Görüş Bildir

Şehrin nefesi kesilmeyecek

Kayapınar ilçesindeki, Kent Ormanı'nın rezerv yapı alanı ilan edilmesi kararını iptal eden Diyarbakır 2'nci İdare Mahkemesi'nin hükmünü, Gaziantep İstinaf Mahkemesi onandı. Kararda "mevzuata uyarlık bulunmadı" denildi.

DİYARBAKIR-Gaziantep İstinaf Mahkemesi, Diyarbakır'daki Kent Ormanı'nın rezerv yapı alanı ilan edilmesine yönelik kararın iptalini onadı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan Kent Ormanı'nın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından rezerv yapı alanı ilan edilmesi kararını iptal eden Diyarbakır 2'nci İdare Mahkemesi'nin kararı, Antep Bölge Adliyesi 2'nci İdari Dava Dairesi tarafından onandı.

BAKANLIK İSTİNAFA BAŞVURDU

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2013'te aldığı karara karşı Diyarbakır Barosunun açtığı davada, Diyarbakır 2'nci İdare Mahkemesi tarafından "6306 sayılı Yasa'nın amacı ile bağdaşmayacak şekilde davaya konu taşınmazların rezerv yapı alanı olarak belirlenmesine dair dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı için" iptal edilmesiyle Bakanlık İstinaf başvurusu yaptı.

KARARI YERİNDE BULDU

İtirazı karara bağlayan Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci İdari Dava Dairesi, Diyarbakır 2'nci İdare Mahkemesi'nin Bakanlık aleyhine verdiği kararı yerinde bularak, kararın kaldırılmasını gerektirecek bir yasal sebebin bulunmadığını hükmetti. Kendi kararına karşı temyiz yolunu kapatan İstinaf Mahkemesi, kararı oybirliği ile aldı.

Baro'nun Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu tarafından yapılan açıklamada ise, “Komisyonumuz tarafından Diyarbakır Kayapınar İlçesi’nde bulunan Kent Ormanı’nın ‘Rezerv Yapı Alanı’ olarak belirlenmesine ilişkin açılan iptal davasının istinaf incelemesi de lehimize sonuçlanmış olup Bakanlığın istinaf talebi kesin olarak reddedilmiştir” ifadeleri kullanıldı.