Görüş Bildir

Tescilli tapuyu görmezden geldi

Tescilli tapuyu görmezden geldi

Kayapınar Kaymakamlığı "Yasayı ve Yönetmenliği" hiçe sayan skandal karara imza attı. Arazi mafyasına davetiye çıkaran karara imza atan Kayapınar Kaymakamlığı, vatandaşın işgal edilen "tescilli tapulu" arsasına dair şikayetini görmezden gelerek, "yasayı ve yönetmenliği" hiçe saydı.

TOKİ’den satın aldığı arsanın işgal edildiğini tespit eden Diyarbakır’daki girişimci firma, hakkın yerine getirilmesi için başvurduğu Kayapınar Kaymakamlığı’nın keyfi uygulamasıyla karşılaştı. “3091 sayılı Tapulu Taşınmaz Mallara Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulama Şekli ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin”, vali ve kaymakamların görev ve yetkililerini belirleyen 19. maddeyi keyfi nedenlerle uygulamayan Kayapınar Kaymakamlığı, adeta hukuk garabetine imza attı. Kaymakamlığın tutumu, arazi mafyasına ve işgalcilerine davetiye çıkardı. Yatırım yapmak isteyen firmanın talebini "haksız yere reddetmesi" büyük mağduriyete neden oldu.

PANDEMİYE RAĞMEN YATIRIM YAPMAK İSTEDİ AMA…

Diyarbakır’da sağladığı yatırım ile istihdamla ve ülke ekonomisine katma değer kazandırmasıyla tanınan Altındağ Şirketler Grubu, 2015 yılında Kayapınar ilçesinde TOKİ tarafından satışa çıkarılan arsayı yatırım gayesiyle satın aldı.  Tüm dünyayı pençesine alan ve ülkelerin ekonomilerini bile bitirme noktasına getiren pandemiye inat, işsizliğin kol gezdiği Diyarbakır’da istihdam oluşturmaya devam eden Altındağ Şirketler Grubu, Kayapınar ilçesindeki satın aldığı arsanın bazı işgüzarlarca işgal edildiğini tespit etti.

“GAYET AÇIK VE SARİH OLAN YÖNETMELİĞİ PAS GEÇTİLER”

Bunun üzerine harekete geçen yatırımcı firma yetkilileri “3091 sayılı Tapulu Taşınmaz Mallara Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulama Şekli ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin”, Vali ve Kaymakamların görev ve yetkililerini belirleyen kanunun 19. maddesindeki  “Vali ve kaymakamlar görev alanları içinde bulunan kamu idarelerine, kamu kurumlarına ve kuruluşlarına ait veya bunlar tarafından idare olunan veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan sahipsiz yerlere veya menfaati umuma ait olan taşınmaz mallara tecavüz veya müdahalede bulunulduğu öğrendiklerinde, soruşturmayı doğrudan doğruya yapar veya yaptırırlar ve sonucu karara bağlarlar. Kamu idarelerine, kamu kurumlarına ve kuruluşlarına ait veya bunlar tarafından idare olunan ve özel hukuk hükümlerine tabi bulunan taşınmaz mallara tecavüz veya müdahalede bulunulması halinde, bu idarelerin yetkilerinin başvurması esastır” şeklindeki ibarenin uygulanması için Diyarbakır merkez Kayapınar Kaymakamlığı’na, avukatları araçılığıyla dilekçeyle müracaatta bulundu.

KAYMAKAMLIĞIN VERDİĞİ KARAR YATIRIMI SEKTEĞE UĞRATTI

Kayapınar Kaymakamlığı’na bağlı Hukuk İşleri Şefliği, arsanın işgaliyle ilgili yapılan müracaat verdiği karar, bir hukuk garabeti olarak yorumlandı. Tapulu arsanın sahibi olan Firmayı, işgalcilere karşı koruması gerekirken, ilgili yönetmeliğin gayet açık ve sarih olan bölümlerini uygulamak yerine aksi yönde tavır sergiledi. Firmanın kendi tabulu arsasına yapılan işgal ve tecavüzün son bulması yönündeki istemini reddeden Kaymakamlığın bu tutumuna bir anlam verilemezken, girişimci firmanın hayata geçirmek istediği proje, Kaymakamlığın keyfi ve arazi işgalcisinin zorba tutumu nedeniyle sekteye uğradı.

İŞTE O SKANDAL KARAR VE ATILAN İMZA

Kayapınar Kaymakamı Ünal Koç'un imzalı ret yazısında şu skandal ifadeler yer aldı: “Müşteki Altındağ İnşaat Turizm A.Ş. vekili Av. M. A.’ın kaymakamlık makamına sunmuş olduğu 09. 11. 2020 tarihli dilekçesinde, müşteki müvekkili Altındağ İnşaat Turizm A.Ş.’ye ait olan ilimiz Talytepe Mahallesi 1395 ada ve 2 nolu parselde bulunan taşınmazın Ömer Fidan, Abdurrahim Can ve Şehmus Can tarafından işgal edildiği ve yapılan işgal ile ilgili olarak 3091 sayılı kanun uygulama şekli ve esaslarına dair yönetmeliğin gereğince işlem yapılması istenmiştir.

ARAZİDE YAPILAN TESPİTLERİN İÇERİĞİ

Bahse konu taşınmaz ile ilgili olarak konunun incelenmesi için görevlendirilen soruşturmacıların taşınmaz mahallinde yaptıkları inceleme ve soruşturmaya ilişkin dosya kapsamında bulunan bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; Mütecavizler 1395 ada ve 2 nolu arsa vasıflı parselinde krokide (B2) olarak gösterilen 49,93 metrekarelik alan ile (C1) olarak gösterilen 1.274,77 metrekarelik alana Abdurrahim Can ve oğlu Şehmus Can tarafından toplam 1.274,96 metrekarelik alana tecavüz ve müdahalenin olduğu, mütecaviz olarak gösterilen Ömer Fidanın herhangi bir işgalinin olmadığı dava konusu yerin ölçülmesi ile tespit edilmiştir.

KAYMAKAMLIK İŞGALCİYİ ADETA SAHİPLENDİ

3091 sayılı Tapulu Taşınmaz Malla Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulama Şekli ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 20. Maddesinde; “Yetkililerin tecavüz ve müdahalenin yapıldığını öğrendikleri tarihten itibaren 60 gün içinde idari makama başvuruda bulunmaları gerekir. Ancak tecavüz ve müdahalenin oluşundan itibaren bir yıl geçtikten sonra bu makamlara başvuruda bulunulamaz” denilmektedir.

TAPULU HAK SAHİBİNE, "TALEBİN REDDİ" VERİLDİ

Bu nedenle gerek fen elemanlarının krokili raporundaki tespitler ve gerekse alınan ifadeler ve gerekse yapılan keşif sonucundaki tespitler göz önünde bulundurulduğunda; şikayet konusu 1395 ada 2 nolu arsa vasfı taşınmazın Altındağ İnşaat Turizm A.Ş tarafından 29.01.2015 tarihindeki TOKİ’den satın aldığı Abdurrahim Can ve oğlu Şehmus Can tarafından yapılan evin bir kısmının 1526 ada ve 1 nolu parselde bir kısmı ise yolun içerisinde kaldığı, evin eklentileri olan ve etrafı tel örgüyle çevrili bahçe ve ahırın şikayet konusu 1395 nolu ada ve 2 nolu parsel içerisinde kaldığı, krokide (B2) olarak gösterilen 49,93 metrekarelik alanın ahır olduğu ve (C1) olarak gösterilen 1.132,77 metrekarelik alanın ise evin bahçesi olduğu, mütecavizce yaptırılan bahçeye ağaç dikili olduğu, mütecaviz olarak gösterilen Abdurrahim Can’ın olay mahallinde alınan ifade ekinde sunmuş olduğu arsa tapusunun 07.05.2002 tarihli olduğu ve söz konusu ev ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca düzenlenen 06. 01. 2019 tarihli yapı kayıt belgesinin bulunduğu söz konusu evin eklentileri olan, etrafı tel örgüyle çevrili olan, ağaç ekili bahçe ve ahırın şikayet konusu 1395 ada 2 nolu taşınmaz sınırlar içinde kalan toplam 1.274,96 metrekarelik alanın 07.05.2002 tarihinden itibaren Abdurrahim Can ve Şehmus Can’ın zilyet ve tasarrufu altında bulunduğu anlaşıldığından, ve başvuru süresi de göz önünde bulundurulduğunda müşteki Altındağ İnşaat Turizm A.Ş’nin vekilinin talebinin 3091 sayılı kanunun uygulama yönetmeliğinin 35. Maddesi uyarınca “TALEBİN REDDİNE” verilen bu kararın 8/3 ve yönetmeliğin 35/3 ve 38’inci maddeleri gereğince tebliğine karar verdim.”

YATIRIMCI FİRMA KONUYU YARGIYA TAŞIDI

Öte yandan yatırımcı firma Altındağ İnşaat Turizm A.Ş, Kayapınar Kaymakamı Ünal Koç'un imzasıyla verilen skandal kararı Nöbetçi İdare Mahkemesine taşıyarak, dava açtı. İtiraz dilekçesinde, Kaymakamlığın 18 yıldır söz konusu kişilerin elinde bulunduğu yönündeki iddiasını, 2003 yılına ait uydu görüntüleriyle yalanlanırken, "bölgede ne bir ev, ne bir bahçe ve ne de bir ahır" olmadığı görülmesine rağmen, verilen "talebin reddine" yönelik kararın iptali istendi.
Etiketler: |