Görüş Bildir

Eğitimciler tepki verdi

Eğitimciler tepki verdi

Eğitim Bir-Sen Diyarbakır Şubesinden Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki

Eğitim Bir-Sen Diyarbakır Şubesi, Boğaziçi Üniversitesinde bir takım sapkının Kâbe'ye yaptığı saygısızlığı ve buna karşı tepkilerini sosyal medyadan dile getiren mütedeyyin gençlerin fişlenmesini kınadı.

Eğitim Bir-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir, merkez Yenişehir ilçesinde bulunan sendika binasında basın açıklaması düzenleyerek Müslümanların mukaddesatına saldıran ve bu güruha sahip çıkanları tel'in etti.

Basın açıklamasının ardından İLKHA'ya konuşan Tekdemir, yeryüzünde inşa edilen ve insanlık tarihinin başlangıcı ile birlikte Mabet olarak kabul edilen Kâbe'nin Müslümanların Kıblesi olduğunu vurguladı.

Kur'an-ı Kerim'den ilgili ayetleri hatırlatan Tekdemir, Kâbe'nin tarih boyunca her türlü azgınlık, kötülük, çirkinlik ve hayasız davranışlardan arınmak isteyenlerin sığınma adresi olduğu gibi doğruyu, hakikati, hidayeti ve rahmeti dileyenlerin de mekânı olduğunu söyledi.

"KABE’NİN HÜRMETİNE DİL UZATANLAR ANCAK İNSANLIKTAN NASİBİNİ ALMAYANLARDIR"

Kâbe'nin kudsiyetinin bütün dinler tarafından kabul gördüğünü belirten Tekdemir, "Kâbe, yeryüzündeki tüm insanların ortak mirasıdır. Kabe’nin hürmetine dil uzatan, saygınlığına yönelik çirkin eylemler içinde olanlar ancak insanlıktan nasibini almayanlardır. Kâbe'nin ehemmiyetini idrak edemeyen ve oranın tahribatı için girişimlerde bulunanlar, sadist ve canavar ruhlu kimselerdir." ifadelerini kullandı.

Tarihe katliam ve insanlık dışı uygulamalar ile nam salan Yezid ve avanelerinin çirkinliklerini Kâbe’ye saldırarak ispatladıklarını dile getiren Tekdemir, mukaddesatına sahip çıkanların fişlenmesini şu sözlerle kınadı:

"Avrupa'da İslam düşmanlığı ve saldırıların arttığı bu süreçte aynı zamanlama içinde ülkemizde Meşum ve habis artıkların Boğaziçi üniversitesinde yaptıkları çirkin eylemi şiddetle tel'in ediyoruz. Bu da yetmezmiş gibi adeta ikna odaları ruhunu horlatan, Batı Çalışma Grubu'na teşne bir tutum içinde inanç ve mukaddesata sahip çıkmaya çalışanların fişlenmesi ayrı bir garabettir."

"DIŞ MİHRAKLI BU GRUPLARIN KUTSAL DEĞERLERLE SAVAŞ HALİ ÇEKİLEMEZ BİR BOYUTA VARMIŞTIR"

Tekdemir sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"Halkımız; bu tür İslâm ve mukaddesat düşmanlarını ve arkalarındaki organize mahfilleri çok iyi tanımaktadır. Beslendikleri ve desteklendikleri dış mihrakların taşeronluğunu üstlenen bu şebeke içi grupların üstüne vazife olarak aldıkları halkın inanç, kültür ve kutsal değerleri ile savaş hali çekilemez bir boyuta varmıştır. Kendilerine ait hiçbir değeri olmayan bu güruh, sadece dış mihrakların piyonu rolünde sahneye çıkabilmektedir."

Halkın inanç değerine ters olan grupları destekleyen birtakım çevreler ile ilgili de konuşan Tekdemir, "Sözde, 'Eğitim Sendikası' adı altında faaliyet yürüten bir cenahın da halkımızın inanç değerlerini tahkir eden bu sapkın guruba arka çıkması ve desteklemesi kimlere hizmet ettiklerini göstermektedir. Toplumun dini hassasiyetlerine kadim geleneklerine ve ahlaki desenlerine karşı her fırsatta arsız saldırılarda bulunan adı sendika, vakıf ve dernek olan taşeron yapıların hangi çukur ve uçurumları amaçladıklarının farkındayız." dedi.

"KUTSALLARIMIZA YÖNELİK YAPILAN HER TÜRLÜ SALDIRINI KARŞISINDAYIZ"

Cinsel sapkınlığı okullara taşıma gayretinde olan bazı sendikaların yaptıklarıyla halkın maneviyatına saldırdığını söyleyen Tekdemir, "Sözde bir Eğitim Sendikasının bünyesinde oluşturduğu LGBT-İ komisyonları aracılığı ile toplumsal dokuyu ifsat etmeye yönelik girişimlere en üst perdeden destek vermesi halkın inanç değerlerine ve manevi kimliğine, kin ve kir içinde yaklaştığının apaçık göstergesidir. Cinsel sapkınlığı okullara taşıma gayreti ve öğrenciler arasında yaygınlaştırma niyetleri övünç vesilesi olan düşkünlerin durumunu görmezden gelmek, muhafazakâr şahıs ve değerlere saldırılar üzerinden dikkat dağıttıklarını fark etmemek mümkün değil." şeklinde konuştu.

Tarih boyunca halkın manevi değerlerine savaş açıp bu değerleri alay ve eğlence konusu edinen yapıların iflah olmadıklarına dikkati çeken Tekdemir, "Eğitim Bir-Sen olarak halkımızın Dinî inanç, ibadet, ahlaki değer manzumesi ve tüm kutsallarına yönelik her türlü saldırının karşısında olduğumuzu tekraren ilan ediyoruz. Körpe beyinlerin şeytani tuzaklarla biyolojik ve sosyal kod değişimine maruz bırakılması, ölçüsüz, sorumsuz ve ifadesiz bir yaşamın amaçlı köleleri haline getirilme çabalarının karşısında Eğitim Bir Sen olarak bütün gücümüzle mücadele içinde olacağımızın bilinmesini istiyoruz.
Etiketler: |