İlk ona giren üniversiteler

Dünya üniversiteleri araştırma ve inovasyon sıralaması: İGÜ ilk 10’da

İlk ona giren üniversiteler

Dünya üniversitelerinin araştırma, inovasyon ve sosyal etkilerinin yüzdelik dilimlere göre sıralandığı “SCImago University Rankings 2023” sonuçları açıklandı. Araştırma alanlarında yaptığı çalışmalarla öne çıkan İstanbul Gelişim Üniversitesi; Türkiye’deki genel sıralamada ilk 10 üniversite arasında yer aldı.

Dünya genelindeki üniversitelerin sosyal, bilimsel etkisini ve yenilikçiliğini ölçen “SCImago University Rankings 2023” sonuçları açıklandı. Üniversitelerin araştırma, inovasyon ve toplumsal etki açısından performansını ölçerek, üniversiteler hakkında genel bir fikir vermeyi amaçlayan SCImago University Ranking; bir üniversitenin eğitim kalitesi, etkililiği ve prestiji hakkında öğrencilerin bilgi edinmelerine yardımcı oluyor. İGÜ, SCImago University Rankings 2023 sonuçlarında farklı alanlarda başarılı dereceler aldı.

TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİ ARASINDA DİKKAT ÇEKEN BAŞARI

SCOPUS araştırma çıktılarının verileri üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda; Türkiye üniversiteleri arasında İstanbul Gelişim Üniversitesi Genel Sıralama’da 9’uncu, Hukuk’ta 2’nci, İnşaat Mühendisliği’nde 5’inci, Endüstri Mühendisliği’nde 7’nci, Psikoloji’de 32’nci, Mühendislik’te 9’uncu, Çevre Bilimi’nde 3’üncü ve İşletme alanında 7’nci sırada yer aldı.

SCIMAGO 2023 TÜRKİYE SIRALAMASI

Genel Sıralama

1.Çankaya Üniversitesi

2.Hacettepe Üniversitesi

3.Bilkent Üniversitesi

4.Ankara Üniversitesi

5.Koç Üniversitesi

6.Bahçeşehir Üniversitesi

7.İstanbul Teknik Üniversitesi

8.Hasan Kalyoncu Üniversitesi

9.İstanbul Gelişim Üniversitesi

10.Fırat Üniversitesi

Hukuk Alanında

1.Sakarya Üniversitesi

2.İstanbul Gelişim Üniversitesi

3.Bilkent Üniversitesi

4.Ankara Üniversitesi

Endüstri ve Üretim Mühendisliği Alanında

1.Ege Üniversitesi

2.Gazi Üniversitesi

3.Akdeniz Üniversitesi

4.Düzce Üniversitesi

5.Koç Üniversitesi

6.İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa

7.İstanbul Gelişim Üniversitesi

8.Sabancı Üniversitesi

9.Hacettepe Üniversitesi

10.Atatürk Üniversitesi

İnşaat Mühendisliği Alanında

1.Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

2.İstanbul Teknik Üniversitesi

3.Orta Doğu Teknik Üniversitesi

4.Erciyes Üniversitesi

5.İstanbul Gelişim Üniversitesi

6.Sabancı Üniversitesi

7.Özyeğin Üniversitesi

8.Düzce Üniversitesi

9.Necmettin Erbakan Üniversitesi

10.Gaziantep Üniversitesi

Mühendislik Alanında

1.Siirt Üniversitesi

2.İstanbul Teknik Üniversitesi

3.Bahçeşehir Üniversitesi

4.Bilkent Üniversitesi

5.İstanbul Medipol Üniversitesi

6.Koç Üniversitesi

7.Muş Alparslan Üniversitesi

8.Akdeniz Üniversitesi

9.İstanbul Gelişim Üniversitesi

10.Harran Üniversitesi

İşletme Alanında

1.Dokuz Eylül Üniversitesi

2.İstanbul Teknik Üniversitesi

3.İstanbul Medeniyet Üniversitesi

4.Karadeniz Teknik Üniversitesi

5.Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

6.Abdullah Gül Üniversitesi

7.İstanbul Gelişim Üniversitesi

8.İstanbul Medipol Üniversitesi

9.Koç Üniversitesi

10.Bilkent Üniversitesi

Çevre Bilimleri Alanında

1.İstanbul Medeniyet Üniversitesi

2.Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

3.İstanbul Gelişim Üniversitesi

4.Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

5.Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

6.Yeditepe Üniversitesi

7.Abdullah Gül Üniversitesi

8.Koç Üniversitesi

9.Anadolu Üniversitesi

10.Bilkent Üniversitesi

Kaynak: Diyarbakır Söz

Çok Okunan Haberler