Görüş Bildir

Eğitim-Bir-Sen'den fazla nöbet için eylem kararı

Eğitim-Bir-Sen'den fazla nöbet için eylem kararı

Sendika, "eğitim-öğretim yılı başında belirlenen nöbet planlaması haricinde nöbet tutulmaması ve haftada birden fazla nöbet görevinin yerine getirilmemesi" eylem kararı aldı

Eğitim-Bir-Sen, "eğitim-öğretim yılı başında belirlenen nöbet planlaması haricinde nöbet tutulmaması ve haftada birden fazla nöbet görevinin yerine getirilmemesi" eylem kararı aldı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, yönetmeliklerin nöbet görevine ilişkin hükümlerinde aynı öğretmene haftada birden fazla nöbet görevi verilmemesine yönelik açık hükümlerin bulunduğu anımsatıldı.

Öğretmenlerin haftada birden fazla nöbet göreviyle yükümlü tutulmasının hiçbir hukuki dayanağının bulunmadığının belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

FAZLA NÖBET EYLEMİ

"Fiilen dayatılan bu uygulamaya karşı hukuki dayanağı olmayan fazla nöbet görevlendirilmesi yapılmaması talebinin yanında, toplu sözleşme görüşmelerinde Kamu İşveren Heyeti'ne sunmuş olduğumuz teklifler arasında, haftada birden fazla nöbet görevi gerektirecek sayıda öğretmen yetersizliğinin bulunduğu kurumlarda nöbet ücretinin artırımlı ödenmesi yönündeki talebimiz de yer almaktaydı. Emek karşılığı ücret ödenmemesinin anayasaya, uluslararası hukuk ilkelerine ve çalışma hukukuna aykırı olması nedeniyle 9 Eylül 2019'dan itibaren, nöbet görevinin haftada bir gün ve öğretmenin kadrosunun/görevlendirilmesinin bulunduğu eğitim kurumunca eğitim-öğretim yılı başında belirlenmiş nöbet görev yeriyle sınırlı olarak yerine getirilmesi ile her ne sebeple ve gerekçeyle olursa olsun eğitim-öğretim yılı başında belirlenen nöbet planlaması haricinde nöbet tutulmaması şeklinde 2015'te aldığımız eylem kararını yenilemiş bulunmaktayız."

Açıklamada, sendikanın 2013'den bu yana devam ettirdiği serbest kıyafet ve geçen yıl aldığı "mesai saatleri haricinde ve hafta sonları angarya niteliğindeki mesleki çalışmalara katılmama" eylem kararlarının da devam ettiği vurgulandı.