Görüş Bildir

MEB'den 10 maddede ‘özel okul tercih’ uyarıları

MEB'den 10 maddede ‘özel okul tercih’ uyarıları

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız, özel okulları tercih edecek velilere, kurumsal yapı, akademik başarı, okul müfredatı, öğretmen profili, fiziki ve teknolojik altyapı gibi kıstasların olduğu 10 temel maddeye dikkat etmeleri uyarısında bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, çocukları için özel okulları tercih edecek velilere, kurumsal yapı, akademik başarı, okul müfredatı, öğretmen profili, fiziki ve teknolojik altyapı gibi kıstasların bulunduğu 10 temel maddeye dikkat etmeleri uyarısı yapıldı.

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız, yeni eğitim öğretim döneminde çocuklarını özel okullara kaydettirmeyi planlayan veliler için 10 maddede dikkat edilmesi gereken temel unsurları anlattı. Liselere Geçiş Sınavı (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınav sonuçlarının açıklamasının ardından okullarda kayıt dönemine girildiğini söyleyen Yıldız, bir eğitim kurumunu tercih nedenlerinin iyi ele alınması gerektiğini belirtti.

İlk kez özel okula çocuğunu gönderecek velilere tercih nedenlerine yönelik liste yapmasını öneren Yıldız, şunları anlattı:

"Bir özel öğretim kurumuna çocuğunu kaydettirmeyi düşünen veliler, neden devlet okulları yerine özel eğitimi tercih ettiği üzerine iyi bir irdeleme yapmalı, bunun nedenlerini belirlemeli. Yani ilk düğmenin doğru iliklenmesi gerekiyor.

ÖNCE OKULUN KURUMSAL YAPISINA, EĞİTİM ÇIKTISINA BAKIN

Her şeyden önce seçilecek özel okulun kurumsal yapısı çok temel ve belirleyici. İkincisi okulun akademik başarısı, öğrencileri için sağladığı burslar. Özel okullar düzeyinde mezun ettiği öğrencilerin eğitim çıktısı, yerleştiği üniversitelerin çeşitliliği nedir?, Mezunlar sonrasında nerelerde istihdam edilmiş? Okulun mezunlarıyla ilgili de bir izleme sistemi var mı? Eğitim programları bu sonuçlar ışığında güncelleniyor mu? Yani okul, kamu okullarıyla mukayese edildiğinde velinin tercihinin buraya yönelmesini karşılayan bir akademik çıktı verebiliyor mu?

Üçüncüsü, eğitim personelinin niteliği, sürekliliği ve çeşitliliği. Bir kurum tercih edilirken mutlaka öğretmenleri hakkında bilgi alınması gerekiyor. Dördüncü unsur olarak uygulanan öğretim programlarının iyi incelenmesi önemli.

Özel okulların resmi okulların uyguladıklarından farklı olarak bakanlık tarafından onaylı ne tür programları hayata geçirdiği, bunların içeriği, uluslararası niteliği gibi konular hakkında bilgi alınması gerekiyor.

Bir kurumu bir başkasından farklı kılan, velilerin tercih nedenleri arasındaki en önemli hususlardan biri de okulun yabancı dili hangi oranda, niteliklerde öğrettiği. Birinci ve ikinci yabancı dil olarak ne okutuluyor, seviyesi nedir, öğrencileri hangi seviyede mezun ediyor? Mezunların bu konuda girdiği sınavlardaki dil beceri düzeyi nedir? 'Yabancı dil öğretiyorum'u herkes diyebilir ama esas olan bu çıktının karşılığı nedir? Velinin mutlaka bunu sorgulaması lazım.

OKULUN TOPLUMDAKİ OLUMLU İMAJINI DİKKATE ALIN

Dikkat edilecek beşinci kıstas ise okulun toplumdaki olumlu imajı, kültürel düzeyi ile toplum ve sosyal çevrenin beklentilerini karşılaması. Okul hakkındaki yorumlar önemli bir ipucu. Okulun Türk toplumunun, anayasal düzende öngörülenlere uygun bir kültürel kazanımı var mı? Bu kazanım ne oranda?"

Altıncısı, okul öğrencileri hayata hazırlıyor mu? Velinin hayattan beklentisi, çocuğunun düzeyinden beklentisi ne? Okul bunu gerçekleştirebilecek mi? Bu sorulara yanıt aranması lazım.

OKULU ADIM ADIM GEZİN, TEKNOLOJİK ALTYAPISINI İYİ İNCELEYİN

Okulun fiziki donanımı, altyapısı da önemli. Veliler tercihte bulunmadan önce mutlaka okulun her tarafını adım adım gezip görmeli. Dikkat edilmesi gereken yedinci kıstas da okulun teknolojik altyapısı, fiziki donanımı, laboratuvarları, kütüphanesinin incelenmesi, okulun güvenli ve sağlıklı olması noktasında sunduğu ortama dikkat edilmesi, verilen yemek ve servis hizmetlerinin irdelenmesi. Örneğin bana göre, zengin kütüphanesi bulunan bir okulun diğer okullardan ayırıcı vasfı var.

SOSYAL, SPORTİF ETKİNLİKLERİN LİSTESİNİ İSTEYİN

Sekizinci unsur, bir özel okulu diğerlerinden ayıran bir başka özellik de toplum yararına yaptığı çalışmalar, sosyal, sanatsal ve sportif etkinlikleri. Veliler okuldan bunun listesini isteyebilir. Bugünün dünyasında sadece akademik diplomaya değil çocuğun hangi sosyal etkinliklere katıldığına, portfolyosunda nelerin olduğuna da bakılıyor. Dokuzuncu kıstas olarak okuldaki öğrenci rehberliği hizmetini ele alabiliriz. 'Model' olarak söyleyebileceğimiz iyi bir okul, rehberlik sistemi çok iyi olan ve bu anlamda liderlik yapabilen okuldur.

SÖZLEŞMEYİ SATIR SATIR OKUYUN

10’uncu kıstas diyebileceğimiz, en son noktada okul ile veli arasında yapılacak sözleşmede yer alan hükümlerin teker teker okunup incelenmesi, anlaşılmayan hususların sorulması çok önemli. Gözü kapalı imzalanan sözleşmeler mağduriyetler oluşturabilir. Veli neyi imzaladığını çok iyi bilmeli.

Kurumların başlangıçtaki durumları, velinin okula bakış açısını zamanla değişebilir. Eğitimde birbirine paralel ilerleyen kamu ve özel sektör arasında geçişler gayet olağan. Veliler çocuklarının eğitim aldığı okulda her yıl bu sorgulamaları yapmalı. Hem öğrenci hem de öğretmen sözleşmelerini yıllık yapmamızın temel nedeni bu. Çünkü değişimler olabiliyor. Velinin, bu sözleşme dönemini bir fiyat pazarlığı olarak değil çocuğu için her yıl aynı dikkat ve enerjiyle hareket edeceği bir süreç olarak görmesi gerekiyor.

FİYAT EN SON KONUŞULMALI

Okulun kalite belgesinin olup olmadığı da sorgulanabilir. Veliler özel okullarla görüşmeye gittiğinde daha çok fiyatın üzerinde duruyor. Halbuki bu alınan bir eşya, meta değil çocukların geleceği. Veliler bütün bu kıstasları sorguladıktan sonra en son fiyatı konuşmalı. O zaman kurumun istediği fiyatın verdiği hizmetle orantılı olup olmadığı ve elbette bu ücretin velinin bütçesine uygunluğu değerlendirilebilir. Velinin özel bir kurumu tercih edip etmeme nedeni tek başına fiyat olmamalı.

Sürecin tüm öğrenci ve veliler için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Okul tercih edecek veliler mutlaka farklı seçenekleri ele alarak karşılaştırma yapsın.”
Etiketler: | | |