttaşları bir süredir mağdur etmesiyle gündem olmuştu. Sık yaşanan elektrik kesintileri, elektrik faturalarının çok yüksek gelmesi, icra işlemlerinin arttılmaya başlanması, mahkeme kararlarına rağmen DEDAŞ’ın usulsüz yaklaşımları esnafı, çiftçiyi, çalışanı, yurttaşı zora sokmaktadır. DEDAŞ’ın bu usulsüzlükleri hakkında Bakanlığınızca herhangi bir adım atılmış mıdır?

9. Bölgede yaşayan yurttaşlar, DEDAŞ’ın faturaları usulsüz kestiğini düşünmektedir. DEDAŞ’ın hukuksuz işlem yaptığına dair yargı kararı mevcut olmasına rağmen DEDAŞ, aynı uygulamaları yapmakta nasıl ısrar edebilmektedir?

10. Bakanlığınızca DEDAŞ’ın bu ayrımcı ve usulsüz yaklaşımları denetlenmekte midir?

11. DEDAŞ’ın ısrarla devam ettirdiği hukuk dışı uygulamaları bölgede yaşayan halklara ve Alevilere dönük ayrımcı bir tutum olarak görülmektedir. Bunun önüne geçmek için Bakanlığınızın girişimleri olacak mıdır?