Görüş Bildir

Şafiî mezhebine bilimsel eğitim!

Şafiî mezhebine bilimsel eğitim!

Dicle Üniversitesinde kurulan merkezde Şafiî mezhebi ile ilgili bilimsel çalışmalar yapılacak

Diyarbakır Dicle Üniversitesinde (DÜ) kurulan İmam Şafiî ve Şafiîlik Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinde bu mezheple ile ilgili bilimsel araştırmalar ve çalışmalar yapılacak.

İlim, fikir, ahlak, tarih, kültür, edebiyat ve benzeri alanlarda Şafiî mezhebi kurucusu İmam Şafiî ve bu mezhep eksenli ortaya koyulan birikime dair bilimsel araştırmalar yapmayı, projeler yürütmeyi, ulusal ve uluslararası toplantılar ile yayınlar gerçekleştirmeyi amaçlayan merkez, Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle kuruldu.

DÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç,  İmam Şafiî ve Şafiîlik Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin kuruluş amacının Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bu mezhebe mensup, söz konusu alanda araştırmalar yapan akademisyenlerin ihtiyaçlarına cevap vermek olduğunu söyledi.

"Osmanlı'dan itibaren medreselerde ve eğitim kurumlarında Şafiîlik ile ilgili eğitimler verildi. Son dönemlere eğitim kısmında birtakım boşluklar oldu. Bu boşluklar medreselerle giderilmeye çalışıldı ama üniversite kısmında boşluklar oldu." diyen Karakoç, bu nedenle DÜ bünyesinde bu merkezin kurulması kararı alındığını bildirdi.

Karakoç, merkezde, akademik, bilimsel ve ilmi çalışmalar yapılacağını dile getirerek, "Amacımız uluslararası ölçekte araştırmalar yapmak, üniversitelerdeki lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmalarına zemin hazırlamak, geniş bir kütüphanenin oluşmasını sağlamak." dedi.

İnsanların daha gerçekçi ve doğru bilgilere ulaşmasını sağlamak istediklerini aktaran Karakoç, merkezde hem araştırmaların yapılabileceğini hem de karşılıklı diyaloglarda bulunulacağını, vatandaşların akademiyle bir araya gelebildiği, ortak bir alanın sağlanacağını kaydetti.

Karakoç bu konuda etkin hocaların bulunduğuna işaret ederek şöyle konuştu:

"Bölgemizde aktif bir medrese kültürü, medrese eğitimi var. Ciddi manada yetişmiş hocalar, alimler var. Bunların da kaynaklarından, bilgilerinden istifa edilerek taraflar bir araya getirilecek. Bir araya gelindiğinde doğru bilgi olacak, yanlış bilgilerin oluşmaması sağlanacak. Özellikle Şafiîlik alanında yüksek lisans ve doktora tezlerinin ortağa çıkmasına, uluslararası boyutta karşılıklı araştırmalar, yayınlar, sempozyumlar ve kongrelerin yapılmasına zemin hazırlanmış olacak."

"MEDRESE İLE ÜNİVERSİTE ARASINDA KÖPRÜ İŞLEVİ GÖRECEK"

Merkezin müdürü ve DÜ İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İhsan Akay da gelen talepler doğrultusunda bu merkezin kurulduğunu belirtti.

"Ülkemizde 100'den fazla ilahiyat fakültesi açılmış. Yüksek lisans ve doktora düzeyinde pek çok öğrenci bu merkeze gelip bizden istifade edebilecek. Onlara bu hususta gerekli rehberliği göstererek, belki yurt dışına bile gitmelerine ihtiyaç olmadan taleplerini burada karşılayacağız." ifadesini kullanan Akay merkez olarak bu hizmeti sunacaklarını aktardı.

Akay, "Öğrenciler daha rahat bir ortamda, talep ettikleri bilgilere daha kısa zamanda ve doğru yolla ulaşmış olacak. Merkez medrese ile üniversite arasında köprü işlevi görecek." diye konuştu.
Etiketler: |