Görüş Bildir

Dijital platformlar eğitimin artık parçası

Dijital platformlar eğitimin artık parçası

Çelik, pandemi sona erdiğinde bile uzaktan eğitimin hayatımızda olacağı gerçeğinden hareketle bireylerin bu açıdan maruz kaldıkları dezavantajlar konusunda önlem alınması gerektiğini belirterek, "Değişen dünyada eğitim, yalnızca okullarda uygulanır olmaktan çıkmıştır. Ayrıca, öğrenme süreçlerinde geliştirilen yenilikçi uygulamalar ile dijital platformlar, pandemi sonrasında da eğitimin bir parçası olmaya devam edecektir." dedi.

Uzman eğitimci Mefharet Veziroğlu Çelik,, okulların açılması ile ilgili pandemi sonrası sosyal, ekonomik ve psikolojik açıdan ne gibi şartlarla karşı karşıya kalınacağının düşünülerek gerekli hazırlıkların yapılmasının önemli olduğuna işaret etti.

Eğitim ile ilgili unsurlarda yapılacak düzenleme ve güncellemelerin etkili olabilmesinin, bilimsel gerçeklikleri objektif ele almakla yakından ilişkili olduğunu ifade eden Çelik, Kovid-19'a ilişkin birçok belirsizliğin devam etmesinin pandemi sonrası adaptasyon sürecini zorlaştırabilecek bir durum olduğunu, bu nedenle sağlıkla birlikte özellikle eğitim alanında yapılacak araştırmaların desteklenmesinin belirsizliklerin giderilmesinde büyük önem taşıdığını kaydetti.

Çelik, "Okul ortamında sosyal mesafenin korunması, ders saatlerine ve günlere ilişkin düzenlemeler, uzaktan ve yüz yüze eğitimin karma olarak yapılması gibi pek çok önlem uygulanmış ve bu uygulamalar hastalığın yayılmasını engellemede etkili olmuştur. Bu uygulamaların yanı sıra okulların açılması durumunda kalabalık sınıfların, yoğun eğitim programlarının, fiziksel açıdan kısıtlı oyun-öğrenme alanlarının, birçok açıdan değişim gösteren öğrenci, ebeveyn ve öğretmen özelliklerinin göz önünde bulundurularak gerekli hazırlıkların yapılması gerekmektedir." diye konuştu.

"OKULLARDA DUYGUSAL AÇIDAN DESTEK SAĞLAYACAK BİRİMLER OLUŞTURULMALI"

Mefharet Veziroğlu Çelik, yüz yüze eğitime tekrar geçilmesinde yaşanabilecek sorunlara değinirken, şu görüşleri dile getirdi:

"Pandemi sürecinde uygulanan eğitim şekli, değerlendirme yöntemleri ve öğrencilerin aldığı sorumluluklar yüz yüze eğitime oranla önemli farklılıklar içermektedir. Bu nedenle uzaktan eğitime bir şekilde adapte olmuş bireyler, yeniden yüz yüze eğitime alışma ve sorumlulukları yerine getirme konusunda problem yaşayabilirler. Bunun yanında öğrenciler, ebeveynler ve öğretmenler travmatik süreçlerden geçmiş olabilir ve bunun etkilerini hala yaşıyor olabilirler. Bu nedenle okulların her kademede yalnızca fiziksel önlemler almakla kalmayıp aynı zamanda duygusal açıdan destek sağlayacak birimler oluşturması veya var olan birimleri bu doğrultuda güçlendirmesi, bireylerin duygusal hazırlığı açısından faydalı olacaktır."

"PANDEMİ SONRASI ÇOK BOYUTLU DESTEK MEKANİZMALARININ HAYATA GEÇİRİLMESİ FAYDALI OLACAK"

Çelik, bireyin uzaktan eğitim sürecinden fayda sağlayabilmesi için internete erişim ve teknolojik aletleri kullanabilme konusunda sıkıntı yaşamamasının önemli olduğunu ancak hem Türkiye'de hem de dünyada bu olanaklara sahip olmayan öğrenciler bulunduğunu anlattı.

Uzaktan eğitim sürecinden etkilenen bir diğer önemli grup olan ebeveynlerin, bu süreçte çocuklarının yanında olarak onların eğitim süreçlerinde önemli rol üstlendiklerini belirten Çelik, "Özellikle çalışan ebeveynler için küçük çocuklarının eğitim süreçlerini evden takip etmeye çalışmak, onlara önemli bir sorumluluk yüklemiştir. Bu noktada ebeveynlerin teknoloji okuryazarı olmaları, çocukların eğitim sürecinde kullanacakları uygulamaları takip edebilmeleri, gerektiğinde doğru içeriklerle buluşup buluşmadıkları konusunda onları denetleyebilmeleri ve yönlendirebilmeleri gerekmektedir. Ancak bu açıdan kendisini yetersiz gören ebeveynler sıkıntı yaşayabilmektedir. Bununla birlikte okullar yeniden açıldığında özellikle küçük yaşta çocuğu olan ebeveynler; okulun sağlık açısından güvende olup olmadığı, nitelikli eğitim uygulamaları ve okuldaki diğer çalışmalar konusunda endişe yaşayabilirler. Bu noktada açık ve etkili iletişim önem kazanmaktadır. Dolayısıyla yalnızca çocuklar için değil, aileler için de pandemi sonrası çok boyutlu destek mekanizmalarının hayata geçirilmesi faydalı olacaktır." şeklinde konuştu.

UZAKTAN EĞİTİMİN AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI

Öğretim Görevlisi Serpil Aydın da sürecin bazı avantajları beraberinde getirdiğini ifade ederek, yükseköğretim açısından bakıldığında bu sürecin en önemli kazanımının, üniversiteler ve kurumlar arasında gelişen dayanışma ve iş birliği olduğunu söyledi.

Eğitimde yaşanan bu dijital devrim ile üniversitelerin, çağın gereklilik ve ihtiyaçlarını göz önünde bulunduracak şekilde kalite ve standartlarını güncellemesinin olumlu ve yapıcı bir değişim sağladığını aktaran Aydın, zaman, mekan kısıtı olmadan öğrenciler arasında belli düzeyde fırsat eşitliğinin sağlanması açısından uzaktan eğitimin, oldukça avantajlı bir öğretim yöntemi olarak değerlendirildiğini söyledi.
Etiketler: |