Görüş Bildir

Tanıtımlar kuruldan

Tanıtımlar kuruldan

İçişleri Bakanlığı, illerin sahip oldukları doğal güzelliklerin, tarihi, kültürel ve folklorik değerlerin özellikle büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlara duyurulması, bölgesel ya da ulusal düzeyde farkındalık oluşturulması, bu vesileyle de kentin turizm potansiyelinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen "il tanıtım günleri" organizasyonlarına ilişkin valiliklere yazı gönderdi.

HABER MERKEZİ

Kentlerin turizm potansiyelini artırmak için çalışan ve tanıtım faaliyetlerinde bulunan kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının yer alacağı İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu oluşturacak. Diyarbakır'ın tanıtımıyla ilgili organizasyonları artık, "İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu" yapacak

İçişleri Bakanlığı, illerin sahip oldukları doğal güzelliklerin, tarihi, kültürel ve folklorik değerlerin özellikle büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlara duyurulması, bölgesel ya da ulusal düzeyde farkındalık oluşturulması, bu vesileyle de kentin turizm potansiyelinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen "il tanıtım günleri" organizasyonlarına ilişkin valiliklere yazı gönderdi.

Buna göre, il tanıtım günlerinden istenilen faydanın elde edilebilmesi için valilerin koordinasyonunda, belirli bir plan ve hedef doğrultusunda süreç yönetilecek.

KENT TANITIM VE GELİŞTİRME KURULU

Bu çerçevede Kültür ve Turizm Bakanlığınca İl Tanıtım ve Geliştirme Programı hazırlandı.

Program kapsamında, kentin turizm potansiyelini artırmak için çalışan ve tanıtım faaliyetlerinde bulunan valilik, il kültür ve turizm müdürlüğü, belediyeler, kalkınma ajansı, sanayi ve ticaret odaları, üniversiteler, turizm sektörü kuruluş ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla, valilerin başkanlığında İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu oluşturuldu.

İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulunun sorumlulukları arasında, yurt içi ve yurt dışında yürütülen tanıtım faaliyetleriyle yerelde yürütülen faaliyetlerin koordinasyonu, paydaşların il ve alt destinasyonlarının tanıtımı için yürüttükleri benzer çalışmaların bütüncül şekilde ele alınması ve destinasyonun tanıtım yaklaşımının tek bir bakış açısı altında toplanması, etkili ve sonuç odaklı tanıtım çalışmalarının ortaya konulması ve destinasyon markalaşma süreçlerinin güçlendirilmesi yer alıyor.

Kurulun sorumluluklarında, sonuç odaklı kısa, orta ve uzun vadeli aksiyon planlarının yapılması, planların dijital dünyada görünür kılınması, il ve alt destinasyonlarına ilişkin içerik üretilmesi, sürdürülebilir ve öğrenen destinasyon çalışma modelinin oluşturulması gibi konularda etkin bir koordinasyon sağlanması konuları olacak.

KURUL İZNİ OLMADAN FAALİYET YAPILMAYACAK

Öte yandan son dönemlerde valilikler veya il kültür ve turizm müdürlükleriyle irtibata geçilmeden sadece bir dernek ya da kuruluş tarafından ilin genelini ilgilendirecek şekilde il tanıtım günü şeklinde faaliyetlerde bulunulduğu, bu durumun da ilin genel tanıtımına katkı sağlamaktan daha ziyade dağınıklığa ve kamu kaynaklarının israfına neden olduğu vurgulandı.

Bu kapsamda, İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu tarafından ele alınıp yapılması kararlaştırılmayan hiçbir faaliyetin "il tanıtım günleri" adıyla gerçekleştirilmesine izin verilmeyecek.

Tanıtım faaliyetlerinin bütüncül bir yaklaşımla ele alınabilmesi için turizm sektör temsilcileri veya sivil toplum kuruluşlarınca müstakil olarak gerçekleştirilecek etkinlikler de öncesinde Kurulda değerlendirilecek.

Kurul tarafından alınan karar doğrultusunda yapılacak il tanıtım günlerine ilişkin her türlü planlama ve hazırlık çalışmalarıyla programın icrası muhakkak valiliklerin koordinasyonunda gerçekleştirilecek.

Başka bir ilin tanıtım günleri kendi mülki sınırları içerisinde gerçekleştirilecek ilin valilerince, düzenlenen etkinliğin, belirtilen esaslara uygun şekilde düzenlenip düzenlenmediğinin kontrol edilmesi, gerekli şartları taşımayan etkinliklerin il tanıtım günü adıyla yapılmasına müsaade edilmemesi sağlanacak.