Görüş Bildir

Türkiye'nin sendikal haklar karnesi kötüleşiyor

Türkiye'nin sendikal haklar karnesi kötüleşiyor

DİSK'e bağlı Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel-İş)Genel Başkanı Remzi Çalışkan, Kanun Hükmünde Kararname ile sendika üyelerinin ihraç edilmesinin hukuk dışı olduğunu dile getirerek, "Ülkemizin sendikal haklar karnesinin giderek kötülemesinden endişe duyuyoruz" dedi.

DİSK'e bağlı Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel-İş)Genel Başkanı Remzi Çalışkan beraberindeki bölgedeki sendika şube başkanları ile birlikte KHK ile ihraç edilen üyeleriyle ilgili Diyarbakır'da basın toplantısı düzenlendi. Genel-İş Sendikası Diyarbakır 1 No'lu Şube Başkanlığı'nda yapılan toplantıda konuşan Çalışkan, OHAL hukuksuzluğunun devam ettiğini söyledi. Yayınlanan 692 sayılı son KHK ile 306 üyelerinin ihraç edildiğini dile getiren Çalışkan, OHAL döneminde işini kaybeden üyeleri sayısının 1961’e yükseldiğini, 28 üyenin, iş akitleri askıya alımış durumda olduğunu söyledi. Genel-İş Sendikası Genel başkanı Remzi Çalışkan, İhraç edilenlere yapılan uygulamanın kabul edilemez olduğunu da ifade ederek, şöyle dedi:

KHK KAPSAMINDAKİ İHRAÇLAR

"OHAL hükümeti tarafından göreve getirilen belediye yönetimleri 1448 üyemizi işten çıkardı, 513 üyemizin iş akitleri ise KHK’larla feshedildi. Sendikamız, OHAL ilan edildiğinden bugüne üyelerimizin hukukunu savunmaktadır. İhraç edilen üyelerimize reva görülen muamele hukuk ve adalet dışıdır, evrensel hukuk ile insan hakları ihlalidir. Bugüne kadar ihraçlar konusunda gerek hükümet düzeyinde gerekse yerel resmi makamlar düzeyinde yürüttüğümüz temasların olumlu sonuçlar üreteceğini beklerken 692 sayılı KHK ile ne yazık ki OHAL döneminin başına dönülmüştür. OHAL döneminde, OHAL’in ilan edilmesine neden olan 15 Temmuz darbesini sanki işçiler yapmış gibi uygulamalar gündeme gelmiştir ve bu nedenle on binlerce çalışan hukukun temel ilkesi olan masuniyet karinesi bir kenara itilerek kamudan ihraç edilmiştir. Üyelerimizin hangi gerekçe ile işlerinden edilerek işsizliğe terk edildiklerini bilmek istiyoruz. Bunu bizler bilmek istiyoruz ama en çok da işsiz bırakılan üyelerimiz ve aileleri bu yanıtı almak ve neden açlığa terk edildiklerini bilmek istiyorlar."

Genel-İş Genel Başkan Çalışkan, sendika üyelerinin KHK'larla ihraç edilmesinin Türkiye'nin sendikal haklar karnesini kötüleştirdiğini öne sürerken, hukukun gereği olan adil yargılamalar sonucu ortaya çıkacak yargı kararlarına her zaman olduğu gibi saygılı olduklarını anlattı. Çalışkan, şöyle devam etti:

HUKUK DIŞI İŞLEMLER

"Ancak, olağanüstü durum gerekçesiyle hukuk dışı işlemleri kabul etmek zorunda değiliz; bu işlemler hukuk dışıdır; meşru da değildir. Son olarak şunu da ilave edelim, OHAL Hükümeti'nce yapılan ihraçları sendikamız bundan sonraki süreçte sendikal hak ihlali olarak değerlendirecek ve bu çerçevede uluslararası sendikal gündeme taşıyacaktır. Çünkü, son KHK ile biri şube başkanı olmak üzere 5 şube yöneticimizin iş akdi feshedilmiştir. Bundan önceki fesihleri de sayarsak toplam 10 şube yöneticimizin çalışma hakları ellerinden alınmış durumdadır. Sendikamızın şube genel kurullarında işçilerin oylarıyla sendika yöneticiliğine seçilen üyelerimiz geçerli bir hukuki gerekçe sunulmadan işlerinden edilmişlerdir. Bu uygulamalar dünyanın her yerinde sendikal hak ihlalidir. Dünya’nın hiçbir yerinde sendika yöneticilerini bu tür yöntemlerle işsiz  bırakamazsınız. Daha doğrusu dünyanın hiçbir medeni ve demokratik devleti bu tür yöntemlere başvurmaz. Ülkemizin sendikal haklar karnesinin giderek kötülemesinden endişe duyuyoruz. Bu endişemizi kamuoyu ile paylaşıyoruz."