Görüş Bildir

İhtilaf halinde kamera kayıtları

KDK, ÖSYM'ye ihtilaf halinde sınava girişte kullanılan kimlik belgelerinin kamera kayıtlarından incelenmesini önerdi

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) geçici kimlik belgesinde fotoğraf olmadığı gerekçesiyle sınavı geçersiz sayılan kişiyi, kamera kaydı görüntülerinin incelenmesi sonucunda haklı buldu ve Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) sınavı geçerli sayması yönünde tavsiye kararı aldı.

KDK'nin kararına göre, 2020'de KPSS Ön Lisans sınavına geçici kimlik belgesi ile giren başvurucunun sınavı, kılavuzda tanımlanan şekilde fotoğraflı kimlik belgesini yanında bulundurmadığı gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Sınava girdiği sırada fotoğraflı geçici kimlik belgesinin yanında olduğunu, olmaması halinde sınav görevlilerince sınav salonuna girişinin sağlanmayacağını ve sınav salonundaki kamera kayıtları izlendiğinde de giriş belgesinde fotoğraf olduğunun görüleceğini bildiren başvurucu, ÖSYM'ye itirazda bulundu.

Başvurucu, itirazına olumlu cevap alamaması üzerine, sınavının geçersiz sayılmasının hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğunu ileri sürerek, mağduriyetinin giderilmesi için KDK'ye başvuru yaptı.

Başvuruyu değerlendiren KDK, kamera kaydı incelemesi sonucunda kişinin sınavının geçerli sayılarak puanının hesaplanması gerektiği yönünde karar verdi.

KDK, AYNI DURUMDAKİ DİĞER ADAYLAR İÇİN DE KAYITLARIN İNCELENMESİNİ ÖNERDİ

KDK kararında, sınava girecek adayların yanlarında bulundurması gereken belgelerin ÖSYM tarafından belirlendiği ve buna uymamaları halinde sınavlarının geçersiz sayılacağının ifade edildiği belirtildi.

Başvuru konusu olayda, Salon Aday Yoklama Listesinde "Kod D" olarak belirtilen, "TC Nüfus Cüzdanı/TC Kimlik Kartı (veya pasaport) olmadan sınava giren veya kimlik belgesi onaysız, resimsiz ve tahrip olmuş şekilde sınava giren aday" şeklinde düzenlenen maddenin bulunduğu belirtilen kararda, bu ifadenin geçerli ve fotoğraflı geçici kimlik belgesi olan adayı hariç tutacak şekilde düzenlenmesiyle yaşanabilecek mağduriyetlerin ve sınav görevlilerince yapılabilecek olası hatanın önüne geçileceği kaydedildi.

Başvurucunun mevzuata uygun fotoğraflı ve geçerli geçici kimlik belgesi ile sınava girdiğinin kamera kayıtlarından belirlendiği bildirilen kararda, başvurucunun sınavının geçersiz sayılarak puanının hesaplanmamasının hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığı vurgulandı.

KDK, 2020 KPSS Ön Lisans sınavında kimlik belgesinde fotoğraf olmadığı için sınavı geçersiz sayılan diğer adayların da sınav salonu kamera kayıtlarının incelenerek fotoğraflı kimlik belgesine/geçici kimlik belgesine sahip olduğunun tespiti halinde sınavlarının geçerli sayılarak puanlarının hesaplanması ve adaylara en kısa sürede bildirilmesi için ÖSYM Başkanlığına tavsiye kararı gönderdi.

Kararda ayrıca, sınav salonlarındaki görevlilerce doldurulan Salon Aday Yoklama Listesindeki fotoğraflı, güncel ve geçerli geçici kimlik belgesiyle sınava katılan adayların Kod D'nin kapsamı dışında olduğunu ifade edecek bir ifadenin eklenmesi için gerekli işlemlerin yapılması da önerildi.
Etiketler: | |