Liselilere İslam hukuku anlatılacak

SEÇMELİ din derslerinin güncellenen yeni müfredatıyla ilgili bilgilere göre, ortaöğretimde zina, ahlaki yozlaşma, evlilik, nikâh gibi konular işlenecek. İslam hukukunun temel ilkeleri anlatılacak.

Liselilere İslam hukuku anlatılacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) gelecek eğitim yılında 1, 5 ve 9’uncu sınıflarda uygulayacağı yeni müfredatı önümüzdeki günlerde açıklayacak. Bakanlığa bağlı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü seçmeli dersler için güncellenen bazı öğretim programlarına yönelik bilgiler yayınladı.

CİHADLA İLGİLİ HÜKÜMLER

‘İmam-Hatip Ortaokulu Temel Dini Bilgiler Öğretim Programı’nda bazı üniteler çıkarılırken ‘ Tevdit medeniyeti’, ‘Allah’a kulluk ve ibadet’, ‘Dini hükümler’, ‘Adab-ı muaşeret’ ünitesi yer aldı. 8’inci sınıfta “Dini hükümler’ ünitesinin açıklamalar bölümünde “Kazanım işlenirken teşvik dili kullanılacak. Ayrıca kat’î dini hükümleri reddetmenin küfür olduğuna değinilecek” denildi. Dersin 7’nci sınıflar için hazırlanan öğretim programına göre, ‘İslam’da helal kazanç’, ‘İslam’da oyun ve eğlence’ konuları açıklanacak. Kazanım işlenirken İslami kuralların sanal âlemdeki ilişkilerde de geçerli olduğu vurgulanacak. Şans oyunlarının haramlığına vurgu yapılacak. Ayrıca İslam’da giyim konusu işlenirken Nur, Ahzab suresinden faydalanılacak. ‘Allah’a kulluk ve ibadet’ ünitesinde ise ‘Allah yolunda mücadele: Cihad’ başlığı yer aldı.

İmam Hatip Liseleri’nin müfredatında ‘Dinler Tarihi’ dersindeki ‘Dini çoğulculuk, diyalog ve misyonerlik’ ünitesi yer almadı, ‘Türkiye’de bazı dini gruplar’ ünitesi konuldu. Fıkıh dersinde ‘İbadat’ olarak değiştirilen ünitenin alt başlığında cihadla ilgili temel kavram ve hükümlere yer verildi.

KARABORSACILIK, RÜŞVET

Liselerde uygulanacak ‘Temel Dini Bilgiler Dersi’nde (İslam 1) ‘İslam ve sosyal hayat’ içinde terör, evlilik ve nikâh, boşanma, yalan, hile, fitne, alkol ve bağımlılık, zina, sulh, hak ve adaleti gözetme, ahlaki yozlaşma gibi konular işlenecek. ‘İslam ve ekonomik hayat’ ünitesinde işçi-işveren hakkı, karaborsacılık, rüşvet, faiz de ele alınacak. ‘İslam ve hukuk’ ünitesinde de İslam hukukunun temel ilkeleri öğretilecek.

 Güncellenen ‘Ortaokul Temel Dini Bilgiler Dersi’nde (İslam 1-2) temel beceri ve kavramlar kazandırılacak. Öğrencilerin ibadet mekanlarını tanımaları sağlanacak. ‘Peygamberimizin Hayatı’ dersinde ‘eğlence ve spor’ ünitesi kaldırıldı.

Kaynak: Diyarbakır Söz